NowGenLeaders

NowGen Leaders

Partners at Work realiseert al 16 jaar daadwerkelijk diverse benoemingen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven en publieke sector. De afgelopen jaren hebben we ons sterk gericht op diversiteit en exclusiviteit in de top. We kijken echter ook verder dan alleen gender en multi-culturaliteit. We zoeken en vinden een complementaire mix van bestaande en nieuwe leiders. Onze partners hebben aansluiting met de NowGenLeaders!

  • Leiders die aansluiting hebben met de nieuwe wereld waarbij duurzaamheid, innovatie, maatschappelijke relevantie onderdeel uitmaken van hun leven
  • Leiders die waarden people & planet & purpose net zo hoog hebben staan als profit
  • Leiders die oog hebben voor lange termijn waardecreatie
  • Leiders die werken vanuit een purpose
  • Leiders die authentiek zijn, anders durven te denken en stelling durven te nemen
  • Leiders die wendbaar zijn en een open mindset hebben
  • Inclusief leiderschap, leiders die andere perspectieven waarderen

Meer informatie?

Neem dan contact op met onze eigen NowGenLeader
Christine Changoer, Partner

0355480760
c.changoer@partnersatwork.nl
LinkedIn

Terug laten bellen

Hoe maken de NowGenLeaders het verschil? Welke rolmodellen zijn er? Partners at Work komt graag met u in contact om hierover van gedachten te wisselen en om te kijken wat de NowGenLeaders voor uw organisatie kunnen betekenen.

Voor onze zeer succesvolle aanpak ontvingen als eerste toonaangevende executive search bureau de Executive Search Award van de monitoring committee van Talent naar de Top in 2018 en 2019!