Partners at Work B.V.

Hooftlaan 1
1401 EA te Bussum
The Netherlands

Routeplanner

Tel: +31 (0)35 6940425

info@partnersatwork.nl

Disclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze site is louter bedoeld voor algemene informatie en pretendeert op geen enkele wijze om volledig te zijn. Alle intellectuele eigendommen op deze site, inclusief alle copyrights, zijn eigendom van Partners at Work B.V. of worden door ons gebruikt met toestemming van de eigenaar. U heeft geen recht enig onderdeel te kopiëren, reproduceren, modificeren, uit te geven, te opladen, te posten, te versturen of te distribueren zonder vooraf schriftelijk akkoord van Partners at Work B.V. te hebben verkregen.

Daar waar Partners at Work B.V. koppelingen biedt naar andere websites, verklaren wij geen enkele controle over de inhoud van deze sites te hebben. De voorziening van zulke koppelingen veronderstelt niet dat Partners at Work B.V. achter de inhoud staat van de diensten of producten die via deze koppelingen aangeboden worden. Partners at Work B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade in welke vorm dan ook voortkomend uit hetgeen gesteld wordt of aangeboden is op deze site dan wel op de sites waarnaar koppelingen bestaan.

Berichten die u via het openbare internet stuurt per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Partners at Work B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Partners at Work B.V. te sturen. Indien u er voor kiest om via het openbare internet berichten aan Partners at Work B.V. per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Vermelding statutaire zetel Naarden; Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland nummer 34191766

© Partners at Work B.V. 2016 – Alle rechten voorbehouden