Directeur Bedrijfsvoering Haaglanden

i-psy SpyQ Brijder
09-09-2021    2021-00194  

Introductie 
Binnen het Zorgbedrijf i-psy PsyQ Brijder, onderdeel van de Parnassia Groep, is voor de regio Haaglanden de positie van directeur bedrijfsvoering vacant. De regio Haaglanden is een van de kernregio’s van de Parnassia Groep (PG), waar naast i-psy PsyQ en Brijder ook de PG-zorgbedrijven Indigo, Parnassia en Youz zorg leveren.  

Werken bij i-psy PsyQ Brijder (Parnassia Groep)
PsyQ en i-psy leveren innovatieve ambulante specialistische geestelijke gezondheidszorg, waarbij de hulpvraag van de patiënt centraal staat. Doelstelling is de patiënt zo mogelijk naar kortdurende specialistische herstel- en contextgerichte behandelingen toe te leiden. Indien noodzakelijk en indien de patiënt daartoe in staat en bereid is, wordt de patiënt doorgeleid naar intensieve specialistische behandelingen. Er wordt binnen het zorgbedrijf gewerkt met Herstel of Maat Expertise (HOME) teams en Intensief specialistische Teams (ISP). Momenteel bevindt het zorgbedrijf zich in een meerjarig verandertraject (looptijd 2020 – 2022) waar de overgang naar bovenstaande behandelvisie en bijbehorende werkwijze wordt ingericht en toegepast. PsyQ beschikt over enkele hoog gespecialiseerde programma’s die het TOP-GGZ keurmerk dragen. 

Brijder ondersteunt mensen die belemmeringen ervaren door het gebruik van verslavende middelen of door bijvoorbeeld gamen of gokken. We doen dit door uit te gaan van ieders eigen kracht en talenten en deze te versterken zodat regie over het leven weer mogelijk is. Wat iemand wil en kan is het uitgangspunt van onze behandeling. Hierbij betrekken we iedereen die steun kan bieden en sluiten aan op lokale initiatieven. Vooralsnog vormt Brijder geen structureel onderdeel van de nieuwe werkwijze HOME of ISP. In 2021 loopt er een Parnassia Groep-breed positioneringstraject rondom verslavingszorg. Aan de hand van de uitkomst van het traject, wordt besloten of en hoe Brijder te verweven in het verandertraject.

Het zorgbedrijf i-psy PsyQ Brijder is met een groot aantal vestigingen actief in een groot deel van Nederland, maar de activiteiten zijn het meest geconcentreerd in de randstad en in het bijzonder Haaglanden, Rotterdam en Noord Holland. Klinische voorziening van Brijder zijn er in Den Haag, Hoofddorp en Alkmaar. PsyQ heeft in Den Haag een relatief bescheiden klinische voorziening.

De regio Haaglanden beslaat de vestigingen van i-psy, PsyQ en Brijder in Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en Zoetermeer van waaruit circa 750 collega’s zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor goede patiëntenzorg. De jaarlijkse begroting van regio Haaglanden bedraagt circa € 93 mln. De grootte van de regio, in relatie tot die van het aandachtsgebied van de andere regio-directeuren, maakt dat we momenteel herijken of we hierin tot een andere indeling willen komen.  
Binnen het zorgbedrijf zijn veel specialismeleiders gepositioneerd die zich samen met de teams bezighouden met de (wetenschappelijke) doorontwikkeling van de behandelingen. Zo is er veel ruimte voor onderzoek en opleiding. De PsyQ Top GGZ teams ADHD, Psychotrauma, Depressie, Angststoornissen en EDIT zijn onderdeel van de regio Haaglanden.
De regio kampt al geruime tijd met relatief veel schaarste aan behandelaars en ziet de wachtlijsten toenemen als gevolg van toenemende vraag naar specialistische ambulante GGZ. Door de ontwikkeling en verruiming van kortdurende behandelingen, groepsbehandelingen en on-line behandelmogelijkheden geven we hier zo goed mogelijk een antwoord op.  

i-psy, PsyQ en Brijder zijn onderdeel van de Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, en dat iedere collega met plezier zijn/haar werk kan doen en trots kan zijn op het verschil dat we kunnen maken in het leven van onze patiënten.  
 
Dit ga je doen
Voor i-psy PsyQ Brijder zoeken we een ervaren directeur bedrijfsvoering.

Het zorgbedrijf is geordend in een regiostructuur: regio Noord-Holland, regio Den Haag, regio Rijnmond en regio Buitens/online. Elk van de regio’s heeft een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering die samen integraal verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de regio. Je legt verantwoording af aan het 2-hoofdig (duaal) bestuur van het zorgbedrijf. Als directeur bedrijfsvoering heb je, samen met de directeur zorg, de integrale resultaatverantwoordelijkheid voor de regio Haaglanden en stuur je de duale managementteams van de vestigingen aan. De resultaatsafspraken zijn gemaakt op basis van de behandelinhoudelijke- en bedrijfsmatige doelstellingen. In 2020 is binnen i-psy en PsyQ een veranderprogramma van start gegaan waarvoor een nieuwe visie op behandelen de leidraad is. Deze visie op zorg wordt via een meerjarig veranderprogramma stapsgewijs geïmplementeerd. Het is een complex en ingrijpend verandertraject, dat visie, daadkracht en inlevingsvermogen vraagt. Teams en processen zijn als onderdeel van de verandering opnieuw ingericht. De implementatie ervan vragen nog steeds veel aandacht van de directies. 

Vanuit de visie dat goede zorg onlosmakelijk is verbonden aan een gezonde bedrijfsvoering, vinden wij het cruciaal dat de zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen in samenhang worden aangestuurd. Als directeur bedrijfsvoering ligt de focus daarbij meer op financieel gezonde teams/resultaten en een kwalitatief goede ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen waarmee teams zich optimaal kunnen richten op het leveren van goede dienstverlening aan patiënten. 

In jouw regio ben je verantwoordelijk voor de financiële resultaten en het binnen de begroting opereren van de teams en daarmee de regio als totaal. Naast een gezond financieel resultaat en de verantwoordelijkheid voor juiste registratie van de dienstverlening aan patiënten, behoren ook andere bedrijfsvoeringsdomeinen tot je portefeuille. 

Daarnaast draag je zorg, samen met je collega directeur zorg, voor een optimale patiëntenlogistiek en goed lopende samenwerking binnen de regio. Daartoe onderhoud je het contact met collega’s van andere PG-zorgbedrijven, de verschillende organisatienetwerken in je regio, inclusief gemeenten. Samen met je collega-directeuren neem je deel aan PG-brede overleggen met de directies van de andere zorgbedrijven. Daarnaast heeft iedere directeur bedrijfsvoering als lid van het directieteam een specifieke portefeuille die betrekking heeft op de Combi als geheel zorgbedrijf. De huidig directeur bedrijfsvoering heeft als portefeuilles ICT, de ondersteunende diensten en horizontaal toezicht. De portefeuilleverdeling wordt later dit jaar geëvalueerd en kan mogelijk wijzigen, afhankelijk van ieders voorkeur en expertise. Je legt verantwoording af aan het duaal bestuur van i-psy PsyQ Brijder.

Je geeft op een coachende en duidelijke wijze leiding, waarbij werkplezier in de teams, goede patiëntenzorg en een gezonde bedrijfsvoering voorop staan.

Dit ben jij
Meerjarige ervaring als directeur op de bedrijfskundige domeinen in de zorg;
Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met de bedrijfsvoering van ambulante zorgprocessen, zoals patiëntenlogistiek, afsprakenplanning, etc;

  • Je hebt aantoonbaar successen geboekt in het laten excelleren van teams en professionals daarbinnen en je hebt een prima antenne om steeds in te spelen op wat zij daarvoor nodig hebben;
  • Je hanteert een coachende en verbindende stijl van leidinggeven;
  • Je hebt ervaring met het aansturen van complexe veranderprocessen;
  • Je bent communicatief sterk en beschikt over overtuigingskracht;
  • Je bent in staat vanuit natuurlijk gezag draagvlak te vinden bij collega’s voor het bereiken van doelen en resultaten;
  • Je bent koersvast en resultaat/oplossingsgericht waarbij je opereert in een goede balans tussen ziel en zakelijkheid;
  • Je bent bereid om te reizen;
  • Je hebt een bedrijfskundige opleiding op WO-niveau/ MBA.

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 
Wij bieden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. 

Klik voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden op: https://www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren/jouw-arbeidsvoorwaarden 

Parnassia Groep kent een MD-traject. Directeuren en bestuurders zijn daarom in dienst van Parnassia Groep en werken van daaruit voor één van de onderdelen. Hierdoor zijn er brede mogelijkheden om door te groeien. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod aan zowel interne als externe opleidingsmogelijkheden.

Maximaal salaris voor een directeur bedrijfsvoering voor een onderdeel van deze omvang is € 7121,- plus een vergoeding voor pensioenopbouw. Dit is voor een 36-urige werkweek, waarbij voor een 
40-urige werkweek 4 uren gereserveerd worden om later opgenomen te kunnen worden (dit vertegenwoordigt een aanvullende waarde op het salaris). Directeuren kunnen de beschikking krijgen over een lease-auto. 
 
Interesse?
i-psy PsyQ Brijder laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, partners van Partners at Work. Zij voeren de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij i-psy PsyQ Brijder geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het eerste kennismakingsgesprek met i-psy PsyQ Brijder. 

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480 760. 

Uiterste reactiedatum: 26 september 2021.

Apply