Partners at Work B.V.

Hooftlaan 1
1401 EA te Bussum
The Netherlands

Routeplanner

Tel: +31 (0)35 6940425

info@partnersatwork.nl

Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing door DNB

Annemarie Smit Expertisecentrum toetsingen DNB

 

Betrouwbaar & geschikt

De betrouwbaarheid en geschiktheid van bestuurders en commissarissen zijn cruciaal voor een integere financiële sector. Daarom toetst DNB alle beleidsbepalers hierop. Een toetsing vindt plaats bij elke voorgenomen benoeming van een nieuwe beleidsbepaler en bij een verandering van functie. Ook als een onderneming een vergunning aanvraagt bij DNB, is de toetsing een standaard onderdeel van de aanvraag procedure. Sinds 1 juli 2012 geldt de geschiktheidseis ook voor commissarissen. Dat betekent dat zittende commissarissen bij hun eerste herbenoeming op geschiktheid getoetst moeten worden. Een goede voorbereiding op de functie betekent ook een goede voorbereiding op het toetsingsgesprek.

ronde-tafel-toetsing

 

Partners at Work heeft een lunchbijeenkomst georganiseerd voor toekomstige leiders in de financiële sector: professionals die de ambitie hebben om op korte termijn een bestuurs- en/of toezichthoudende functie te bekleden binnen de financiële sector. AnneMarie Smit, Afdelingshoofd Expertisecentrum Toetsingen, heeft een boeiende presentatie gegeven over het toetsingstraject door De Nederlandsche Bank.