Partners at Work B.V.

Hooftlaan 1
1401 EA te Bussum
The Netherlands

Routeplanner

Tel: +31 (0)35 6940425

info@partnersatwork.nl

Sociale Media – binnen uw organisatie

Hoe kan je er optimaal gebruik van maken, zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen?

 

Sociale Media binnen uw organisatie

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. In Nederland zijn zo’n 11 miljoen mensen actief op sociale media. Dit is ongeveer 96% van de internet gebruikers. Het is goed om te weten hoe je sociale media kan gebruiken, zowel zakelijk als privé. Ook is het goed om te weten wat de risico’s zijn. Velen van ons hebben daar wel ideeën bij. Toch staan we daar te weinig bij stil.

Nicolet Jager van All-Aware en Michael van Woerden van WellervanWoerden hebben dit onderwerp bij de kop gepakt in relatie tot Compliance binnen de financiële sector. Tijdens deze bijeenkomst is het gebruik van sociale media besproken aan de hand van een aantal thema’s.

 

Allereerst: wat zijn nu deze sociale media?

Facebook, Hyves, Twitter, LinkedIn, Youtube, Wikipedia, Blogs. De eerste vormen van sociale media zijn sinds 2003 in gebruik. Sociale media zijn online platforms waarvan de inhoud door de gebruikers zelf wordt geleverd, zonder tussenkomst van redacties (user generated content). Het uitwisselen van informatie kan plaatsvinden via zelf gevormde netwerken op de platforms (Facebook, LinkedIn) of via sites waar men elkaar niet kent (YouTube, Wikipedia). De opkomst van de Smartphone heeft bijgedragen aan de explosieve groei van deze media.

 

Sociale media ontwikkelen zich razendsnel en hebben een wereldwijd bereik. Dit draagt bij aan openheid op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, de journalistiek, economie en veel andere gebieden. Vanwege de grote hoeveelheid mensen die met elkaar in contact staan, is de informatie op sociale media sites vaak erg actueel. Informatie verspreidt zich snel en is relatief objectief vanuit de ‘wisdom of the crowd’.

netwerkbijeenkomst-sociale-media

 

Sociale media en Human Resources

Tijdens de lunch bijeenkomst is onder meer gesproken over de rol van sociale media bij het bevorderen en uitdragen van een (integere) bedrijfscultuur. Online omgangsvormen verschillen niet zo gek veel van de omgangsvormen die gelden bij een gesprek in een café. Het grote verschil is dat de hele wereld meeluistert en -praat. Het is goed om je dat te realiseren. Hoe een organisatie zich online presenteert is mede bepalend voor het imago. Daarbij gaat het niet alleen om wat de organisatie zelf publiceert, maar ook hoe de medewerkers zich uiten. Als de business principes van de organisatie ook online worden uitgedragen, wordt de bedrijfscultuur naar buiten toe bevestigd. Dit draagt bij aan het imago van de organisatie en dat heeft een positieve invloed op potentiële nieuwe medewerkers.

Ongeveer 80% van de bedrijven in Nederland zetten sociale media in bij het werven van nieuwe medewerkers. Er zijn steeds meer ‘digital natives’ die afgaan op meningen en ideeën van hun ‘peers’. De generatie Z vraagt om andere communicatie dan tot voor kort gebruikelijk. Een organisatie die zich actief online profileert, kan op die manier nieuwe talenten aantrekken. De manier van solliciteren en werven verandert ook. Een brief met CV maakt plaats voor connecties via LinkedIn en vacatureteksten in 140 tekens via Twitter zijn niet nieuw. Openheid is daarbij belangrijk, o.m. door aan te geven hoe ver je gaat bij het zoeken en beoordelen van online informatie over een kandidaat.

Bij de verandering van de grens tussen werk en privé is het goed om aandacht te besteden aan het gebruik van sociale media door medewerkers. Is het gebruik van internet en sociale media onder werktijd volledig toegestaan? Of zijn Facebook, Twitter e.d. afgeschermd voor gebruik? Zijn er richtlijnen voor gebruik? Hoe worden deze uitgedragen door het management? Worden sociale media ook intern gebruikt en wat is de invloed daarvan op de cultuur binnen de organisatie?

Een proactieve rol vanuit Human Resources kan een belangrijke rol spelen om hierover een dialoog te starten en medewerkers zelfsturing en vertrouwen te bieden. De ontwikkelingen op het gebied van sociale media gaan snel. Volg de ontwikkelingen, zodat je weet welke impact ze kunnen hebben op je organisatie en je mensen.