Bestuurslid -Klant & Marketing

CZ
12-02-2024    2024-00026   

CZ
CZ geeft prioriteit aan het helpen van haar verzekerden om de juiste zorg te krijgen, tegen een betaalbare concurrerende premie. Bovendien is CZ een aanjager van innovatie en transformatie in het zorgveld in coalitie met veldpartijen. De kosten van zorg en organisatie worden beheerst o.a. door digitalisering, met oplossingen voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

CZ is een zorgverzekeraar met 90 jaar ervaring zonder winstoogmerk en met 4,1 miljoen klanten (marktaandeel is ca 23%). De missie van CZ is de zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. De vraag: “wat is belangrijk voor u als het om uw zorg en gezondheid gaat?” staat iedere dag op de agenda. CZ heeft afspraken met 45.000 zorgverleners over de kwaliteit van de zorg, samenwerking, wachttijden, bereikbaarheid en over de prijs en hoeveelheid zorg die elke zorgverlener levert.

Bij CZ werken ca 2500 mensen met verschillende achtergronden, talenten, ideeën en ervaringen. CZ streeftnaar een inclusieve werkomgeving waarbij diversiteit wordt omarmd. CZ heeft recent haar topstructuur gewijzigd en gaat bovendien op zoek naar nieuw leiderschap. Er is een nieuw bestuurs-team van 7 mensen geformeerd die samen CZ naar een volgend niveau brengen. Daarbij hoort nieuw leiderschap met (gedrags-) kernwaarden als betekenisvol, daadkracht en teamwerk. De leiders die daarbij horen zijn zelf-reflectief, inspirerend en werken samen, doelgericht, ondersteunend aan excellente team prestaties, met daadkracht die anderen aanzetten tot acties.

In dit nieuw geformeerde team zijn 2 vacatures, waaronder de vacature voor een bestuurslid met aandachtsgebied Klant & Marketing.

“Bij CZ werken mensen die zorg écht beter willen maken en er willen zijn voor haar klanten, de verzekerden, als het er echt toe doet”. 

Missie
Zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iederéén.

Gewaagde doelen

 • Toegang bieden tot zorg die nodig is: tekort in de zorg met 10.000 FTE verminderen
 • Een betaalbare en concurrerende premie
 • Transformatie & organisatie ontwikkeling

Kernwaarden

 • Betekenisvol
 • Daadkrachtig
 • Aandacht voor ontwikkeling van mensen, met empathie en inspiratie
 • Team CZ: dit staat voor échte samenwerking. Voor en met elkaar de klus klaren!

Omschrijving verantwoordelijkheden Vakgebieden

 • Leiden van de organisatie en verandering als bestuursteam lid. Leiden en integreren van het domein klant & marketing (745 fte) samen met MT.
 • Binden van de juiste doelgroepen met de juiste product/dienstcombinatie tegen zo laag mogelijke kosten.
 • Positioneren van de merken CZ (inclusief CZ Direct) en Just en de ontwikkeling en activatie van klantproposities.
 • Bereiken van een brede marktconforme populatie met gedifferentieerde proposities.
 • Dienstverlening en begeleiding van klanten vanuit een compleet klantbeeld met als doel tevreden klanten.
 • Introduceren van gebruik GenAI / data tools bij de serviceverlening
 • Stem van de klant inbrengen in het bestuursteam.
 • Aanjager van de innovatie op begeleiding en klantenservice
 • Verantwoordelijk voor strategische samenwerkingen

Vakgebieden

 • Marketing
 • Sales
 • Proposities
 • Klantrelatie
 • Communicatie

Strategische speerpunten, OKR’sen kernprocessen
Eindverantwoordelijkheid

 • Door geïntegreerde en domein-overstijgende behoudsstrategie en slimme gerichte acquisitie behouden/ bereiken van een marktconforme populatie.
 • Met een portfolio van onderscheidende proposities (met zo min mogelijk aantal polissen), voorzien we klanten in hun behoefte en wordt gestuurd op een stabiel, marktconform klantbestand met een marktleiderspositie in de juiste regio’s.
 • Helpen van verzekerden de juiste zorg op het juiste moment te krijgen.
 • We weten kanalen en touchpoints effectiever te benutten om verzekerden met zorgvraag te begeleiden.

Gedeelde verantwoordelijkheid

 • Realiseren van optimale premiestelling
 • Digitaliseren en automatiseren van serviceverlening.

Samenwerkingsverbanden:

 • Marketingdienstverleners
 • Patientenorganisaties
 • Bedrijven (Collectiviteiten)
 • Klantpanels
 • Strategische partners

Profiel & Competenties
Jouw leiderschap

 • Je bent sterk in executie, je toont daadkracht en zet anderen aan tot actie. Je gaat dilemma’s niet uit de weg en beschikt over kritische denkvaardigheden om complexe problemen te helpen oplossen.
 • Je bent reflectief, krachtig kwetsbaar en gericht op ontwikkeling van jezelf en anderen.
 • Je bent een teamspeler in het bestuursteam. Je haalt het beste uit je teams. Je leidt vanuit een brede blik, bent leergierig en gericht op innovatie.
 • Je inspireert anderen om de visie en strategie van CZ waar te maken, bent verbindend en geeft richting met je teams.
 • Je hebt hart voor de zorg en neemt verantwoordelijkheid.

Profiel & Competenties
Specifiek

 • Creatief denken
 • Wendbaar
 • Lef
 • Analytisch vermogen (tactisch)
 • Procesdenken
 • Klantgericht

Achtergrond

 • Werkervaring opgedaan in een commerciële eindverantwoordelijke rol bij voorkeur in de financiële dienstverlening
 • Ervaring met succesvolle transformatie en digitalisering in klantomgeving (de digitale klantreis)
 • Goed gevoel voor de context Zorg, het systeem en de maatschappelijke relevantie
 • WO werk- en denkniveau

CZ laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicole Boevé van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij CZ
geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is een toetsingsprocedure bij DNB. Daarbij hoort tevens een Pre- Employment Screening inclusief het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. CZ vindt diversiteit belangrijk voor een goede teamsamenstelling. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De kandidaatgesprekken vinden plaats op 20 en 27 maart eind dag/avond.

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via de link SOLLICITEER
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicole Boevé via 035-5480760

Solliciteer