Bestuurslid Marketing & Communicatie

RCBM
01-11-2022    2022-00234   

RCBM
RCBM (Register Certified Board Member) is een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk, die een actieve bijdrage levert aan verdere professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland. RCBM certificeert sector overschrijdend individuele commissarissen en toezichthouders.
 
Certificering vindt plaats volgens nationale en internationale normen. Een certificaat laat zien dat door de betreffende commissaris of toezichthouder aantoonbaar wordt gewerkt aan eigen ontwikkeling, reflectie en het bijhouden van het vak.
 
RCBM is klaar om over te gaan tot groei en verdere uitbouw. RCBM is gestart na discussies in de Tweede Kamer over de te verbeteren kwaliteit van toezichthouders in Nederland op initiatief van NCD. RCBM heeft al meer dan 80 commissarissen en toezichthouders gecertificeerd en geregistreerd. Voor het certificeringstraject heeft zij een aantal ervaren assessoren aan zich weten te binden. De komende jaren zal het aantal gecertificeerden en geregistreerden snel groeien. Ook zijn inmiddels een aantal partnerorganisaties aangesloten vanuit hun kennis, kunde of opleidingsaanbod op het gebied van governance. 
 
Voor meer informatie zie ook: www.rcbm.nl
  
De organisatie
De organisatie bestaat uit een onbezoldigd Bestuur, Raad van Advies en Raad van Toezicht. Een tweetal commissies bewaken de certificerings- en bezwaarschriftenprocedure. De werkorganisatie is uitbesteed aan een professionele organisatie.

In de Raad van Advies zitten partners die een verdiepende en wervende invulling geven aan de verdere uitbouw van RCBM. (Potentiële) partners zijn opleidingsorganisaties, searchorganisaties en andere bedrijven/organisaties die zich inzetten voor het professionaliseren van toezichthouden.

Bestuur RCBM
Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de stichting. Het bestuur bestaat uit vijf bestuurders. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor 4 jaar herbenoembaar. Het bestuur is collectief verantwoordelijk. De volgende portefeuilles worden onderscheiden: voorzitter, secretaris, penningmeester, governance & certificatie, marketing, communicatie & partnerrelaties.
 
De functie bestuurder Marketing & Communicatie
We zoeken een innovator, merkenbouwer, communicator die een zakelijk inzicht combineert met gevoel voor het bouwen van draagvlak. Iemand die mee kan denken over de strategie, bij voorkeur met kennis en ervaring met Governance. Een persoonlijkheid die kennis heeft hoe een merk eenduidig communicatie (o.a. sociale media) in kan zetten om haar positie te verstevigen en te borgen.
 
De procedure
Kandidaten die interesse hebben in deze functie en/of vragen hebben kunnen rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, de heer Harry Starren via h.starren@gmail.com.
Telefoonnumer: 06-53336355
 
Er zullen selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 
 
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/
 
Uiterste reactie termijn is 30 november 2022
 
 
 

Solliciteer