Bestuurslid – Transformatie & HR

CZ
12-02-2024    2024-00027   

CZ
CZ geeft prioriteit aan het helpen van haar verzekerden om de juiste zorg te krijgen, tegen een betaalbare concurrerende premie. Bovendien is CZ een aanjager van innovatie en transformatie in het zorgveld in coalitie met veldpartijen. De kosten van zorg en organisatie worden beheerst o.a. door digitalisering, met oplossingen voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

CZ is een zorgverzekeraar met 90 jaar ervaring zonder winstoogmerk en met 4,1 miljoen klanten (marktaandeel is ca 23%). De missie van CZ is de zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen. De vraag: “wat is belangrijk voor u als het om uw zorg en gezondheid gaat?” staat iedere dag op de agenda. CZ heeft afspraken met 45.000 zorgverleners over de kwaliteit van de zorg, samenwerking, wachttijden, bereikbaarheid en over de prijs en hoeveelheid zorg die elke zorgverlener levert.

Bij CZ werken ca 2500 mensen met verschillende achtergronden, talenten, ideeën en ervaringen. CZ streeftnaar een inclusieve werkomgeving waarbij diversiteit wordt omarmd. CZ heeft recent haar topstructuur gewijzigd en gaat bovendien op zoek naar nieuw leiderschap. Er is een nieuw bestuurs-team van 7 mensen geformeerd die samen CZ naar een volgend niveau brengen. Daarbij hoort nieuw leiderschap met (gedrags-) kernwaarden als betekenisvol, daadkracht en teamwerk. De leiders die daarbij horen zijn zelf-reflectief, inspirerend en werken samen, doelgericht, ondersteunend aan excellente team prestaties, met daadkracht die anderen aanzetten tot acties.

In dit nieuw geformeerde team zijn 2 vacatures, waaronder de vacature voor een bestuurslid met aandachtsgebied Transformatie & HR.

“Bij CZ werken mensen die zorg écht beter willen maken en er willen zijn voor haar klanten, de verzekerden, als het er echt toe doet”. 

Missie
Zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iederéén.

Gewaagde doelen

 • Toegang bieden tot zorg die nodig is: tekort in de zorg met 10.000 FTE verminderen
 • Een betaalbare en concurrerende premie
 • Transformatie & organisatie ontwikkeling

Kernwaarden

 • Betekenisvol
 • Daadkrachtig
 • Aandacht voor ontwikkeling van mensen, met empathie en inspiratie
 • Team CZ: dit staat voor échte samenwerking. Voor en met elkaar de klus klaren!

Omschrijving verantwoordelijkheden Vakgebieden

 • Leiden van de organisatie en verandering als bestuursteamlid en leiden van domein HRM (35fte) samen met MT.
 • Realiseren van vooruitstrevend en aantrekkelijk werkgeverschap dat mogelijkheden biedt voor persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling, zorgvuldig is op het gebied van arbeidsvoorwaarden,regelgeving en procedures en uitdaagt tot presteren, en op de arbeidsmarkt wervend en marktconform is,
 • Creëren van een werkomgeving waarin medewerkers met plezier presteren.
 • Leiden van verandering o.g.v. cultuur, gedrag en leiderschap.
 • Vertalen van de bedrijfsstrategie naar een people strategie
 • Continue aandacht vragen voor cultuur en gedrag in maken van beleid en plannen en collega directieleden hierop inspireren, verbinden en aanspreken
 • Zorg en aandacht voor leiderschaps- en teamontwikkeling van top management van de organisatie
 • Vormen van visie van de impact van AI op werk en medewerkers
 • Beheer van relatie met Ondernemingsraad

Strategische speerpunten, OKR’sen kernprocessen
Eindverantwoordelijkheid

 • CZ heeft een passende leiderschapsstijl geïmplementeerd en geborgd in het systeem van de organisatie, zodat teams afgesproken verandering/doelen realiseren

Gedeelde verantwoordelijkheid

 • Doordat iedere (toekomstige) medewerker zijn achtergrond, talenten, ideeën en overtuigingen kan en wil inzetten wordt CZ sterker

Samenwerkingsverbanden:

 • Vakbonden
 • Pensioenfonds
 • Leveranciers en partners o.g.v. duurzame inzetbaarheid

Profiel & Competenties
Jouw leiderschap

 • Je bent sterk in executie, je toont daadkracht en zet anderen aan tot actie. Je gaat dilemma’s niet uit de weg en beschikt over kritische denkvaardigheden om complexe problemen te helpen oplossen.
 • Je bent reflectief, krachtig kwetsbaar en gericht op ontwikkeling van jezelf en anderen.
 • Je bent empathisch en invoelend maar tegelijkertijd ook direct en duidelijk.
 • Je bent een teamspeler in het bestuursteam. Je haalt het beste uit je teams. Je leidt vanuit een brede blik, bent leergierig en gericht op innovatie.
 • Je inspireert anderen om de visie en strategie van CZ waar te maken, bent verbindend en geeft richting met je teams.
 • Je hebt hart voor de zorg en neemt verantwoordelijkheid.

Profiel & Competenties
Specifiek

 • Veranderkracht & leiden van verandering
 • Inspirerend & verbindend
 • Lef & volhardend: stevige countervailing power naar het bestuursteam
 • Wendbaar
 • Strategisch denken/ visie
 • Probleemoplossend vermogen/ analytisch
 • Kennis en bewustzijn van technologie/trends zoals AI en impact op werk en mensen

Achtergrond

 • Stevige aantoonbare werkervaring met succesvolle transformatie trajecten en digitalisering en met HR en/of talentmanagement
 • In een directie rol eindverantwoordelijkheid gedragen
 • WO werk- en denkniveau

CZ laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicole Boevé van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij CZ
geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is een toetsingsprocedure bij DNB. Daarbij hoort tevens een Pre- Employment Screening inclusief het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.
CZ vindt diversiteit belangrijk voor een goede teamsamenstelling. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

De kandidaat gesprekken vinden plaats op 20 en 27 maart in de avond.

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via de link SOLLICITEER
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicole Boevé via 035-5480760

Solliciteer