Bestuurssecretaris

Stichting Meander-Prokino
22-12-2022    2022-00278   

Over de Meander-Prokino
Stichting Meander-Prokino staat voor kansen voor ieder kind, jongere of (jong)volwassene om in een veilige omgeving van elkaar te leren en talenten te ontwikkelen. Dat doen wij door hem of haar in samenhang en samenwerking met de leefomgeving te stimuleren en (waar nodig) te begeleiden of te ondersteunen.

Stichting Meander-Prokino is een landelijke organisatie voor drie kernactiviteiten: internaten, kinderopvang en jeugdzorg. De activiteiten zijn ondergebracht in drie dochterstichtingen. Meander beheert verspreid over het land internaten en gezinshuizen voor kinderen van ouders met een trekkend bestaan zoals schippers, kermisexploitanten en circusartiesten. Prokino Kinderopvang levert een deskundige bijdrage aan de groei en ontwikkeling van kinderen. We doen dat op onze kinderdagverblijven, BSO, peuteropvang en gastouderopvang. Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en gezinnen die in de knel zitten bij het opgroeien. Samen zorgen we ervoor dat zij weer een stabiele basis krijgen en kunnen meedoen in de samenleving. De organisatie is in verandering. Daarnaast is Meander-Prokino bezig met het moderniseren en professionaliseren van de bedrijfsvoering in het kader van het huis op orde programma (systemen, processen e.d.). Dit omvat een scala aan onderwerpen op het gebied van onder andere planning & control, managementinformatie en ondersteuning van de bedrijfsonderdelen. Kortom, de organisatie zet de komende jaren in op fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering waarbij de rol van de Bestuurssecretaris belangrijke is als ondersteuning, adviseur en sparringpartner voor de raad van bestuur en raad van toezicht.

Meander-Prokino heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vormt samen met de drie directeuren van onze domeinen en zes stafmanagers, het managementteam. 

Bestuurssecretaris 36 uur per week
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, doortastende en deskundige collega.

Wil jij als bestuurssecretaris de spil in de organisatie zijn,
 die resultaat gericht werkt en mensen met elkaar verbindt? 
Dan is Meander-Prokino op zoek naar jou!

Wat is het profiel van de bestuurssecretaris?
De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor een effectieve en integrale ondersteuning van de raad van bestuur en raad van toezicht. Je adviseert en ondersteunt het bestuur op het gebied van tactisch en strategische beleidsontwikkeling en uitvoering waarvoor het een aanbeveling is om juridische kennis te hebben. De bestuurssecretaris geeft leiding aan het bestuurssecretariaat bestaande uit twee medewerkers. De bestuurssecretaris is de spin in het web en daarmee de intermediair tussen de raad van toezicht, de raad van bestuur, het managementteam en de domeindirectie. Je participeert in diverse overleggen zoals die van de raad van bestuur, raad van toezicht en het managementteam. Je geeft proactief inhoud aan de planning- en control cyclus, bereidt de diverse overleggen en besluitvormingsprocessen voor en coördineert en bewaakt de uitvoering van besluiten. Je bent niet alleen een denker maar zeker ook een doener die goed in staat is om met details om te gaan zonder het overzicht uit het oog te verliezen. Daarnaast ben je in staat om op basis van je ervaring de raad van bestuur en raad van toezicht gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Wat ga je doen?

 • Adviseren en ondersteunen zowel organisatorisch, inhoudelijk als juridisch van de raad van bestuur in de volle breedte, een ‘sparringpartner’;
 • Coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen (incl. beleidscyclus);
 • Initiëren, coördineren en bewaken van (complexe) projecten;
 • Leidinggeven aan het bestuurssecretariaat;
 • Meeschrijven aan beleidsstukken en (meerjaren)beleidsplannen;
 • Bewaken van de tijdsplanning van de acties en besluiten genomen door de raad van bestuur en de raad van toezicht. Je voert daartoe zo nodig overleg met in- en externe betrokkenen en rapporteert met betrekking tot de voortgang;
 • Adviseren en bewaken van de governancevereisten die gesteld worden aan de raad van bestuur en raad van toezicht;
 • Inhoudelijk voorbereiden en deelnemen aan raad van bestuur, raad van toezicht en managementteam;
 • Verzorgen van de verslaglegging van de raad van bestuur en raad van toezicht;
 • Inhoudelijke vraagbaak voor de raad van bestuur en raad van toezicht.

Wat breng je daarvoor mee?
Je hebt een open en bereikbare persoonlijkheid en weet mensen te verbinden. Dankzij jouw sociale en schriftelijke vaardigheden ben je in staat om anderen bij de beleids- en besluitvorming te betrekken. Bovenal ben je alert in het bewaken van de procesgang en de voortgang van besluiten. Mensen respecteren je om jouw deskundige inbreng en het behalen van resultaten.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde WO-opleiding, met een bedrijfs- of bestuurskunde dan wel economisch-juridisch profiel;
 • Een stevige persoonlijkheid, daadkrachtig, kennis van de veranderingen van relevante wet- en regelgeving;
 • Ervaring met veranderingstrajecten en executiekracht;
 • Intellect en stevigheid, maar ook de nodige humor en flexibiliteit;
 • Initiatiefrijk, teamspeler, analytisch en resultaatgericht;
 • In staat om zaken gedaan, geregeld te krijgen met gepaste durf;
 • Een gedreven verbinder;
 • Het vermogen om leiding te geven aan mensen en processen.

Wat bieden we jou?
Je komt te werken in een dynamische omgeving met gemotiveerde professionals met passie voor hun vak, die samen met jou zich dagelijks inzetten voor het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Het centraal bureau van Meander-Prokino levert de ondersteunende diensten aan de drie domeinen Kinderopvang, Zorg en Internaten. Medewerkers van het centraal bureau zijn in dienst bij Prokino Kinderopvang en de cao-kinderopvang is van toepassing. 

De functie van bestuurssecretaris is ingedeeld in schaal 13. Prokino Kindervang biedt een arbeidsovereenkomst voor één jaar, 36 uur per week, met de wederzijdse intentieafspraak om te komen tot een dienstverband voor onbepaalde tijd. Tegemoetkoming in reiskosten, een eindejaarsuitkering en een verlofregeling is conform de arbeidsvoorwaarden CAO Kinderopvang. Voor de uitvoer van de functie zal een laptop en mobiele telefoon ter beschikking worden gesteld.

De procedure
Stichting Meander Prokino laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure

Spreekt de functie je aan? Upload dan een korte motivatie en je cv via SOLLICITEER.

We zien uit naar je reactie!

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Christine Changoer op 035 – 548 0760 of per email c.changoer@partnersatwork.nl 

Uiterste reactietermijn is: 27 januari 2023

Solliciteer