Bestuurssecretaris+

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
08-06-2023    2023-00083   

Ben jij iemand die uitstekende coördinerende kwaliteiten heeft, energie krijgt van veel ballen in de lucht houden, op bestuurlijk niveau kan schakelen en de wereld van pensioenen snapt? 

Voor Centraal Beheer APF zoeken wij een bestuurssecretaris+

Centraal Beheer APF
Centraal Beheer APF is een algemeen pensioenfonds en kijkt naar de toekomst. Zij bieden pensioenoplossingen op maat. Voor nu én later. Een goed pensioen voor iedereen. Een pensioen dat iedereen begrijpt. Dat is het doel.

Centraal Beheer APF bestaat nu 7 jaar. Met ongeveer EUR 6 miljard aan belegd vermogen zijn ze inmiddels in de scale-up fase beland. Daar zijn ze trots op, maar dat brengt ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. Ze verzorgen de toekomstige oudedagsvoorziening voor duizenden mensen.

In Centraal Beheer APF bundelen ze de krachten van pensioenfondsen, werkgevers en werknemers. Het is onze ambitie om zo veel mogelijk pensioen uit elke ingelegde euro te halen. Dat doen ze door het realiseren van schaalvoordelen in administratie en het verstandig en slim beheren van het gezamenlijke vermogen. Door het delen van risico’s en resultaat. En door innovaties mogelijk te maken. Samen vergroten ze ook de betrokkenheid bij de nieuwe dag.

Centraal Beheer APF is een jong en innovatief pensioenfonds. Daarom hebben ze mensen nodig die het leuk vinden om aan iets nieuws mee te doen, die meebouwen en die aanpakken wat er nodig is. In het team hebben ze een bestuurssecretaris+ (m/v) nodig.

De organisatie
Centraal Beheer APF heeft een onafhankelijk bestuursmodel met vier bestuurders onder wie één voorzitter. Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de raad van toezicht, bestaande uit drie onafhankelijke personen, inclusief de voorzitter.

Voor vier standaardkringen bij Centraal Beheer APF is één samengevoegd belanghebbendenorgaan (‘SBO’) ingesteld. Het SBO ontleent adviesrechten- en goedkeuringsrechten aan de Pensioenwet en aanverwante lagere regelgeving. Voor eigen kringen worden eigen BO’s ingericht. Er zijn in 2023 acht eigen kringen en een pensioenfondsenkring, ieder met een eigen BO. Daarnaast is er een kring-overstijgend medezeggenschapsorgaan. De inrichting van Centraal Beheer APF is onderstaand weergegeven.

Het pensioenbureau wordt aangestuurd door een directeur en bestaat uit drie onderdelen; beleid & organisatie, change & transitie en business development. In het onderdeel beleid & organisatie werken een manager vermogensbeheer, manager pensioenbeheer, twee beleidsmedewerkers actuarieel, beleidsmedewerker commissies, secretaresse en een manager finance & control. 

Er is een vacature voor de bestuurssecretaris. Als team sturen zij de verschillende partijen aan waaraan Centraal Beheer APF haar werkzaamheden heeft uitbesteed.

De vacature
De bestuurssecretaris+ werkt op het pensioenbureau en heeft als hoofdtaken de bestuurlijke ondersteuning en het opstellen van de planning & control cyclus voor strategie, beleid en beheer. Dat houdt onder andere in:

 • plannen, voorbereiden, uitvoeren, notuleren en monitoren acties betreffende vergaderingen van bestuur en RvT, inclusief commercieel overleg en agenda overleg;
 • opstellen jaarplanning vergadercyclus bestuur, RvT, BO’s/SBO;
 • bewaken van de kwaliteit en volledigheid van de ingebrachte notities;
 • het bewaken van de voortgang van actiepunten van bestuur en RvT en delen relevante besluiten bestuur met juiste contactpersonen bij leveranciers, RvT en (S)BO’s;
 • organiseren dat op een goede wijze invulling wordt gegeven aan taken en bevoegdheden van het bestuur, de RvT, het KOM, het SBO en de BO’s. Hierbij baseer je je op de Pensioenwet en onze statuten en reglementen;
 • bijhouden register fondsdocumenten voor de stichting als geheel en alle kringen;
 • bijdragen aan de adviesnotities die door de collega’s van het pensioenbureau worden opgesteld;
 • communicatie richting BO’s, SBO en KOM vanuit bestuur en organiseren van de jaarlijkse jaarverslagdag.

De “+” zit met name in de volgende taken:

 • opstellen van de planning & control cyclus, monitoren van de voortgang en informeren gremia hierover;
 • opstellen en bewaken strategisch werkplan bestuur en werkplan + toezichtvisie RvT;
 • trekken en uitvoeren van het jaarlijkse project betreffende verdieping RvT op een onderwerp;
 • voorbereiden, organiseren, vastleggen zelfevaluatie bestuur en RvT en processturing bij (her)benoemingen.

Profiel en vereiste competenties

 • minimaal vijf jaar relevante werkervaring in de pensioensector;
 • afgeronde wo- of hbo-opleiding;
 • inzicht in belangen van deelnemers en het APF;
 • organisatietalent, flexibiliteit en het vermogen snel te kunnen schakelen;
 • zorgvuldig met het plannen en bewaken van deadlines;
 • proactief, zelfstandig en resultaatgericht in de ondersteuning van het bestuur en de RvT;
 • integer, professioneel en omgevingsbewust in samenwerking;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

De procedure
Centraal Beheer APF laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Christine Changoer, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Centraal Beheer APF geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zijn 2 of 3 selectiegesprekken met de selectiecommissie en enkele kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann en Christine Changoer via 035 – 548 0760.

Solliciteer