Business Unit Manager Service

Siemens Nederland N.V.
18-05-2022    2022-00070   

Organisatie
Siemens is een technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van efficiëntere fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en netwerken tot schoner en comfortabeler vervoer en geavanceerde gezondheidszorg: zij creëren technologie met een missie die waarde toevoegt voor haar klanten. Door de echte wereld en de digitale wereld te verbinden, stellen zij klanten in staat hun industrieën en markten te transformeren en helpen zij hen het leven van alledag voor miljarden mensen te veranderen. 

Zij ontwikkelen technologie waar onze samenleving wat aan heeft. Door elektrificatie, digitalisering en automatisering. De medewerkers van Siemens en haar partners veranderen de steden waarin we leven, de plekken waar we werken, de energie voor onze huizen en de manier waarop onze favoriete dingen worden vervaardigd.

Siemens biedt een uitdagende omgeving voor mensen met hart voor techniek. Zie ook de website met vele voorbeelden: https://new.siemens.com/nl/nl.html

Er zijn zes Siemens ondernemingen in Nederland die ieder op hun eigen terrein vooroplopen met innovatieve technologie, gefocust op digitalisering. Te weten: Siemens Smart Infrastructure, Siemens Digital Industries, Siemens Digital Industries Software, Siemens Healthineers, Siemens Mobility en Mendix.

Binnen Siemens Smart Infrastructure (SI) is een vacature ontstaan: Business Unit Manager ‘Service’.

De functie
De Business Unit Manager geeft leiding aan de business unit Service. Deze business unit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Advanced Service Center (ASC);
  • Contract- en Service Delivery management;
  • Planning & Dispatch;
  • Small Works management;
  • Fieldforce (3 regio’s);
  • Critical Infrastructure.

De omvang van de business unit is in totaal circa 180 fte. De afdelingen /teams worden aangestuurd door afdelingsmanagers. Deze rapporteren direct aan de Business Unit Manager. Als Business Unit Manager formuleer je de doelstellingen en resultaten van de business unit en zorg je voor de jaarlijkse verantwoording. Je bent verantwoordelijk voor de budgettering en de jaarplannen en de realisatie daarvan. 

Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan de strategie en het beleid van de organisatie. Binnen de business unit stuur je op de werkprocessen en -procedures en adviseer je over verbeteringen om beter, sneller of goedkoper dienstverlening aan te bieden. Je inspireert je mensen en levert een belangrijke bijdrage aan de teamontwikkeling en zelfontwikkeling van medewerkers. Je vervult een sleutelpositie in het realiseren van een cultuur die past bij de ambities van de organisatie door te sturen op handelen, communicatie, houding en gedrag. Even vanzelfsprekend vind je het dat er integraal wordt samengewerkt binnen jouw business unit en tussen jouw business unit en de andere organisatie-onderdelen binnen Siemens SI. De Business Unit Manager maakt deel uit van het managementteam van SI en van het Europees MT. 

Als MT-lid rapporteer je aan de Joanne Meyboom, Managing Director Smart Infrastructure Siemens Nederland NV. Je levert een belangrijke bijdrage aan de strategie van de organisatie. Je bent uitstekend in staat de visie van SI te vertalen in een strategische koers en duidelijke én heldere doelen voor de eigen business unit. Je bent verantwoordelijk voor de toetsing van managementadviezen en zorgt voor de prioritering en vertaling van MT-besluiten naar de organisatie toe. De Business Unit Manager denkt en handelt als ondernemer. Je speelt ook een belangrijke rol in de regionale en landelijke samenwerking. Je bent actief en ontplooit initiatieven richting klanten en het (service)netwerk. Je fungeert hierbij als strategisch gesprekspartner.

De service organisatie en dienstverlening is enorm in beweging, dit geeft kansen en uitdagingen. Hier kan je aan bijdragen, er is veel te bereiken.

De procedure
Siemens laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij Siemens. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen en mogelijk een assessment. 

Bij gelijke geschiktheid voor de functie gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicole Boevé op 
035 – 548 0760.

Solliciteer