CEO EMC Groep

Bencis Capital Partners
22-12-2021    2021-00210   

Over EMC Groep
EMC Groep verzorgt staffing diensten (o.a. werving, selectie, uitzenden & detacheren van zorgpersoneel) en biedt mbo en hbo opleidingen, trainingen en cursussen aan in zowel de publieke als private zorg- en welzijnssector. Bencis heeft de eerder door Holland Capital bij elkaar gebrachte collectie bedrijven met labels als Zorgzuster, Highcare, Buro MK, Latona, en Oppstap, in 2020 overgenomen. Deze bedrijven hebben in de afgelopen tien jaar een groot netwerk opgebouwd met zorginstellingen en zorgverleners. Daardoor heeft de groep zich ontwikkeld als een betrouwbare en professionele partner voor individuele zorgvragers, zorginstellingen en zelfstandige zorgverleners in de VVT, GGZ/GZ, ziekenhuizen, ambulance diensten, huisartsen- en fysiotherapiepraktijken. 

In de zorg (exclusief kinderdagverblijven) werken ruim 1,1 miljoen werknemers: 13% van alle werknemers in Nederland. Ruim 40% werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Bijna een kwart (24%) werkt in een ziekenhuis en bijna een kwart werkt in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) & gehandicaptenzorg (GZ). De overige sectoren zijn kleiner. In alle sectoren ervaren werkgevers wervingsproblemen. Bij de huisartsenpraktijken en gezondheidscentra is 77% van de vacatures moeilijk vervulbaar. In de overige zorg, waartoe onder andere ambulancediensten behoren, is dat 68% van de vacatures. Maar ook in de grotere branches VVT (63%), gehandicaptenzorg (61%), ziekenhuizen (59%) en GGZ (55%) hebben werkgevers te maken met vacatures die moeilijk te vervullen zijn.

In deze markt ligt de nieuwe beoogde propositie van de EMC Groep waarin onderwijs en arbeidsbemiddeling hand in hand gaan. Om leidend te kunnen blijven in de markt waarin zij opereert, is het noodzaak de EMC Groep om te bouwen, zowel intern als extern. Van een organisatie met verschillende bedrijven naar een overzichtelijke structuur van één bemiddelings- en één opleidingsbedrijf: nieuwe structuren, nieuwe merknamen, nieuwe indelingen van functies en functie-inhoud, en nieuwe systemen. Sinds eind 2020 wordt daar vol op ingezet. Deze veranderingen hebben impact op de organisatie en op de mensen. Te meer nu de organisatie sinds 2020 doorlopend geconfronteerd wordt met de Corona crisis. 

Met de krachtige nieuwe aandeelhouder en een gezonde financieringsstructuur hebben de ontwikkelingen in 2020 geen vertragend effect gehad op de plannen om te investeren. In maart 2021 is de onderwijstak versterkt met Breederode Hogeschool, een HBO onderwijsinstelling gespecialiseerd in opleidingen in de zorg. Hiermee wordt momenteel een uniek onderwijs bedrijf gevormd: doorlopende leerlijnen van niveau 1 tot en met 7 (MBO en HBO) gespecialiseerd in 6 domeinen in de zorg. Tevens is in de loop van 2021 de 1ste fase van een belangrijke IT investering afgerond binnen het bemiddelingsbedrijf: een veelheid aan bestaande verouderde front en back office systemen zijn vervangen voor een nieuwe moderne applicatie waarmee een belangrijke stap is gezet in het creëren van één systeem en één manier van werken binnen het grootste gedeelte van de verschillende bedrijven die we hebben in de markt voor arbeidsbemiddeling. 

Voor de middellange en langere termijn is er alle reden om positief te zijn. De Coronacrisis maakt nog meer duidelijk dat er een sterke behoefte is aan goed opgeleid zorgpersoneel. De EMC Groep stond en staat voor de uitdaging om de ambitie van een solide en professioneel opleidings- en bemiddelingsbedrijf verder vorm te geven.

Binnen de groep werken momenteel zo’n 100+ medewerkers en circa 200+ externe docenten. Daarnaast volgen jaarlijks gemiddeld 3.000 studenten onderwijs en wordt er ruim 300.000 uren aan bemiddeling geleverd. De totale omzet bedraagt circa 35 miljoen euro. 

De groep kent een tweehoofdig statutaire directie, bestaande uit een CEO (vacature) en een CFO. Recent is een zes-hoofdig leadershipteam gevormd bestaande uit een delegatie van de management teams uit het onderwijs- en bemiddelingsbedrijf. De directie legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. 

De opdracht voor de nieuwe CEO is om samen met het leadershipteam de strategie verder vorm te geven en tot executie te brengen, onderwijl werkend aan solide en professionele basis dienstverlening. De toekomstgerichte ingrediënten zijn aanwezig, maar de groep heeft nog onvoldoende onderscheidend vermogen. De uitdaging zit in het realiseren en gebruik zien te maken van de meerwaarde van beide afzonderlijk goed functionerende bedrijven. Onderdeel hiervan is te komen tot een logisch samenhangend geheel met een gedeelde visie, cultuur en sterk vakmanschap.

Over de vacature
Onze nieuwe CEO is maatschappelijk gedreven om van betekenis te zijn voor de zorg en heeft tegelijkertijd ook een zakelijke inslag. Hij / zij is een samenwerkingsgerichte en verbindende teamspeler die er zin in heeft om een mooi resultaat neer te zetten. De CEO draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie en vormt een collegiaal en complementair team met de senior business CFO van de EMC Groep. Daarbij heeft eenieder eigen aandachtsgebieden, is er ruimte voor bewegingsvrijheid, en worden besluiten die de EMC Groep aangaan in gezamenlijkheid genomen. 

De nieuwe CEO is iemand die: 

 • de visie van de EMC Groep onderschrijft, de strategie verder helpt aanscherpen en bijdraagt aan het genereren van nieuwe ideeën over de toekomst en het dienstenaanbod van de groep. Dat houdt ook in doorgaan met wat goed is en begrip hebben voor het teamvormings- en strategievormingsproces dat al onder weg is;
 • zowel intern als extern op bevlogen wijze het boegbeeld is, de missie en visie van de groep vormgeeft en deze zichtbaar en congruent uitdraagt;
 • zich gemakkelijk tussen verschillende type mensen en gezelschappen begeeft, gedragsstijlen afwisselt om anderen effectief te beïnvloeden en in te spelen op de verschillende behoeften;
 • complexe zaken kan vereenvoudigen en echt boven de materie kan hangen, focus aanbrengt en besluiten neemt;
 • op een resultaatgerichte manier richting geeft aan de verschillende teams, de verantwoordelijkheid bij de medewerkers legt en gebruik maakt van de verschillende kwaliteiten van de teamleden om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken;
 • vlot inzicht heeft in de onderlinge verhoudingen tussen de teams van de diverse bedrijfsonderdelen, vanuit nieuwsgierigheid luistert, open staat, kijkt en vragen stelt, onderlinge spanningen onderkent, deze bespreekbaar maakt en kan richten naar de koers van de organisatie;
 • conceptueel denkt maar ook op verschillende levels (operationeel, tactisch, strategisch) kan schakelen, focus en snelheid kan houden.

Gewenste ervaring:

 • eindverantwoordelijkheid als CEO in een organisatie van vergelijkbare omvang, waarbij integratie-, transformatie naar één cultuur- of professionaliseringsvraagstukken aan de orde waren;
 • leiding geven aan een complexe organisatieveranderings- en ontwikkelingsopgave;
 • ervaring in de services sector;
 • ervaring met “buy en build’ als strategie om een onderneming te laten groeien en momentum te creëren om adequaat in te kunnen spelen op de vraag in de markt is een pré.

Over het proces
De EMC Groep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé van Partners at Work. De wervingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 • Eerste screening en diepte interviews kandidaten door Partners at Work
 • Presentatie geselecteerde kandidaten aan de selectiecommissie, bestaande uit drie leden van de raad van commissarissen, de CFO van de EMC Groep en de algemeen directeur van het opleidingsbedrijf. 
 • Eerste verkenningsgesprek met de selectiecommissie. 
 • Verdiepingsgesprek met (een delegatie van) de selectiecommissie*.
 • Persoonlijke klikgesprekken met de CFO van de EMC Groep en algemeen directeur van het opleidingsbedrijf.
 • Kennismaking met een delegatie van de management teams van het opleidings-en bemiddelingsbedrijf.
 • Voordracht aan aandeelhouders (AVA). 

Spreekt de uitdaging van deze mooie organisatie en daar werkzame mensen je aan, maak dan je interesse kenbaar door je CV en motivatie te uploaden via SOLLICITEER. 

Voor meer vragen kun je telefonisch contact opnemen met Karen Kragt en Nicole Boevé van Partners at Work, 035 – 548 0760. 

*Een online drijfveren en competentiepotentieel analyse via de TMA methode kan onderdeel uitmaken van het proces.

Solliciteer