CEO Samenwerkende Kinderopvang

SKO
04-08-2022    2022-00071   

De organisatie
Samenwerkende Kinderopvang is een jonge organisatie met een overkoepelende functie voor gevestigde en kwalitatief hoogwaardige ondernemingen in de kinderopvang. Focus ligt hierbij op Kinderdagverblijven (KDV, voor kinderen 0-4 jaar) en Buitenschoolse opvang (BSO, voor kinderen 4-12 jaar). Samenwerkende Kinderopvang heeft nu 12 labels: Zo Kinderopvang, Big Ben Kids, PUUR Kinderopvang, Kids & Carrots, De Kleine Wereld, Speel Inn, Eigen&Wijzer, Les Petits, Topkids, Fris! Kinderdagverblijven, Kindcentra Betuwe en Babbels.
Zie ook http://www.samenwerkendekinderopvang.nl). 

Op het moment heeft Samenwerkende Kinderopvang 220 locaties waar door ruim 2,700 medewerkers aan meer dan 12,000 kinderen per dag kwalitatief hoogwaardige kinderopvang wordt geboden. Doelstelling en verwachting is dat snel meerdere ondernemingen zullen aansluiten, zowel nieuwe labels als ook overnames die bijdragen aan de lokale verdichting en dus onder een van de bestaande labels komen. De omzet bedraagt in 2022 EUR 120 miljoen plus. De groeiambitie is fors, zowel organisch als door middel van overnames, in eerste instantie met name nationaal maar internationale uitbreiding wordt ook verkend. Schaalvergroting is belangrijk maar de lokale verbinding met medewerkers, ouders en kinderen en hoge kwaliteit van dienstverlening aan ouders en de zorg en ontwikkelingsstimulering voor de kinderen staan voorop. 

Samenwerkende Kinderopvang heeft een nadrukkelijk decentraal aansturingsmodel waarbij (het belang van) de locaties voorop staat. Hierin is er nadrukkelijk ruimte voor eigen ‘merk’ en identiteit van de verschillende labels en locaties die onderdeel maken van de groep en hun labeldirecteuren en vestigingsmanagers die veel autonomie en zelfstandigheid kennen. De labels worden ondersteund door verschillende lokale servicekantoren en het centrale service kantoor. De lokale wensen en behoeften van de markt worden als zeer belangrijk gezien en kunnen op deze wijze worden bediend. Daarbij wordt steeds gewerkt aan synergie tussen de labels. Elkaar sterker maken door van elkaar te leren staat hierbij centraal.

Positie
Voor Samenwerkende Kinderopvang zijn we per 1 januari 2023 (of zoveel eerder als passend) op zoek naar een CEO die samen met de CFO, Arun Rambocus, de tweehoofdige statutaire directie vormt. De statutaire directie werkt indirect samen met de RvC. In de RvC hebben op dit moment twee personen zitting: één persoon vanuit Bencis, Zoran van Gessel, en één persoon met relevante ervaring in de kinderopvangmarkt en het groeien van bedrijven, Rohit Gulati. De huidige CEO Corona Sanders-Koek zal na overdracht van de CEO-taken ook zitting nemen in de RvC. Het managementteam van Samenwerkende Kinderopvang omvat naast de CEO en CFO een HR directeur, Marketing & Communicatie Directeur, een Kwaliteit/Innovatie directeur en M&A directeur. 

Gezien de groeiambities van Samenwerkende Kinderopvang, is het cruciaal dat zowel de bedrijfsprocessen als ook de financiële structuur worden (door)ontwikkeld. Deze doorontwikkeling gaat de organisatie verder versterken en een nog steviger fundament opleveren voor de optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening en de bedrijfsvoering. Deze twee elementen vormen het fundament voor de volgende fase van groei van Samenwerkende Kinderopvang. 

We zoeken een ondernemende en inspirerende CEO die: 

 • het belang van persoonlijke verbinding begrijpt en dit ten uitvoer brengt;
 • visie en aandacht voor diversiteit en decentraliteit heeft;
 • feeling heeft met de belangrijke maatschappelijke opdracht van Samenwerkende Kinderopvang in de hybride kinderopvangmarkt;
 • in staat is om labeldirecteuren te begeleiden door zich te verplaatsen in de verschillende labels en de verschillende labels kan verenigen zonder te centraliseren (coachend leiderschap);
 • oplossend vermogen heeft, creatief en resultaat gericht is met een goede balans is tussen leiderschap en ambitie;
 • affiniteit heeft met het type dienstverlening van Samenwerkende Kinderopvang en het locatiemodel wat hierbij hoort;
 • in staat is de organisatie te sturen op basis van transparantie en operationele Kpi’s;
 • dienstbaar is aan de totale organisatie ter verbetering van Samenwerkende Kinderopvang;
 • zich op zijn/haar gemak voelt in het speelveld tussen directie, RvC, aandeelhouders en externe financiers en politiek/publieke opinie;
 • specifieke en brede ervaring heeft als hands-on CEO met een bewezen staat van dienst binnen bij voorkeur snel groeiende en veranderende (middelgrote) dienstverlenende en/of multisite/retail organisaties. 

Taken en verantwoordelijkheden
Beleid

 • Samen met de CFO de directie vormen en de labels en teams inspireren en leiden; 
 • Op basis van een geïnformeerde visie over de sector samen met de CFO, het MT en de labeldirecteuren initiëren van de beste strategie voor Samenwerkende Kinderopvang en haar labels en servicekantoren en het begeleiden van de bijbehorende strategische processen; 
 • Onderhouden en opbouwen van solide relaties met overheden, politiek, gemeentes en branchepartijen zoals o.a. de relevante brancheorganisaties, vakbonden, oudervertegenwoordiging, VNO-NCW, MKB Nederland; 
 • Het tot een hoger niveau brengen van de labels in kwaliteit van dienstverlening en pedagogiek, in medewerkerstevredenheid, bedrijfsvoering en processen;
 • Actieve sparringpartner voor zowel de CFO, management van kinderopvangorganisaties onder Samenwerkende Kinderopvang, de RvC als de aandeelhouders;
 • Signaleren van marktkansen en initiëren, beheren, onderhouden van relevante contacten/relaties;
 • Werkt te allen tijde aan het imago van de labels/organisatie.

Organisatie

 • Eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie;
 • Aansturing van de labeldirecteuren;
 • Optimalisering en beheersing van de bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering in dienst van de strategische doelstellingen (kwaliteit en groei (greenfield, brownfield en M&A)).

Profiel van de kandidaat

 • Business gedreven, verbindende en ondernemende CEO met minimaal 15 jaar relevante ervaring;
 • Allround manager met veel ervaring op het vlak van commercie en algemeen management, die een goede dosis lef met zich meebrengt; 
 • Liefde voor details en mensen;
 • Praktisch, down to earth, en strategisch denkend; 
 • Communicatief sterke leider, inspirerend, met oog voor mens/individu en diversiteit; 
 • Een prestatiegerichte, sociale, natuurlijke, ondernemende teamplayer;
 • Draagt eindverantwoordelijkheid maar is ook in staat & bereid om zelf de diepte in te gaan (‘in de modder’);
 • Ervaring in complex management en succesvol trackrecord in verbeterprocessen;
 • Beschikt over een sterk analytisch en communicatief vermogen;
 • Nieuwsgierig is en een daadkrachtige persoonlijkheid heeft met hoog output niveau;
 • Onafhankelijke denker is, staat stevig in zijn/haar schoenen.

Honorering
Beloning conform de Wet Normering Topinkomens (WNT), maar daarbij ook de mogelijkheid om te participeren in de aandelen in Samenwerkende Kinderopvang, een bijdrage in pensioen, een auto (kostenvergoeding) en een telefoon/laptop, een dynamische ondernemingscultuur, de ruimte om vanuit jouw inbreng het verschil te maken en impact te maken op de bedrijfsontwikkeling. 

De standplaats is het centrale servicekantoor in Den Haag, maar de overige servicekantoren (o.a. in Soest, Amsterdam, Loosdrecht, Bloemendaal) worden evengoed als uitvalsbasis gebruikt.

De procedure
Samenwerkende Kinderopvang laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Samenwerkende Kinderopvang geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen selectiegesprekken zijn met de betrokkenen uit de SKO en Bencis organisatie. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en/of Karen Kragt via 035 – 548 0760.

Solliciteer