CFO OMDUS

OMDUS Holding BV
13-11-2023    2023-00157   

OMDUS – key speler in duurzame ontwikkeling en onderhoud van vastgoed:
OMDUS is een belangrijke speler in de duurzame ontwikkeling en onderhoud van voornamelijk residentieel vastgoed. Met een nadruk op dienstverlening aan woningcorporaties en professionele beleggers, heeft OMDUS zich gepositioneerd als een cruciale partner in de voortdurende inspanningen om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken.

De samensmelting van De Variabele en Caspar de Haan onder de paraplu van OMDUS in juni 2022, gevolgd door de overname van Rendon in september van datzelfde jaar, is een bewijs van de ambitie van OMDUS om haar positie in de markt te versterken. Verdere versterking volgde in de vorm van de overnames van United Legendz in juli en Vergouwen in augustus 2023, waardoor OMDUS haar reeds solide fundamenten verder heeft versterkt.

Met een rijke geschiedenis als familiebedrijven, geworteld in de regionale gemeenschappen waarin ze actief zijn, hebben de OMDUS-ondernemingen een reputatie opgebouwd als innovatieve krachten op het gebied van vastgoedonderhoud en verduurzaming. Door de krachten te bundelen, heeft OMDUS haar kennis en ervaring geconsolideerd om uit te groeien tot een vooraanstaande partner in vastgoedverduurzaming. En om beter in te spelen op de steeds complexere vraag van de markt naar duurzaam wonen.

Met een sterke regionale aanwezigheid in Zuid-Nederland, Oost-Nederland en West-Nederland, opereert OMDUS door middel van haar regionale entiteiten onder hun gevestigde merknamen, elk met een eigen managementteam. Ze delen 'best practices' en profiteren van de ondersteuning van een gecentraliseerd team op het niveau van de holding.

OMDUS – de holding:
De samenstelling van de OMDUS-holding bestaat uit een selecte groep sleutelfiguren, waaronder CEO Denis Brouwer, interim-CFO Max Timmer, en anderen. Terwijl de initiatiefnemers en voormalige eigenaren van de OMDUS-bedrijven veelal betrokken blijven bij OMDUS, bijvoorbeeld op het gebied van overnames en innovatie/duurzaamheid, zijn zij niet langer actief betrokken bij de dagelijkse leiding.

De groep heeft een omzet van ongeveer 425 miljoen euro in 2023 en een personeelsbestand van zo'n 1.200 medewerkers, verspreid over 18 vestigingen in heel Nederland. 

In juni 2022 verkreeg private equity-investeerder NPM Capital de meerderheid van de aandelen van OMDUS.

OMDUS – de toekomst:
De komende jaren bieden een veelbelovend vooruitzicht voor OMDUS, met een groeiende markt die wordt aangewakkerd door de voortdurende behoefte aan duurzame oplossingen en een verschuiving naar een meer relationele benadering met opdrachtgevers. Ondanks deze kansen blijven uitdagingen zoals personeelstekorten, druk op marges en de groeiende vraag naar duurzame innovaties een rol spelen. OMDUS is vastbesloten om met schaalvergroting deze uitdagingen het hoofd te bieden en waarde te creëren.

Voor de komende jaren is er een ambitieus groeiplan uitgestippeld, waarin overnames in de sector een belangrijke rol spelen. Ambitie is een nationaal leidende speler te worden, met als doel voorop te lopen in de geleverde dienstverlening, innovatie en verduurzamingsagenda’s. Hierbij verwacht OMDUS een omzet groei naar 750M euro met een 10%+ EBITDA marge in 2027.

Dit vraagt om een nieuw aansturingsmodel met een CEO en een CFO. Om deze reden zoekt OMDUS een ervaren CFO om het bedrijf samen met de CEO te leiden, de lokale MT’s aan te sturen, de gedefinieerde strategie uit te voeren, en daarmee de beoogde groei te realiseren.

Uitgangspunten voor het OMDUS waardecreatieplan
(vraag het functieprofiel op)

Algemene beschrijving van de positie
De CFO 

 • geeft samen met de CEO leiding aan OMDUS (beiden zijn statutaire bestuurders) en geeft invulling aan de gedefinieerde strategie. Gebaseerd op een kleine holding in combinatie met krachtig lokaal ondernemerschap en sterke regionale dekking.
 • draagt zorg voor focus op het voortzetten van de organische groei, opvolging van de buy-and-build agenda, goed werkgeverschap, het stimuleren van innovatie en duurzaamheid en het realiseren van verdere operationele excellentie.
 • draagt samen met de CEO zorg voor de aansturing van een lean en mean holding team waarbij professionaliteit en schaalbaarheid centraal staan. De holding focus van de CFO zal hierbij primair liggen op planning & control, legal, ICT, risico management, treasury/financiering, belastingen, audit en verzekeringen.
 • laat de afzonderlijke, familiaire bedrijfsculturen overeind, gaat uit van de kracht van de lokale verankering en faciliteert en challenged de afzonderlijke regio MT’s op hun ondernemerschap.

Positie in de organisatie
De CFO

 • werkt vanuit een holdingpositie samen met de CEO en indien gewenst met de oudeigenaren en geeft richting aan de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming.
 • weet de verbinding aan te gaan met de MT’s (en de financieel directeuren in het bijzonder) en ander interne stakeholders, is zichtbaar, organisatiesensitief, niet hiërarchisch en werkt op basis van gelijkwaardigheid samen. 
 • speelt, samen met de CEO, een belangrijke rol in de relatie met de verschillende stakeholders. Is het mede-aanspreekpunt voor externe stakeholders, zoals aandeelhouders, commissarissen en financiers en interne stakeholders, zoals regionale management teams en (holding)medewerkers.

Kandidaat profiel
OMDUS zoekt een ervaren CFO met ruime leidinggevende en operationele ervaring in een soortgelijke context als eindverantwoordelijke in een private equity omgeving. Iemand die strategisch denken combineert met een nuchtere en no-nonsens aanpak en realisatiekracht. Niet hoog over maar goed in verbinding met aandeelhouders en de regio MT’s. 

Iemand met kennis om een organisatie verder te professionaliseren in de volgende fase van groei, en die weet hoe het is om te werken in en met familiebedrijven. Voelt goed aan wat er speelt binnen organisaties en levert een constructieve bijdrage aan de cultuur en onderlinge samenwerking. 

Qua ervaring is daarnaast groei via M&A (inclusief integraties en de bijbehorende financiering) een must, evenals ervaring in een project gestuurde omgeving en met het (bege)leiden van transformaties. 

Selectiecriteria:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime (minimaal 5-10 jaar) ervaring in project gestuurde (service)omgeving als eindverantwoordelijke CFO in een private equity setting;
 • ervaring met buy-and-build inclusief het aantrekken van de financiering en het managen van integratietrajecten;
 • ervaring met een decentrale organisatie met meerdere business units;
 • ervaring in of affiniteit met verduurzaming, innovatie en circulariteit is een pré.

Competenties

 • sterke interpersoonlijke vaardigheden. Mensgericht en verbindend met het vermogen om bruggen te bouwen en verschillende teams naar een gezamenlijk doel te bewegen;
 • “doe het zelf-er”;
 • ondernemend en toegankelijk, excellente communicator, zowel intern als extern.

De procedure
OMDUS laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicole Boevé van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij OMDUS geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 
U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via de link SOLLICITEER
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicole Boevé: 035 – 548 0760.

Solliciteer