CFO – Ridder Group

Ridder Group
17-05-2023    2023-00069   

Ridder – Helping you grow your way
Ridder, een Nederlands familiebedrijf met het hoofdkantoor in Harderwijk, ondersteunt al 70 jaar glastuinders met elektromechanische systemen, klimaattechnologie en software die alle teelt- en managementprocessen binnen een tuinbouwbedrijf moet optimaliseren. Ridder doet dit door oplossingen op maat te leveren om te beginnen met "helping you grow your way", met een duidelijke focus op het leveren van klantwaarde door adaptieve technologie en kennisoverdracht. De drang om te innoveren zit in het DNA van Ridder. Dit heeft het bedrijf gemaakt tot een toonaangevende leverancier van geavanceerde procescomputers, waterbesparende innovaties, transparante managementsystemen, betrouwbare aandrijfeenheden en energiebesparende klimaatschermen. De pragmatische oplossingen van Ridder maken duurzame gecontroleerde landbouw mogelijk in elk land en klimaat. Opererend vanuit meerdere strategische locaties op drie continenten, is Ridder een snelgroeiend internationaal bedrijf met meer dan 300 betrokken medewerkers en een wereldwijd partnernetwerk dat glastuinders ondersteunt om succesvol voedsel en bloemen te produceren in meer dan 100 landen.

De wereldwijde gezondheid en het welzijn van mensen zal grotendeels afhangen van een succesvolle overgang naar een efficiënte land- en tuinbouw. Om in 2050 wereldwijd 9 miljard mensen te kunnen voeden, zal de voedselproductie met minstens 50% moeten toenemen, terwijl de wereldwijde glastuinbouw te maken heeft met een afnemende beschikbaarheid van ervaren telers en operationele medewerkers. Boeren en tuinders moeten op zoek naar efficiëntere en duurzamere manieren om voedsel te produceren. De visie van Ridder is dat (semi) autonome kasoperaties een belangrijke rol zullen spelen om aan de toekomstige voedselvraag te voldoen door optimaal gebruik te maken van zaken zoals big data, kunstmatige intelligentie (AI), deep machine learning algoritmes, vision systemen, draadloze sensoren, robotica en geïntegreerde supply chain managementoplossingen. 

Ridder is zeer toegewijd en een wereldwijd toonaangevende technologieleverancier voor de autonome kas. De nieuwe strategie van Ridder neemt dit dan ook als uitgangspunt met als propositie het leveren van “connected smart technology” om de opbrengst van telers te verbeteren. In de afgelopen jaren is dan ook al geïnvesteerd in een digitaal platform en verschillende startups in AI en robotics. De missie van Ridder luidt: “become a leading smart solutions provider in the global controlled enviroment agriculture market”. 

Voor meer informatie zie op de website: https://ridder.com

Introductie & context
Ridder zit op dit moment in een uitdagende fase als bedrijf. In 2021 heeft onder leiding van de CEO, Pascal Piepers, een strategische herijking plaatsgevonden. Daarnaast is er een “fix-the-core” traject opgestart om een inhaalslag te maken op verschillende processen, dossiers en ook de organisatiestructuur. 

De nieuwe strategie is in 2022 goedgekeurd waarbij een aantal processen in gang gezet is; een groot transformatieproces (organisatiestructuur wijziging, invulling van verschillende nieuwe rollen, beweging naar digitale verdienmodellen, etc.), een actieve M&A agenda en het proces om de financiering van deze plannen mogelijk te maken. Hierbij is gekeken naar bankfinanciering maar ook naar alternatieve vormen, waaronder een aandeelhouderstructuurwijziging. Ridder heeft naast haar eigen entiteiten ook een aantal strategische participaties in bedrijven in de sector. Op dit moment spelen bij een tweetal participaties vraagstukken op het gebied van investeringen, financiering en aandeelhoudersbelangen. 

Tegelijkertijd is er als gevolg van de wereldwijde supply chain uitdagingen, gestegen grondstof- en energiekosten een sectorcrisis ontstaan die ook Ridder raakt. Concreet betekent dit een uitdaging op zowel omzet als brutomarge, hetgeen zich uit in een uitdagende outlook voor 2023. Om deze situatie te kunnen overbruggen heeft het directieteam een herstructureringsplan opgesteld. In samenspraak met de RvC en aandeelhouders is hierin een hybride aanpak gekozen; versnellen op de organisatie-transformatie en deze periode gebruiken om de organisatie gereed te maken voor succesvolle uitvoering van de plannen. Daarnaast maatregelen nemen om kosten te reduceren, de marge te verbeteren en omzetgroei te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van het herstructureringsplan is het realiseren van een (her-)financiering, mede door het aantrekken van additioneel eigen vermogen, noodzakelijk om de komende periode te overbruggen.

Ridder in een paar bullets:

 • Sector: Greenhouse technology 
 • Omzet +/- 70 mio. 
 • Aantal medewerkers 300+
 • Family owned, onafhankelijke RvC (Volledig structuur regime) 
 • Productie locaties in Harderwijk (tevens hoofdkantoor) en Maasdijk. 
 • Sales offices in Frankrijk, Spanje, China, Mexico, VS/Canada.

Rol & doel van de functie 
De transformatie waar Ridder voor staat, gecombineerd met de uitdagende marktomstandigheden geeft een grote behoefte aan dagelijkse leiding, sturing en eigenaarschap op de uitvoering van de CFO-portefeuille; het managen van de organisatie op het gebied van finance, IT en legal. De belangrijkste onderwerpen in de komende periode zijn de (her-)financiering, het P&L en werkkapitaal management en de uitvoering van de strategie en de organisatietransformatie. 

De CFO is lid van de raad van bestuur en van het directieteam en zal naast de lijnverantwoordelijkheid ook met de collega’s in het directieteam samenwerken aan het succesvol transformeren en uitbouwen van de Ridder organisatie. 

CFO rol & mandaat 

 • lid van het 2-hoofdige statutaire bestuur van Ridder, rapporterend aan de RvC;
 • mede verantwoordelijk voor het opstellen van en de uitvoering van de strategie en de realisatie van de budgetten en de jaarplannen;
 • geeft hiërarchisch leiding aan de Finance en IT afdeling;
 • is verantwoordelijk voor de doorvertaling strategie naar executie op diverse organisatie brede onderwerpen zoals de herstructurering van de rapportage- en ERP-structuur, transformatie van finance in business units naar een functionele supportorganisatie, nieuwe structuren en systemen (o.a. HubSpot, S&OP proces), etc;
 • is verantwoordelijk voor het in lijn brengen van de IT-infrastructuur met de digitaliseringsagenda (IT roadmap);
 • is medeverantwoordelijk voor het optimaliseren en herstructureren van de buitenlandse sales kantoren;
 • is als lid van het M&A dealteam verantwoordelijk voor slagvaardig handelen in onderhandeltrajecten; 
 • werkt samen met de sales organisatie aan het verder ontwikkelen van nieuwe business modellen;
 • doet aan actief intern en extern stakeholdermanagement, te denken aan: de STAK/familie, de RvC, de banken, participaties van Ridder.

De nieuwe CFO:

 • is een ervaren financieel leider met ruime expertise in vergelijkbare CFO rollen in internationale context (maakindustrie, projecten & service business en internationaal netwerk van eigen kantoren/vestigingen);  
 • heeft een ondernemend CFO-profiel met brede ervaring op verschillende disciplines en de samenhang ertussen. De kandidaat levert ook haar/zijn bijdrage op onderwerpen die niet direct in de CFO-portefeuille vallen;
 • is als ervaren leider charismatisch, heeft natuurlijk overwicht en hanteert een coachende stijl met duidelijke grenzen. Zij/hij is in staat om draagvlak te creëren bij verschillende stakeholders op verschillende niveaus en verbindt hen op een nuchtere en positieve manier. De kandidaat kan zowel boven als tussen de mensen staan en is in staat om verandering te bewerkstelligen zonder de bestaande organisatiecontext uit het oog te verliezen. Zij/hij neemt mensen mee in haar/zijn visie en haalt feedback vanuit de organisatie op. Luistert actief. Een “mensen-mens”;
 • is een teamspeler en werkt energiek samen met ervaring in het leiden van een organisatie. Zij/hij is naast analytisch ook pragmatisch, heeft een hoog en positief energieniveau, en heeft een "can-do" mentaliteit en executiekracht. Zij/Hij schakelt snel tussen strategie en operatie, werkt "hands-on" als "meewerkend voorvrouw/man" met én tussen haar/zijn medewerkers en mededirectieleden;
 • heeft ervaring in herstructurerings- en herfinancieringstrajecten, als ook ervaring met overnames en overnamefinanciering. Zowel op proces als inhoud;
 • draagt de gewenste cultuur en de organisatiewaarden uit. CARE: Committed, Adaptive, Respect & Entrepreneurial;
 • heeft ervaring met verandervraagstukken en organisatietransformaties;
 • heeft uitstekende analytische vaardigheden en de scherpte om analyses direct in actie om te zetten. Is in staat om diverse rollen binnen een project te vervullen (stuurgroep, eigenaar en projectleider) en bewaakt de voortgang en executie van projecten binnen de teams.
 • ervaring binnen de context van een familiebedrijf is een pré;
 • de duale standplaats is Maasdijk en Harderwijk. De kandidaat is in staat en bereid om te reizen wanneer nodig.

De procedure
Ridder laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Ridder geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen meerdere selectiegesprekken en kennismakingsgesprekken zijn met de betrokkenen vanuit Ridder. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Ook is eventueel een assessment een onderdeel van de procedure. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Karen Kragt op 035 – 548 0760.

Solliciteer