Commercieel Directeur Corporates & Public

Ecclesia
10-03-2022    2022-00052   

Introductie 
Ecclesia is een fusie organisatie, die in 2021 is ontstaan uit 3 gespecialiseerde schade-, risico- en benefit adviseurs, nl Concordia de Keizer, Gebr. Sluyter en EBC Nederland.
Ze zijn top of mind op specifieke doelgroepen:

 • employee benefits,
 • financiele planning voor medewerkers van corporates (o.a. pensioenadvisering)
 • schadeverzekering o.a. voor de maritieme en transportsector

Het is een prachtig Rotterdams bedrijf met 200 betrokken professionals en een duidelijke missie: samen bewust en gerust vooruit.

De Commercieel Directeur Corporates & Public houdt zich bezig met het ontwikkelen, mede bepalen en doen uitvoeren van het beleid voor het segment Corporate Risk & Public van Ecclesia en het realiseren van de gestelde doelstellingen, rekening houdend met wettelijke voorschriften met betrekking tot de zorgplicht (klantbelang) met als primaire aandacht de commerciële aandachtsgebieden. Draagt gedeelde verantwoordelijkheid over het gehele segment Corporate Risk & Public samen met directeur Broking & Claims Corporate Risk & Public.
Is daarnaast MT-lid van de onderneming en is in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het ontwikkelen, mede bepalen en doen uitvoeren van het organisatiebeleid

De plaats in de organisatie
Rapporteert hiërarchisch aan de Algemeen Directeur. Maakt deel uit van het Management Team.
Geeft leiding aan een team van ca. 20 commerciële medewerkers en indirect 50 specialisten.

Resultaatgebieden
Leidinggeven

 • Geeft mede leiding aan het segment Corporate Risk & Public
 • Geeft primair leiding en uitvoering aan het commercieel beleid inclusief het salesproces. Organiseert het commercieel overleg binnen het segment en zit dit voor.
 • Zorgt voor de optimale inzet van medewerkers en middelen binnen de afdeling.
 • Motiveert en enthousiasmeert medewerkers en wijst persoonlijke targets toe.
 • Bewaakt realisatie van goedgekeurde plannen en acties en stuurt indien nodig bij.
 • Is alert op het goed functioneren van de medewerkers en de toepassing van advies- en communicatieve vaardigheden.
 • Voert plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en bevordert een goede werksfeer.
 • Ontwikkelt budgetvoorstellen, bewaakt toegekende budgetten, neemt waar nodig sturende maatregelen en draagt kostenbewustheid uit.

Beleidsontwikkeling en -uitvoering

 • Is initiator en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de commerciële strategie waarbij de afdeling Employee Benefits nauw betroken wordt bij dit proces. De commerciële strategie wordt ter goedkeuring voorgedragen aan het MT.
 • Geeft uitvoering aan en vertaalt de commerciële strategie naar concrete acties op de gebieden productinnovatie, service innovatie, distributie innovatie, sales en marketing.
 • Volgt de commerciële resultaten van acties en verkoopinspanningen.
 • Bepaalt mede de bedieningsconcepten, geeft richting en begeleidt accountmanagers. Heeft nauw overleg met commercieel eind verantwoordelijken van andere segmenten.
 • In nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid besturen van het gehele segment samen met directeur Broking & Claims Corporate Risk & Public
 • Treedt op als sparringpartner voor het Management Team met betrekking tot het strategisch beleid.
 • Doet voorstellen voor het segmenteren van klanten en markten om nieuwe bedienings- en dienstverleningsconcepten te ontwikkelen en zorgt voor uitvoering hiervan.
 • Heeft signaalfunctie op het gebied van markt-, product- en kennisontwikkeling.
 • Is als Directielid Corporate Risk & Public mede verantwoordelijk voor het behalen van zowel de segmentdoelstellingen als de organisatiedoelstellingen.

Commerciële ontwikkeling

 • Is integraal verantwoordelijk voor het uitzetten van de commerciële en salestargets binnen de doelgroepen.
 • Is integraal verantwoordelijk voor innovatie van bedieningsconcepten voor klanten zowel op productniveau, distributieniveau als serviceniveau
 • Is verantwoordelijk voor de realisatie van de omzetdoelstellingen van het segment Corporate risk & Public
 • Realiseert omzetdoelstellingen met betrekking tot bestaande en nieuwe klanten. Realiseert cross sell doelstellingen bij bestaande klanten.
 • Draagt zorgt voor het structureel verhogen van rendabele netto-omzet.

Afstemming en bewaking

 • Bewaakt de samenhang tussen de verschillende commerciële activiteiten en stemt commerciële activiteiten intern af.
 • Bewaakt de kwaliteit van de advisering en informatieverstrekking aan klanten door medewerkers van Ecclesia
 • Neemt deel aan projectactiviteiten gericht op product-, proces- en serviceverbetering, treedt daarbij zo nodig op als opdrachtgever of projectmanager.
 • Maakt afspraken met interne afdelingen met betrekking tot kwaliteit en kosten van dienstverlening.
 • Rapporteert aan de Algemeen Directeur over de voortang van het sales- en adviesproces en de realisatie van de gestelde omzetprognose.
 • Legt verantwoording af aan het MT over gevoerde beleid

Kennis en Vaardigheden
Kennis en ervaring

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau
 • Beschikt over verzekeringsdiploma's WFT Basis, WFT Schade en WFT Inkomen alsmede alle A-diploma’s
 • Grondige kennis van WFT en AFM vereisten
 • Kennis van processen, procedures, producten en systemen binnen een commerciële organisatie
 • Minimaal 5 jaar commerciële ervaring op strategisch/managementniveau, bij voorkeur bij een financieel adviesorganisatie

Competenties

 • resultaatgericht
 • leidinggeven
 • visie/strategisch inzicht
 • marktgericht
 • netwerken
 • ondernemerschap
 • teamplayer
 • maatschappelijk betrokken

De procedure
Ecclesia laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Josephine van der Vossen (lead) en Ingrid Reichmann, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Ecclesia geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande link.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Josephine van der Vossen via 035 – 548 0760.

Solliciteer