Directeur Bedrijfsvoering Ambulant

Antes Zorg
25-10-2021    2021-00223   

De organisatie  
Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Het doel van Antes is mensen met psychische problemen de juiste zorg bieden, op het juiste moment, zo intensief als nodig maar niet langer dan nodig. Zij neemt daarbij het herstel van hun patiënten als uitgangspunt. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werkt zij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor de patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving. 
 
Antes werkt vanuit drie kernwaarden: 

  • Deskundig 
  • Optimistisch 
  • Respectvol 

Bestuur 
Antes wordt aangestuurd door een collegiaal bestuur, dat bestuurlijk en statutair verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten van het zorgbedrijf. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een bestuurder Zorg en een bestuurder Bedrijfsvoering. De besturingsstijl kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen bestuur en directieteam. Het zorgbedrijf wordt aangestuurd door zes duale divisie directies die samen het directieteam vormen. 
 
Zie voor meer informatie op https://www.anteszorg.nl/  
 
Over de divisie Ambulant 
De divisie volwassenen ambulant werkt in de regio’s Rotterdam Rijnmond, Zuid Hollandse Eilanden, Drechtsteden en Nieuwe waterweg Noord. De divisie is verdeeld over 7 regio’s die aangestuurd worden door een duaal management. Binnen de regio’s werken circa 850 collega’s in 34 wijkgerichte GGZ teams en 14 expertise teams. Antes is één van de vele betrokken partijen in de leefwereld van de cliënt en wij zetten ons dagelijks in om de beste zorg te bieden. Wij zijn gastvrij en bereikbaar voor onze partners en werken op een domein overstijgende manier samen aan meervoudige zorg en behandeling van cliënten
 
Functieomschrijving  
Als directeur heb je bij voorkeur ervaring met psychiatrie en verslaving in klinische voorzieningen en / of met ambulante acute psychiatrische hulpverlening. Je ziet en begrijpt de dilemma’s in het primair proces en weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk. Je bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende directeur, die Antes in nauwe samenwerking met de collega’s van het bestuur-directieteam op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt. Als directeur bedrijfsvoering geef je samen met de directeur zorg leiding aan de zorgdivisie, waarbij de directeur bedrijfsvoering zich met name richt op de algemene en financieel-economische bedrijfsvoering. Daarnaast is ook het personeelsbeleid primair belegd bij de directeur bedrijfsvoering. 
 
Als directeur ga je moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en je weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. Je bent in staat om dichtbij de cliënten, familieleden en de medewerkers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doe je met passie, plezier en de nodige humor. 
In jouw leidinggevende stijl werk je echt samen en ben je gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en zowel intern als extern duidelijk te communiceren. Je geeft medewerkers en leidinggevenden ruimte om zaken zelf op te pakken en te ontwikkelen, binnen de gestelde kaders. Je erkent de kracht en waarde van cliënten, familieparticipatie en medezeggenschap en je bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten, naastbetrokkenen en medewerkers.  
 
Functie-eisen  
Om deze functie goed uit te oefenen zijn wij op zoek naar een collega die voldoet aan de volgende eisen: 

  • Academisch denk- en werkniveau; 
  • Ruime werkervaring in een vergelijkbare functie; 
  • Actuele kennis van wet- en regelgeving; 
  • Relevante kennis van organisatie-, financiële en zorgprocessen; 
  • Aantoonbare ervaring in het leiden, begeleiden en uitwerken van samenwerkingen en complexe verandertrajecten; 
  • Bekend met duaal werken. 

 Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
  
Arbeidsvoorwaarden  
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ.  
 
Klik hiervoor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden: https://www.parnassiagroep.nl/werkenen-leren/jouw-arbeidsvoorwaarden  
 
Het betreft de functie van directeur bedrijfsvoering voor 36 – 40 uur per week. Honorering van de functie vindt plaats binnen het salarisgebouw van de Parnassia Groep en passend binnen de CAO GGZ. 
 
Interesse?  
Antes laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Karen Kragt, partners van Partners at Work. Zij voeren de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Antes geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het eerste kennismakingsgesprek met Antes.  
 
Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.
 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035-5480 760.  

Solliciteer