Directeur domein Prokino Kinderopvang

Stichting Meander-Prokino
31-10-2022    2022-00196   

Over de organisatie
Stichting Meander-Prokino richt zich op het op professionele wijze bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Meander-Prokino is de bestuurder van de onderliggende stichtingen Prokino Kinderopvang, Prokino Zorg en Meander, die alle zonder winstoogmerk opereren. 

Stichting Prokino Kinderopvang is een landelijke organisatie die zich breed inzet voor de ontwikkeling van kinderen. Op de kinderdagverblijven, peutergroepen, BSO’s en via haar gastouders biedt zij stabiele, toegankelijke en kleinschalige opvang waar ouders en kinderen op kunnen vertrouwen. Het lokale ondernemerschap in de regio’s maakt flexibiliteit en opvang en zorg op maat mogelijk. Het lokale netwerk vormt de basis voor samenwerkingsverbanden met scholen, gemeenten en overige (zorg)instanties. De organisatie staat hierdoor midden in de samenleving. In samenwerking met scholen binnen het passend onderwijs richt Prokino Kinderopvang zich ook op kinderen met een ontwikkelingsachterstand of psychiatrische en/of gedragsproblemen. 

Stichting Prokino Zorg is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Zij biedt ondersteuning en begeleiding. Liefst op een zo gewoon mogelijke manier. Dat kan door ambulante zorg in te zetten daar waar vragen ontstaan. Bijvoorbeeld thuis, of in de andere dagelijkse situatie bij bijvoorbeeld de kinderopvang, op school of een vereniging. Wanneer de vragen (tijdelijk) te groot zijn om daar waar ze ontstaan op te pakken, maakt Prokino Zorg gebruik van specialistische voorzieningen. Dan wonen kinderen, jongeren of jonge gezinnen tijdelijk in bijbehorende kamertrainingscentra, gezinsopvang of begeleid wonen-projecten. 

Stichting Meander beheert, verspreid over het land, negen internaten en drie gezinshuizen voor kinderen van ouders met een varend en/of trekkend bestaan en van ouders die langdurig afwezig zijn en – tijdelijk – niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. 
Op alle internaten wordt erkend en aanvaard dat een verscheidenheid van denken kan bestaan bij de kinderen, jongeren en medewerkers. Daarom handelen medewerkers met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing. 

De organisatiestructuur 
Meander-Prokino heeft een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vormt samen met de drie directeuren van onze domeinen en zes stafmanagers, het managementteam. 

Prokino Kinderopvang heeft circa 250 locaties verspreid over heel Nederland, elk met een eigen karakter en identiteit. De locaties zijn verdeeld in 3 regio’s Noord, Midden en Zuid, die worden aangestuurd door een regiomanager. De directeur vormt samen regiomanagers het managementteam van het domein. Centraal worden de financiële – en beleidskaders bepaald waarbinnen directie, ouders en medewerkers op de locaties een ruime beleidsvrijheid hebben. Prokino Kinderopvang is een middelgrote speler in de markt. De begrote omzet kinderopvang voor 2022 is € 61 miljoen. Het centrale kantoor is gevestigd in Diemen. Meer informatie is te vinden op www.prokino.nl.

De opdracht
Meander-Prokino heeft een nieuwe strategie voor de komende jaren geformuleerd voor haar drie kernactiviteiten: zorg, kinderopvang en internaten. Momenteel vindt een herijking van de business case kinderopvang plaats. De directeur van het domein Kinderopvang zal werken aan de verbetering van de propositie van de kinderopvang. De organisatie heeft in de afgelopen periode diverse overnames gedaan, is regionaal aangestuurd en dat vraagt om uniformering van de processen en werkwijzen. Daarbij dient een rendementsverbetering plaats te vinden door slimmer en efficiënter te gaan werken. Het is belangrijk dat medewerkers hierin goed worden meegenomen om draagvlak te krijgen.

De directeur levert verder een bijdrage aan Meander-Prokino als geheel samen met de andere domeinen. Ook dien in gezamenlijkheid met de stafmanagers van het Centraal Bureau de back-office processen opnieuw te worden ingericht. 

De directeur van Prokino Kinderopvang:

 • Is budget- en resultaat-eindverantwoordelijk voor het presteren en functioneren van het domein Prokino Kinderopvang;
 • brengt de basis verder op orde en voert de professionaliseringslag (bijvoorbeeld in voorbereiding op besluitvorming) verder door in de organisatie;
 • werkt aan een cultuur van vertrouwen, openheid en samenwerking;
 • is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het domein;
 • draagt bij aan de herinrichting van de back-office in gezamenlijkheid met het Centraal Bureau en de andere domeinen;
 • uniformeert de primaire processen waar nodig en geeft ruimte voor locale ontwikkeling;
 • is een verbinder binnen Prokino Kinderopvang, de overige domeinen en tussen alle partners in de organisatie;

Profiel 
De directeur Prokino Kinderopvang is een ervaren people manager, heeft een stevige, authentieke persoonlijkheid en beschikt over een gedegen staat dienst in een eindverantwoordelijke functie. De directeur is in staat om veranderingen door te voeren in verbinding met anderen, straalt rust en regelmaat uit, gaat de samenwerking aan, wekt vertrouwen én kan dit overbrengen op de mensen in organisatie. 

Om deze functie op goed niveau uit te oefenen, brengt de directeur het volgende mee: 

 • academisch werk/denk niveau;
 • energie en een hoog zelfstartend vermogen;
 • aantoonbare ervaring als verandermanager in een vergelijkbare, complexe organisatie om de strategische veranderingen door te kunnen voeren;
 • een leiderschapsstijl die zich kenmerkt door transparantie, inspiratie, richting, ruimte geven en coachen en volharding; 
 • ervaring met medezeggenschap en het zorgen voor draagvlak;
 • overtuigingskracht en resultaatgerichtheid, op alle niveaus schakelen en verbinden;
 • visie op de kinderopvang markt, zien van kansen om huidige te verbeteren of nieuwe diensten aan te bieden; 
 • financieel en cijfermatig sterk onderlegd;
 • kennis van of ervaring in de kinderopvang is een pré.

Over de procedure
Stichting Meander-Prokino laat zich bij deze search begeleiden door de Karen Kragt en Nicole Boevé van Partners at Work.

De selectieprocedure bestaat uit een eerste selectiegesprek met de leden van de selectiecommissie, die bestaat uit de twee leden van de raad van bestuur, de manager HR, de manager financiën a.i. en een regiomanager. Daarna vindt een online talenten motivatie analyse (TMA) plaats met een competentiematch analyse. De resultaten van deze analyses worden meegenomen in het tweede verdiepingsgesprek. Tot slot kunnen referenties worden ingewonnen. 

Heb je interesse in deze functie? Upload dan je CV en motivatie via SOLLICITEER.
  
Voor vragen kun je contact opnemen met Karen Kragt of Nicole Boevé van Partners at Work via 035 – 548 0760.

De uiterste reactietermijn is 20 november 2022.

De planning is als volgt:

 • kandidaat presentatie: 5 december
 • eerste selectiegesprek: 8 december tussen 14-18 uur (Diemen)
 • TMA analyse tussen 8 – 14 december
 • tweede selectiegesprek: 15 december tussen 10 -16 uur (Diemen)

Solliciteer