Directeur Financiën

Brightlands Campus Greenport Venlo
02-06-2022    2022-00042   

Organisatie
De Brightlands Campus Venlo is in 2017 opgericht. Brightlands Venlo heeft als missie om een compleet innovatiecluster te bouwen waardoor deze zich ontwikkelt tot een mondiale ‘place to be’ op het gebied van gezonde en veilige voeding, future farming en circulaire economie. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan een duurzame en gezonde samenleving. 

Brightlands Venlo brengt kennisinstellingen en gevestigde bedrijven, zowel MKB in de regio als concerns die op wereldschaal actief zijn, in contact met startups, scaleups, financiers, studenten en de top van de wetenschap. Dit alles creëert een ecosysteem dat niet alleen ‘state of the art’ faciliteiten maar ook het juiste innovatieklimaat biedt. Brightlands Venlo werkt daarbij nauw samen met de andere drie Limburgse Brightlands campussen en met overheden en kennisinstituten uit binnen- en buitenland Zo versterkt Brightlands Venlo zowel de regionale alsook nationale economie.

Brightlands Venlo kent momenteel twee Besloten Vennootschappen en een Commanditaire Vennootschap te weten: 

 • Brightlands Campus Greenport Venlo B.V. (BCGV)
 • B.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
 • Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V (CVGVCV)

Aandeelhouders van BCGV zijn de provincie Limburg, Universiteit Maastricht en BASF (Nunhems zaden). Aandeelhouders van CVGV en CVGVCV zijn de provincie Limburg en de gemeente Venlo. CVGV is de beherende vennoot van CVGVCV. 

Voor de doorontwikkeling van Brightlands Venlo is sinds 2022 een integrale sturing ingericht. De samenstelling van de RvC van CVGV is dezelfde als van BCGV en er is een gezamenlijke CEO. In totaal werken er ongeveer 20 FTE. Om de integratie van aansturing verder vorm te geven zoeken wij een Financieel Directeur die werkzaam is voor alle entiteiten. Voor BCGV en CVGV is een separate governance structuur en rapportagecyclus van toepassing.

Doel van de functie en uitdaging
Belangrijk is de sturing op vastgoed rendement en de financiering ervan. Er zal focus liggen op de bezettingsgraad van de gebouwen, tegelijkertijd zal de kwaliteit van de huurders en hun toegevoegde waarde voor het campus ecosysteem worden bewaakt. 
Er zullen financieel goed onderbouwde keuzes gemaakt moeten worden betreffende het vastgoedbeleid en omtrent het in- of outsourcen van facilitaire dienstverlening. De exploitatie van de eigen shared facilities zal moeten worden aangescherpt. Er zullen subsidiestromen moeten worden bewaakt en verantwoord. Dit alles vergt het maken van duidelijke financiële keuzes met onderbouwde verantwoording aan stakeholders, commissarissen en aandeelhouders. 

Je zorgt dat de financiële bedrijfsvoering zo goed mogelijk en op een planmatige manier in lijn is met de missie van Brightlands Campus & Vastgoed. Je legt verantwoording af aan de CEO en geeft hiërarchisch direct leiding aan circa 3 medewerkers waaronder een controller. 

De campus en daarmee de organisatie groeit en bevindt zich in de scale up fase. Dit betekent dat je naast goede analytische vaardigheden ook over een hands on mentaliteit moet beschikken.

Functie-inhoud
Als directielid draag je bij aan de strategie en de organisatieontwikkeling;

 • Je geeft sturing aan de financiële bedrijfsvoering, zet de financiële lijnen uit met betrekking tot de strategische doelstellingen; 
 • Je ontwikkelt binnen de vastgestelde organisatiestrategie het financieel beleid;
 • Je draagt zorg voor de inrichting van de financieel-economische en administratieve organisatie met de daarbij behorende sturing, verslaglegging, procedures en systemen; 
 • Je stelt jaarlijks een financiële (meerjaren-)begrotingen en jaarrekeningen op; 
 • Je adviseert de directie inzake te ontwikkelen projecten en programma’s vanuit financieel en risico perspectief (luis in de pels);
 • Je stuurt contractmanagement, inkoop en alle support gerelateerde zaken inclusief ICT aan;
 • Je hebt voldoende kijk op de dagelijkse financiële gang van zaken om in te kunnen springen daar waar nodig.

Contactpatroon

 • Onderhoudt intern nauw contact met CEO en MT;
 • Informeert de RvC over alle financiële aangelegenheden;
 • Onderhoudt extern contacten met accountant, aandeelhouders, andere Brightlands Campussen, financiers en venture fondsen, over het financieel economische beleid en financieringen; 
 • Heeft externe contacten met de belangrijkste klanten en leveranciers en financiële instellingen over betalingscondities, bankgaranties en dergelijke.

Vaardigheden
Uitstekende financiële skills om slimme en strategische beslissingen te kunnen nemen. Goede leiderschapskwaliteiten en goede communicatieve vaardigheden, voelt zich thuis in een klein team. Heeft een goed ontwikkeld analytisch denkvermogen, overziet cash management. Bedenkt strategieën om het bedrijfskapitaal te vergoten zodat de organisatie kan groeien. Ziet het als uitdaging om Brightlands naar de volgende fase van ontwikkeling te brengen.

Vereiste kennisniveau
We zijn op zoek naar een moderne financieel directeur die samen met CEO bepaalt welke richting de campus opgaat en welke route daarvoor wordt gevolgd. Het is belangrijk dat de financieel directeur het bedrijf op een allesomvattende manier kan analyseren zodat duidelijk wordt wat de organisatie nodig heeft (en wat niet). Daarbij is belangrijk om (financiële) data te kunnen vertalen naar begrijpelijke informatie die nuttig is voor MT en andere stakeholders.

Ervaring en opleiding

 • WO werk- en denkniveau; 
 • Enkele jaren ervaring op seniormanagementniveau;
 • Ervaring in een soortgelijke rol binnen Commerciële vastgoedwereld is een must;
 • Achtergrond in bijvoorbeeld accounting, Finance, economie of business. 

Aanbod
Brightlands Campus Greenport Venlo biedt een uitdagende rol binnen een dynamische werkomgeving waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt. We bieden een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden en een marktconform brutosalaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

De procedure
Brightlands Campus Venlo laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Ingrid Reichmann, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Ingrid Reichmann op 035 – 548 0760.

Solliciteer