Directeur Productie Zuid

Enexis Groep
23-11-2022    2022-00226   

De organisatie
Enexis zorgt mede in Nederland voor het dagelijks toegang hebben tot elektriciteit en gas. Naast een veilige en betrouwbare energievoorziening werken de mensen van Enexis hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windparken, zonneweides, warmtenetten en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met de stakeholders te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst.

De rol in de energieketen
De energieketen is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Het grootste deel van de energie (circa 75%) komt van energiecentrales, windparken op zee en uit het buitenland. Via landelijke energienetten brengen TenneT en Gasunie deze energie naar het regionale net. Daarnaast zijn eindgebruikers belangrijke spelers geworden in de energieketen. Zij produceren samen inmiddels circa 25% van alle energie via wind, zon, afval en warmtekrachtkoppelingen. Meer dan 670.000 aansluitingen leveren duurzaam opgewekte energie aan het regionale net en dat worden er iedere dag meer.

Enexis Netbeheer heeft een centrale rol in de energieketen. Want in de regionale netten komt alle energie samen: fossiele energie en duurzaam opgewekte energie, op grote schaal geproduceerd en kleinschalig. Zij brengen vraag en aanbod in evenwicht en distribueren energie veilig naar klanten in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Iedere dag stropen zij de mouwen op voor de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling en het beheer van het elektriciteits- en gasnetwerk. Daarbij werken zij met veel partijen samen aan innovaties die de energievoorziening efficiënter en duurzamer maken. Technische innovaties, zoals energieopslag of congestiemanagement, en data spelen een belangrijke rol. Enexis faciliteert een vrije energiemarkt door op een veilige manier energiedata beschikbaar te stellen aan leveranciers en marktpartijen. Hierdoor verlopen administratieve marktprocessen, zoals het wisselen van energieleverancier, voor klanten geruisloos.

Binnen Enexis Holding N.V. hebben diverse dochterbedrijven hun eigen specifieke
aandachtsgebied. Het geheel van de activiteiten is georganiseerd in Enexis Groep. De organisatie wordt geleid door de Raad van Bestuur. De aandeelhouders zijn provincies en gemeenten binnen het verzorgingsgebied van Enexis.

Visie en Strategie

Visie op de toekomst
“We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.”

Missie 
“Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar.”

Enexis Operations
Het MT Operations van Enexis bestaat naast de COO, uit 8 directeuren. Er is een nieuwe organisatie neergezet in 2021 waarbij de leden van het MT Operations met elkaar verantwoordelijk zijn voor het overall resultaat van het gehele werkveld van Operations. Daarbij is er helderheid over de eindverantwoordelijkheid per specifiek resultaatgebied. 
De veeleisende energietransitie en de nieuwe structuur binnen Operations vragen om een nieuwe werkwijze die vanuit het Operations MT zal worden ontwikkeld:

 • Het creëren van een lerende organisatie;
 • De implementatiekracht moet worden versterkt;
 • Echt samenwerken en van elkaar leren, zowel op MT niveau als ook binnen de afdelingen;
 • Verder definiëren wat er centraal en wat er decentraal wordt belegd met het oog op het integraal resultaat.

De vacature
Directeur Productie Zuid is deel van het MT Operations, rapporteert aan de COO van Enexis en wordt integraal verantwoordelijk voor de veilige, betrouwbare, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de overeengekomen resultaatgebieden in de zes vestigingen in Brabant en Limburg. Regio Zuid heeft 6 vestigingen en er werken ongeveer 1300-1550 medewerkers.

De algemene opdracht luidt:

 • Veilig en voorspelbaar produceren van het werkpakket dat voor ligt;
 • Inzetten op leiderschap en veiligheid;
 • Focus op continu leren.

Concreet bestaat deze opdracht oa uit:

 • Heldere doelstelling voor regio Zuid formuleren;
 • Manier van werken binnen de regio aanpassen op de algemeen geformuleerde werkwijze;
 • Structuur aanpassen waar wenselijk en per onderdeel/laag in de regio resultaatgebieden formuleren en toezien op het behalen hiervan (KPI’s en targets formuleren);
 • Vormgeven aan de lerende organisatie en centrale/decentrale verantwoordelijkheden verder uitwerken;
 • Samenwerken binnen Enexis met de andere afdelingen en stakeholders, zowel binnen Operations als ook breder;
 • Samenwerken met externe partners, netbeheerders etc.

Kandidaatprofiel
Persoonlijkheid en competenties

 • een resultaatgerichte people manager die vernieuwing en tegelijkertijd rust kan brengen, iemand die de medewerkers meeneemt in de veranderingen;
 • empathisch directief kunnen handelen in kwesties die er echt toe doen/impact hebben;
 • coachend en dienend leiderschap; 
 • klantgericht en in staat de dienstverlening aan te sluiten op de klantvraag;
 • uitstekende vaardigheid tot samenwerken nastrevend, zowel binnen operations als ook met staven en andere afdelingen met als doel de gewenste resultaten van Enexis te behalen.

Achtergrond en ervaring

 • een afgeronde academische studie met relevante werkervaring;
 • ervaring in de energie- of aanverwante sector; 
 • ervaring met lijnmanagement in een productie gerelateerde omgeving, brengt kennis en ervaring in het team door het goed en juist sturen tussen running en changing the business;

De procedure
Enexis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Enexis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn. Onderdeel van het selectietraject is het maken van een ontwikkelassessment, het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en Karen Kragt op 035 – 548 0760.

Uiterste reactietermijn is 15 december 2022

De planning is als volgt:

 • Op dinsdag 31 januari 2023 tussen 12.00-17.00: 1e gesprekken met de selectiecommissie in Den Bosch
 • Op donderdag 2 februari 2023 tussen 13.00-17.00: 2e gesprekken in Den Bosch. Deze dag vinden er 2 gesprekken per kandidaat plaats.
Solliciteer