Directeur SmartPort

SmartPort
11-03-2022    2022-00030   

De organisatie 
SmartPort vormt een neutraal kennisplatform, stimuleert allianties, financiert wetenschappelijk innovatief onderzoek en zorgt voor openbare kennis disseminatie. SmartPort is een not for profit samenwerkingsverband van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Delft, TNO, Deltares en Marin.

SmartPort wil de leidende positie in haven gerelateerde kennisontwikkeling verder uitbouwen en dé kennishub vormen van de Rotterdamse haven. Dat vraagt om aansprekende activiteiten en actieve communicatie.

Ambitie en portfolio
De ambitie van SmartPort is het versnellen van innovatie in de Rotterdamse haven. Waarde creëren voor het havenbedrijfsleven middels kennisontwikkeling. Met deze kennis wordt onder meer gewerkt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het terugdringen van de Co2 uitstoot, het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven en het behouden van de license to operate van het havenbedrijfsleven. Hiertoe initieert, inspireert en financiert SmartPort wetenschappelijk onderzoek voor het havenbedrijfsleven. Dat betekent dat SmartPort zichtbaar moet opereren op het juiste niveau, relevante vraagstukken op belangrijke uitdagingen inzichtelijk maakt en aanhaakt op lopende initiatieven. Daarnaast een significante project portefeuille moet beheren: aansprekende projecten met voldoende omvang. SmartPort levert met haar partners neutrale, wetenschappelijk onderbouwde kennis en maakt daartoe gebruik van toponderzoekers en toponderzoek wereldwijd. Onderzoek is gericht op de ontwikkeling van lange termijn kennis voor de haven van 2030-2050+. De uitdagingen zijn samen met de partners onderverdeeld in verschillende aandachtsgebieden (Roadmaps). Deze Roadmaps zijn: Smart energy & industry, Smart logistics, Futureproof Port Infrastructure. 

Zie https://smartport.nl

Sinds de oprichting in 2015 zijn er ruim 110 projecten afgerond en/of nog in uitvoering. Het portfolio is een mix van korte-, middellang- en langlopende projecten om de dynamiek van bedrijven en onderzoek te synchroniseren. Er vindt strak funnelmanagement plaats van idee tot en met projectvoorstel. Projecten dienen binnen budget en op tijd opgeleverd te worden met de gewenste kwaliteit. SmartPort verstrekt financieel inzicht naar de founding partners en financiers van SmartPort en naar de externe financiers van de projecten.

Over de vacature

Team SmartPort
Het team van SmartPort bestaat uit 7 gedreven teamleden. De organisatorische inbedding en huisvesting van de directeur valt onder een van de partners; Deltalinqs. Het team werkt vanuit een stevig ontwikkelde teamspirit en schakelt snel. Er heerst een sterk vertrouwen in het dragen van eigen verantwoording en het realiseren van de gezamenlijk gevormde doelen. Deze rol vraagt om een dynamische & empathische vorm van leiderschap.

Wat ga je doen?
Positionering & profileringsactiviteiten
Doel is met SmartPort een leidende positie in haven gerelateerde kennisontwikkeling verder uit te bouwen en het vormen van dé kennishub van de Rotterdamse haven. Dat vraagt om aansprekende activiteiten en actieve communicatie. SmartPort neemt de lead in deze activiteiten, en zet zoveel mogelijk in op verbindingen met andere relevante stakeholders: de founding partners en daarnaast partners als TKI Dinalog, Provincie Zuid Holland, Ministerie I&W en Ministerie EZK. Een sterk zichtbaar profiel van de directeur, met inhoudelijke kennis van de haven, teamambitie, gedrevenheid, enthousiasme (gunfactor) is essentieel.

(Vernieuwing) Roadmaps & Onderzoeken
De activiteiten zijn:

 • Met de partners komen tot of verscherpen van een duidelijke ambitie, met bijbehorende organisatorische en financiële afspraken.
 • Zichtbaar stakeholdermanagement bedrijven.
 • Ondersteuning aan projectteam bieden bij verbreding en verdieping van betrokkenheid van het bedrijfsleven. 
 • Actief mogelijkheden van aanvullende financiering (TKI, subsidies) genereren.
 • Samen met de onderzoekers zorgdragen voor het kwaliteitsniveau van de onderzoeken en het bewaken van het openbaar deelbare kennisniveau.

SmartPort speelt daarnaast een centrale rol in het initiëren van nieuwe onderzoeken:

 • Inventariseren van relevante thema’s voor de roadmaps en onderzoeken bij het havenbedrijfsleven (in brede zin, dus incl. industrie en logistieke dienstverlening).
 • Met alle partners vormgeven van coalities die gezamenlijk een onderzoek willen ontwikkelen, inclusief het zorgen voor commitment en een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven.
 • Met alle partners verwerven van externe middelen om zodoende een maximale hefboom te realiseren.

Naast alle inhoudelijke en externe activiteiten van de directeur is de directeur ook verantwoordelijk van het runnen van een professionele organisatie met personele, financiële en management activiteiten.

Wat vragen wij van je

 • WO-niveau en relevante werkervaring op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en wetenschap is een must!
 • Energieke persoonlijkheid.
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek. Sterk in het vertalen van uitdagingen naar toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 • In staat SmartPort krachtig te profileren, met name richting het (internationale) bedrijfsleven.
 • Verbindend vermogen. In staat tot het verbinden van wetenschappers onderling en met het havenbedrijfsleven en overheden.
 • Bouwer van een community, in staat om alle stakeholders tot een constructieve houding te brengen.
 • In staat om SmartPort uit te bouwen, mede op basis van het vermogen om externe financiering aan te trekken.
 • Hands-on houding, sterk in uitvoering, gericht op resultaat boeken.
 • Netwerk in Rotterdam is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Er wordt via Deltalinqs een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket geboden. Positie Directeur SmartPort is voor circa 4 dagen per week, voor de duur van 3 jaar.

De procedure
SmartPort laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Ingrid Reichmann, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. 
Er zullen selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Een assessment kan een onderdeel zijn van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de button 'Solliciteer'.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicole Boevé of Ingrid Reichmann op 035 – 548 0760.

Solliciteer