Directeuren coöperatieve Rabobank (bedrijven, particulieren, thema’s voorzitter)

Rabobank Group
30-06-2022    2022-00144   

Wij zoeken voor de regio’s (Noord/Midden/Zuid Nederland) van de Coöperatieve Rabobank diverse directeuren met verschillende aandachtsgebieden: 

Bedrijven, Particulieren, Thema-directeur en Voorzitter

Om de complementariteit in het leiderschap te waarborgen nodigen we vrouwen en kandidaten met een bi/multiculturele achtergrond (M/V) uit om te solliciteren. 

Context van de coöperatieve bank 
Rabobank is een coöperatieve bank die in Nederland ruim acht miljoen Nederlandse particuliere klanten en 800.000 zakelijke klanten bedient met een compleet pakket aan financiële producten en diensten en tegelijkertijd een maatschappelijke bijdrage levert op thema’s en transities (waaronder bijvoorbeeld de energietransitie) om ook het collectief te versterken. Door de krachten te bundelen helpen we de regio en Nederland verder bij het realiseren van de grote transities. De Rabobank is een coöperatieve bank waar klanten hun betrokkenheid met de bank kunnen tonen door lid te worden. Al sinds haar oprichting is de Rabobank verbonden met de lokale communities en maakt daarmee deel uit van en is actief in lokale netwerken. Door onze lokale wortels weten we wat er leeft en realiseren we lokaal impact door lokale vraagstukken te adresseren en een bijdrage te leveren aan de oplossing. De Rabobank richt zich naar de markt door ongeveer 70 coöperatieve banken, verbonden met leden en klanten. De 70 banken zijn verenigd in 14 kringen.

Medewerkers werken in lokale leefgebieden en dragen bij aan het realiseren van de coöperatieve agenda. Directeuren staan dichtbij de klant en zijn sterk geworteld in de eigen lokale leefomgeving. 

De directeur is het boegbeeld van een coöperatieve Rabobank. Daarnaast hebben alle directeuren een aandachtsgebied / rol in de kring:

 • De directeur coöperatieve Rabobank met aandachtsgebied Particulieren is verantwoordelijk voor het gehele vakgebied Particulieren in de kring (Private Banking, Financieel Advies en Dagelijkse Bankzaken). Geeft leiding aan deze 3 vak-teams.
 • De directeur coöperatieve Rabobank met aandachtsgebied Bedrijven is verantwoordelijk voor het gehele vakgebied Bedrijven in de kring (Groot Zakelijk, Midden & Kleinbedrijf, Bedrijvendesk, Food & Agri, Klant Sales Support en Verzekeren). Geeft leiding aan deze 6 vak-teams. 
 • De directeur coöperatieve Rabobank met rol voorzitter is initiator van de coöperatieve thema’s, is linking pin naar de staven, is verantwoordelijk voor Marktwerking, Communicatie en Coöperatie (MCC) en het directiesecretariaat en heeft de rol van voorzitter in het MT in de kring. De allocatie van resources aan de verschillende lokale leefgebieden, passend bij de totale ambitie in de kring is een belangrijke verantwoordelijkheid in deze baan. De Voorzitter wordt verantwoordelijk voor het thema Energie Transitie. De voorzitter stuur het team MCC aan, het directie secretariaat en de business development managers. 
 • De directeur(en) coöperatieve Rabobank met aandachtsgebied coöperatieve thema’s in de kring, is/zijn verantwoordelijk voor het realiseren van commerciële groei en het bouwen van netwerken rondom de coöperatieve thema’s. Deze thema’s zijn: Duurzaam ondernemen, Energie Transitie, Financieel Gezond Leven, Banking for Food en Duurzaam Wonen. In deze rol geef je niet hiërarchisch leiding.

De coöperatieve banken werken samen in de totale keten met als doel een optimale klantbediening. De directeuren zijn over de kringen heen in overleg binnen hun eigen aandachtsgebied en via een functionele lijn met elkaar verbonden.

Werken bij de Rabobank Groep vraagt bijzondere competenties van de individuele medewerker. Samenwerking met klanten, leden en collega’s is essentieel net zoals een permanente onderlinge samenwerking van alle groepsonderdelen. Een persoonlijkheid die herkenbaar ‘actief gericht is op de ander’ past daarbij. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen risico’s en resultaten bij de uitvoering van werkzaamheden, met als doel het vergroten en behouden van klantvertrouwen in de gehele waardeketen productontwikkeling, productdistributie en klantadvisering. 

De directeur is een lokaal coöperatief leider:

 • Is boegbeeld van de coöperatieve Rabobank.
 • Is met een multidisciplinair team actief in de lokale leefgemeenschap en draagt bij aan een vitale leefomgeving.
 • Stelt het lange termijn klantbelang centraal. Vertoont adequaat voorbeeldgedrag als het gaat om uitdragen van kernwaarden en uitgangspunten van Klantbelang Centraal.
 • Realiseert maatschappelijke impact in synergie met opbrengstverhoging.
 • Initieert en geeft (mede) de maatschappelijke agenda vorm. Zet kennis en ervaring in voor ‘Growing a better world together’.
 • Heeft oog en oor voor onze klanten, weet wat er bij onze klanten leeft en vertaalt dit naar proactieve oplossingen om de klanten een stap verder te helpen.
 • amenwerken in de gehele keten.
 • Participeren in bank overstijgende projecten, kernteams en keten-overleggen.

Gevraagde kennis, ervaring en competenties:

 • Academisch opleidings-, denk- en werkniveau, aangevuld met relevante (bancaire en veranderkundige) opleidingen.
 • Inhoudelijke portefeuille gerelateerde bancaire kennis en kennis van de producten, diensten en markten.
 • Kennis van de lokale en regionale netwerken, de belangrijke (externe) stakeholders en de belangen van alle partijen.
 • Substantiële (minimaal vijf jaar) ervaring met leidinggeven.
 • Aantoonbare ervaring op het sturen van een goede balans tussen Commercie, Efficiency & Risico.
 • Ervaring met complexe organisatieveranderingen.
 • Ervaring met het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden met andere relevante partijen binnen en buiten Rabobank.
 • Kunnen verbinden, overziet de business, natuurlijk gezag (vanuit kracht in plaats van macht).

De procedure
Rabobank laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden Ingrid Reichmann en Christine Changoer, beiden partner bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Rabobank geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen gesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLCITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Christine Changoer op 035 – 548 0760.

Solliciteer