Lid Raad van Commissarissen KMI (reactietermijn gesloten)

Keurmerkinstituut
04-06-2024    2024-00096   

Introductie 
Keurmerkinstituut ( hierna KMI) is een BV en is een onafhankelijke certificerings- en keuringsinstelling, gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten, organisaties en diensten. Daarvoor voert Keurmerkinstituut audits, keuringen, inspecties en onderzoek uit, verzorgt trainingen, geeft ondersteuning bij de opzet en uitvoering van keurmerken. Met het verstrekte certificaat, verklaring of rapport is de kwaliteit en veiligheid aantoonbaar voor de opdrachtgever en eindgebruiker.
Het huidige Keurmerkinstituut is in 1998 ontstaan uit een fusie van een drietal stichtingen te weten de Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten, de Stichting Kwaliteit Kinderopvang en de Stichting Speelkeur.

Sinds 1998 heeft het Keurmerkinstituut de activiteiten op het gebied van product keuringen, keurmerken en keuring en inspecties van speeltoestellen verder uitgebreid. Tevens is het Keurmerkinstituut actief geworden in de kwaliteit-certificering van aanbieders in zorg, welzijn, kinderopvang, jeugdzorg en jeugdbescherming & jeugdreclassering.

Keurmerkinstituut is voor een groot deel van zijn certificatie-activiteiten erkend door de Raad voor Accreditatie of de overheid. Stichting Ontwikkeling Nieuwe Markten is de aandeelhouder van Keurmerkinstituut.

Het Keurmerkinstituut opereert als een zakelijke dienstverlener in verschillende markten en is voor een beperkt aantal van haar activiteiten als ZBO aangewezen Het Keurmerkinstituut bestaat uit ca. 50 deskundigen (medewerkers, auditoren, inspecteurs, keurmeesters en docenten) op verschillende terreinen, deels freelance. Het bureau heeft een jaaromzet rond 2,5 miljoen euro. Voor meer informatie: www.keurmerk.nl 

Organisatiestructuur
Het Keurmerkinstituut is een kleine organisatie met een “familiecultuur” in combinatie met een gepassioneerde, inhoudelijke, dienstverlenende grondhouding en een breed palet van diensten en producten die voornamelijk gericht zijn op certificering, opstellen van inspectierapporten en het verlenen van een keurmerk in een concurrerende sector. Het Keurmerkinstituut is een platte organisatie met korte lijnen. 

In sectoren waar het KMI in actief is, deze worden aangestuurd door projectleiders die binnen het Keurmerkinstituut de projectteams aansturen. De projectleiders hebben overleg met het direct betrokken lid van het driekoppige managementteam over de voortgang van het project. De staffunctionarissen (PR, Kwaliteit, Financiën) rapporteren rechtstreeks aan de directeur. 

De directeur Keurmerkinstituut is directeur/bestuurder van de BV en is daar ook verantwoordelijk voor. De eigenaar van deze BV is de Stichting Ontwikkeling Nieuwe Markten. De rol van de stichting is die van eigenaar en formeel overleg vindt plaats twee keer per jaar te houden in de aandeelhoudersvergadering. Informeel overleg vindt plaats op basis van advisering. Zaken zoals overnames, afstoten van bepaalde onderdelen van het Keurmerkinstituut, strategie en andere strategische allianties worden in het overleg met de aandeelhouder besproken. 

Het bestuur van de Stichting Ontwikkeling Nieuwe Markten wordt gevormd door Dhr. Hans Dukker en Dhr. Willem van Weperen, de stichting is gevestigd te Beilen.
 
Profiel Commissaris 
De stichting zoekt een commissaris die de continuïteit van Keurmerkinstituut helpt ondersteunen met ruime bestuurlijke ervaring. Hij/Zij zal de directeur van het Keurmerkinstituut ondersteunen en als klankbord dienen voor bestuur van de Stichting als aandeelhouder. We hechten waarde aan eigenschappen zoals omdenken, reflectie en een sterke focus op het onderhouden van relaties.

De ideale kandidaat moet een strategische sparringpartner zijn die op een directe wijze communiceert en verbinding maakt met alle betrokken belanghebbenden. Het is van belang dat de kandidaat een strategische visie heeft op innovaties in de domeinen waarin het Keurmerkinstituut in actief is. Met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid. 

Doel is om een waardevolle aanvulling te vormen op de andere leden binnen het bestuur, met de bekwaamheid om actief mee te denken en te adviseren over strategische ontwikkelingen binnen de organisatie, met een specifieke focus op HRM en innovatie.

Gezien de ontwikkeling in de verschillende markten zal het KMI met zijn erkenning als certificatie instelling door de Raad van Accreditatie voor product en systeem certificatie moeten richten op nieuwe markten als bijvoorbeeld de voedselveiligheid. Daarvoor zoeken ze een Commissaris van de BV die de bestuurder ondersteunt in het aantrekken van nieuwe markten om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen.

De commissaris zal ook een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van een nieuwe directeur als de huidige directeur in maart 2027 met pensioen gaat.

De complementaire fit met de huidige directeur, de inhoudelijke expertise die passen bij de uitdagingen en cultuur van de organisatie zijn hierbij van belang.  

Aandachtspunten 

 • People manager als sparringpartner van bestuurder om te werken als een team organisatie
 • Ondernemers ervaring om nieuwe markten te ontwikkelen voor de continuïteit Keurmerkinstituut.
 • Maatschappelijke BV opzetten met aandacht voor duurzaamheid, ESG;
 • Ervaring als toezichthouder, rolvast zijn;

Algemene taken, profiel en competenties commissaris

Taken
Toezicht
De commissaris houdt op een kritisch opbouwende wijze toezicht op de directie van het KMI. Hij/zij levert vanuit zijn/haar kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers van KMI, de missie en strategie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de wijze waarop KMI wordt bestuurd, gedrag en cultuur binnen de organisatie en beoordeelt de directie hierop. Hij/zij heeft oog voor het maatschappelijk belang van activiteiten van Keurmerkinstituut. 

Advies
De commissaris staat de directie -gevraagd en ongevraagd- met raad terzijde. Vanuit zijn/haar kennis en expertise adviseert hij/zij KMI over haar strategie, gedrag en cultuur. Daarbij is hij/zij een klankbord en inspirator voor de directie.

Leidraad voor het opereren van de commissaris vormen de doelstellingen van KMI op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. De commissaris helpt om deze doelen expliciet te maken, bewaakt de zorgvuldige besluitvorming en vastlegging daarvan en ziet toe dat de strategie op juiste wijze wordt gerealiseerd in het belang van de continuïteit van KMI. Dit vraagt om sensitiviteit voor zowel de ‘binnen- als buitenwereld’.

Profiel
Algemeen

 • WO werk- en denkniveau,
 • Strategisch en analytisch denkvermogen,
 • Onafhankelijk ‘in mind, state and appearance’,
 • Brede maatschappelijke ervaring en inzicht in de sector,
 • Bestuurlijke en managementervaring
 • Inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van KMI (ook op de lange termijn).
 • Brengt nieuwe ideeën in en is een sparringpartner en klankbord voor de directie
 • Ervaring met strategische HR vraagstukken en organisatie ontwikkeling 

Competenties

 • Helicopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Integriteit en moreel besef

Honorering
Markt conform en bedraagt € 15.000,- op jaarbasis. Gemiddeld wordt er 1 keer per maand vergaderd, inclusief de vergaderingen met het bestuur. Daarnaast zijn er tussentijdse contact momenten en thema bijeenkomsten en werkbezoeken aan het Keurmerkinstituut. 

De procedure
Keurmerkinstituut laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Keurmerkinstituut geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER

De eerste gespreksronde vindt plaats op 16 juli in de middag.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette via 035 – 548 0760.

Solliciteer