Lid Raad van Commissarissen – Koopman Logistics Group

Koopman Logistics
17-03-2023    2023-00049   

Koopman 
Koopman is een van de grotere transport en logistieke bedrijven in Nederland en is een familiebedrijf met bijna 100 jaar ervaring. Het bedrijf biedt (logistieke) dienstverlening zowel in de automotive als in de general cargo. Automotive omvat dienstverlening aan autofabrikanten, importeurs en beheerders van grote wagenparken, zoals leasemaatschappijen en verhuurbedrijven. Door alles onder 1 dak aan te bieden, kan de doorlooptijd in het logistieke proces sterk worden verkort. 
Daarnaast biedt Koopman general cargo, warehousing en fijn distributie activiteiten aan en is daarmee actief in diverse onderdelen van de distributiemarkt.

Koopman wil klanten innovatieve logistieke oplossingen bieden die aantoonbare meerwaarde opleveren; een hogere kwaliteit opleveren; kostenbesparend werken voor haar klanten. Voor het transport van auto's en goederen zijn dagelijks zo’n ruim 450 trekkende eenheden op weg in binnen en buitenland. Er werken ca. 950 mensen bij Koopman. 

Het hoofdkantoor staat in Leek, Groningen. Koopman heeft vestigingen in Amsterdam, Born, Neuenburg (D), Nijkerk, Noordhorn, Putten, Bergen op Zoom alsmede samen met VAB een deelneming in Genk (B).

Missie & Visie
De missie:
‘Wij zijn Koopman, innovatieve en nuchtere ondernemers in logistieke diensten. Wij hebben respect voor mens en milieu en kiezen voor duurzame samenwerkingen.’
De visie:
‘Samen met onze klanten ontwikkelen we innovatieve oplossingen die waarde toevoegen en bijdragen aan een optimale logistieke keten. Wij zetten in op ontwikkeling en welzijn van onze medewerkers. Bij keuzes die we maken, nemen we altijd de impact op mens en milieu mee.’

Diverse bedrijfsonderdelen / dochtermaatschappijen van Koopman Logistics Group
Automotive
De automotive tak van Koopman Logistics Group bestaat uit diverse onderdelen:

 • Koopman Autotransport is de grootste autovervoerder in Nederland en specialist in directe distributie naar dealers in Noordwest Europa;
 • Möhlmann Autotransport is autovervoerder en logistiek dienstverlener actief vanuit Noord Duitsland;
 • Koopman Automotive Solutions, Born, levert diensten en producten aan brede klantenkring in de autobranche. Strategische ligging voor distributie; spooraansluiting; grote (overdekte) opslagcapaciteit. (opslag, deconserveren, wassen, gereedmaken voor levering etc.) Repair & modificatie; 
 • Koopman Car Terminal, Amsterdam, full service autoterminal aan de haven;
 • Koopman Exclusive, vervoer op maat van exclusieve voertuigen;
 • Koopman FleetForce, wagenparkbeheer voor derden;
 • Koopman Chauffeursdiensten.

General Cargo
Koopman Cargo vervoert diverse goederen en werkt niet met vaste routes. Koopman Cargo werkt met een flexibele planning, ongeveer 450 ritten per dag, ook ’s nachts; Koopman Cargo doet dit vanuit Noordhorn, Nijkerk en Bergen op Zoom.
Daarnaast heeft Koopman een deelneming met twee vestigingen in Transmission, een netwerk van 10 zelfstandige transport en distributiebedrijven in de Benelux. Transmission realiseert als groep een jaaromzet van ongeveer 200 miljoen euro met fijnmazige 24 uurs distributie en focus op Nederland. 

Geconsolideerd is de omzet van Automotive en General Cargo ongeveer 140 miljoen euro.

Staf en ondersteuning
Op het niveau van de groep zijn een aantal stafdiensten ingericht die rapporteren aan de directie van Koopman Logistics Group: Finance & control, P&O, ICT & Business processen, Techniek en Facilities.

Koopman Commitments
Commitment is wat de mensen bij Koopman drijft. Ze committeren zich aan de klanten, aan het welzijn van de medewerkers én aan de wereld van morgen. De Koopman commitments staan altijd centraal. Deze commitments zijn:

 • Klant eerst; bij Koopman draait het om klanten. Zij zien klanten als partners. Vanuit die verbondenheid zetten zij zich proactief in om toegevoegde waarde te bieden met betrouwbare diensten en oplossingen;
 • Betrouwbaarheid zit in het DNA. Die betrouwbaarheid komt voort uit betrokkenheid (commitment) bij de klant. Koopman voelt zich verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken, zodat de klant op zijn beurt zijn afspraken kan nakomen;
 • Samenwerken dat is de kracht van Koopman. Zowel intern als met klanten en partners. Alleen samen kan er vooruitgang worden bereikt;
 • Ondernemend. Als familiebedrijf is koopman door de jaren heen altijd ondernemend gebleven. Kansen en mogelijkheden staan centraal en ze zoeken continu naar slimmere oplossingen;
 • Alles wat ze doen, doen ze met respect voor mens en milieu. Koopman committeert zich aan het welzijn van haar medewerkers én aan de wereld van morgen.

Governance 
Afgelopen jaren heeft Koopman een proces doorlopen van de herinrichting van de topstructuur van de onderneming, de overdracht van de aandelen naar de 4e generatie (2020), alsmede de benoeming van 2 leden van de 4e generatie in de statutaire directie (mei 2022). In totaal zijn 3 leden van de vierde generatie werkzaam in het bedrijf. 

Met de herinrichting van de topstructuur in 2017 is er voor gekozen Koopman Holding te laten functioneren als aandeelhouder van Koopman Logistics Group en haar dochtermaatschappijen. Koopman Logistics Group is ingericht volgens de principes van een structuurvennootschap met verlicht regime. De Raad van Commissarissen functioneert op het niveau van Koopman Logistics Group en bestaat momenteel uit twee leden:

 • Dhr. W.F.C. Cramer (voorzitter);
 • Mw. M.C. Ruys;

De statutaire directie van Koopman Logistics Group bestaat uit:

 • Dhr. T.H. Huges (voorzitter)
 • Dhr. K. Koopman
 • Dhr. H. Koopman

Vanwege het vertrek van een commissaris is een positie in de Raad van Commissarissen vacant. 

De Raad van Commissarissen
Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen gelden de volgende eisen o.a.:

 • elk van de leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 • ten minste één van de leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op het gebied van financiële administratie en/of accounting bij grote rechtspersonen;
 • minimaal twee leden moeten onafhankelijk zijn;
 • geen van de leden mag meer dan vijf toezichthoudende functies aanhouden bij grote Nederlandse vennootschappen (waaronder de Vennootschap zelf), waarbij een voorzitterschap van een Raad van Commissarissen of een one-tier board dubbel telt. Voor de definitie van een grote vennootschap wordt verwezen naar art. 2:397 BW;
 • de voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de Vennootschap zijn.

De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Raad van Commissarissen, ten minste eenmaal per kwartaal. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd. De Raad van Commissarissen vergadert tussentijds wanneer een commissaris of de directie dit nodig acht.

Profiel nieuw lid Raad van Commissarissen 
De nieuwe commissaris die wordt gezocht voldoet aan een aantal criteria. Deze criteria zijn niet allen even zwaar, dit zal worden gewogen in nader te voeren interviews. Het is van belang dat een nieuw lid van de Raad van Commissarissen de volgende ervaring, persoonlijkheid, waarden meebrengt en daarmee een goede sparringpartner kan zijn van de directie en de aandeelhouders.

 • eindverantwoordelijke business ervaring in de context van een groot (internationaal) opererend bedrijf;
 • kennis en ervaring op gebied van financiën, risk en/of IT;
 • ervaring met het werken in de context van een familiebedrijf;
 • waardenoriëntatie die aansluit bij de waardenoriëntatie van de familie: christelijk sociaal denken geconcretiseerd in de familiewaarden betrouwbaar, ondernemend, verantwoordelijk, continuïteit/rentmeesterschap, betrokken, no-nonsense, kwaliteit;
 • ervaring in de logistieke sector / automotive / industrie;
 • overzicht en sensitiviteit wat er gebeurt in de BV Nederland;
 • teamspeler binnen de RvC en in de governance structuur van Koopman handelend vanuit onderling vertrouwen en transparantie.

Gezien de samenstelling van de raad en de directie worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

De procedure
Koopman Logistics Group laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Josephine van der Vossen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Koopman geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Josephine van der Vossen op 035 – 548 0760.

uiterste reactiedatum is: 5 april 2023

De planning
Woensdag 3 mei 2023 tussen 14.00 – 18.00 uur vinden de 1e gesprekken met de selectiecommissie plaats in Baarn.

Solliciteer