Lid Raad van Commissarissen

Brightlands Chemelot Campus
01-02-2021    2021-00003   

Introductie Brightlands Chemelot Campus
Brightlands Chemelot Campus (hierna Campus) biedt een vruchtbare bodem voor material science en innovatie. De Campus biedt direct toegang tot talent, kennis, uitstekende voorzieningen en een attractief en sterk ecosysteem van onderzoekers, ondernemers en studenten, mede gesteund door overheden. De bruisende community van de Campus ontwikkelt antwoorden op wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en chemie en werkt aan hoogwaardige materialen, duurzame circulaire processen en biomedische innovaties, startups en scale-ups.
 
Samen met Chemelot Industrial Park vormt de campus één van de grootste onderzoeks-, opschalings- en industriële chemielocaties in Europa.
 
Brightlands Chemelot Campus geniet een nationale status en is dé plek voor onderzoek en onderwijs naar (bio)circulaire chemie als basis voor nieuwe materialen en chemische productieprocessen. De Campus wil (internationaal) de technologische hotspot worden op het gebied van circulariteit, hoogwaardige materialen, chemie en celwetenschap. De campus draagt daarmee actief bij aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.
 
Organisatie
Brightlands Chemelot Campus wordt beheerd en ontwikkeld door Chemelot Campus B.V. en heeft drie aandeelhouders: DSM, Provincie Limburg en Universiteit Maastricht. Chemelot Campus B.V. wordt bestuurd door een tweehoofdige directie.
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit een voorzitter en 3 leden. De voorzitter wordt voorgedragen door de drie aandeelhouders gezamenlijk. Elke aandeelhouder heeft een voordrachtrecht voor een lid van Raad van Commissarissen.
 
In verband met het aflopen van de zittingstermijnen zijn er nu twee vacatures: voorzitter en lid RvC (op voordracht van aandeelhouder Provincie Limburg).
 
Strategie
De aandeelhouders en andere stakeholders hebben hoge verwachtingen van de Campus in termen van groei, regionale ontwikkeling van werkgelegenheid. Het huidige ecosysteem van de Campus moet uitgroeien tot het wereldwijde center of excellence voor duurzame chemische processen en circulaire materialen. Tevens moet de Campus de industrialisatiepartner worden voor biomedische materialen. De basis voor toekomstig succes moet gevormd worden door sterke allianties met bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. Van gericht op snelle groei zal de campus moeten doorgroeien op inhoud, financiële stabiliteit en haar verdienmodel verder moeten ontwikkelen op basis van een stevige vastgoed portefeuille.
 
De drijvende doelstellingen achter de Campus zijn duurzaamheid en circulariteit: Proceschemie op basis van bio-grondstoffen en circulaire materialen. Leading circularity is de key driver. De transitie maken naar klimaat neutraal en dat op relatief korte termijn (2050). Maar ook duurzaamheid in samenwerking, beleid en investeren. De Campus speelt een cruciale rol als aanjager van deze transformatie. 
 
Raad van Commissarissen
De Campus is een bedrijfscampus waar circulaire waarde-creatie van ideeën de kern is. Hoe worden ideeën omgezet in IP, businessplannen en uiteindelijk een succesvolle start- of scale-up? De Campus is opgebouwd rondom inhoud en expertise: chemische processen, materialen en het biomedische domein. De Campus heeft bovendien een aanzienlijke vastgoedportefeuille opgebouwd die zij exploiteert. Zaken als vastgoedwaarderingen, financiering van vastgoed en ontwikkelen van (nieuwe) verdienmodellen voor continuïteit in de ondernemingen zijn van groot belang. Universiteiten en andere onderwijs- en kennisinstellingen zijn zowel belangrijke klanten als belangrijke stakeholders én mede-aandeelhouder in het Campus ecosysteem. Grote corporate R&D afdelingen zijn de backbone van de Campus, zowel in kennis en aantrekkingskracht als financieel als “klant / afnemer / betaler”.
 
De drijvende doelstellingen achter de Campus zijn duurzaamheid en circulariteit.
 
Alle bovenstaande elementen zien we terug in het profiel van de Raad van Commissarissen.
 
Profiel Lid Raad van Commissaris op voordracht van de Provincie
Het lid RvC is een bestuurder met aantoonbare ervaring op topniveau in financiering in het algemeen en vastgoed in het bijzonder, gezien het belang van vastgoed in de toekomst van de Campus. Dit is tevens van belang omdat de toekomstige duurzame financiering van Brightland Chemelot Campus een aandachtspunt blijft. Het doorgronden van jaarrekeningen en begrotingen, het beoordelen van het proces van risicomanagement en kritische besprekingen met de controlerend accountant zijn essentiële competenties. Juridische affiniteit is een pre.
 
Daarnaast is het van belang dat de kandidaat een goed netwerk heeft in politieke wereld en toezichthoudende ervaring heeft met een ondernemende en bezonnen instelling.
 
Honorering
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.
 
De procedure
Brightlands Chemelot Campus laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Brightlands Chemelot Campus geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 
 
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicole Boevé op 035 – 5480 760
 
 

Solliciteer