lid Raad van Toezicht – landbouw/agrarisch natuurbeheer/landbouwbedrijfsleven

Landschap Noord-Holland
15-02-2023    2022-00216   

Over de organisatie 
Samen met vrijwilligers en opdrachtgevers werkt Landschap Noord-Holland keihard om Noord-Holland nog mooier te maken. Dat wordt gedaan in 96 eigen natuurgebieden, maar ook ver daarbuiten. In totaal beheert Landschap Noord-Holland 4.500 hectare pure Noord-Hollandse natuur. Van de Wadden bij Den Helder tot de vogelrijke weilanden bij Amsterdam. Landschap Noord-Holland staat zowel provinciaal als landelijk goed op de kaart. De organisatie heeft met veel ontwikkelingen te maken, zoals veenproblematiek, teruglopende biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaatverandering en realisatie NatuurNetwerk in Noord-Holland. Adviseurs van de afdeling Natuurlijke Zaken (de commerciële tak van de organisatie) helpen gemeenten, waterschappen en andere organisaties bij het realiseren van uiteenlopende projecten. Van ecologisch onderzoek en groenbeheer tot complete inrichtingsplannen. Zorg voor natuur, biodiversiteit én cultureel erfgoed is een kwestie van een lange adem en een focus.

Landschap Noord-Holland heeft vijf ambities: 

 1. Oppervlakte natuur vergroten
 2. Behoud en groei van biodiversiteit
 3. Landschap klimaatbestendig maken
 4. Cultuurhistorisch erfgoed toekomstbestendig maken
 5. Mensen betrekken bij natuur en landschap

 
Lees hier het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. 

Onze visie  
We willen ervoor zorgen dat mens en natuur ook in de toekomst zich thuis voelen in het veelkleurige Noord-Hollandse landschap en ervan kunnen genieten. Dat is hard nodig, want de natuur staat hier flink onder druk en de verscheidenheid aan planten- en diersoorten holt al decennialang achteruit. We geven de natuur een stem. Met passie voor het landschap en oog voor zakelijkheid zetten we ons in voor een toekomstbestendige natuur die zichzelf kan blijven vernieuwen. Die de klimaatverandering kan doorstaan en de groeiende groep bezoekers rust kan blijven bieden in het drukke bestaan. 

In Noord-Holland werken we veel samen met PWN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Met nog veel meer terreineigenaren vormen we het Terreinbeheerdersoverleg. Daarnaast maken we deel uit van samenwerkingsverband LandschappenNL samen met de andere provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties. We zijn bovendien partner in de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en partner in de Coalitie Wadden Natuurlijk. Zo maken we Noord-Holland èn heel Nederland samen mooier! 

Het profiel 
De RvT bestaat momenteel uit vijf leden. De leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn benoembaar voor een tweede termijn 4 jaar.
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden die zich ongeveer tien dagdelen per jaar voor Landschap Noord-Holland willen inzetten. De raad vergadert minimaal vier tot zesmaal per jaar. Daarnaast kunnen incidentele vergaderingen of bijeenkomsten worden belegd. U wordt aangesteld voor maximaal twee termijnen. 

Met het oog op een evenwichtige samenstelling van de raad zijn wij op zoek naar:

Een lid Raad van Toezicht met een landbouw/agrarisch natuurbeheer/landbouwbedrijfsleven profiel:

 • U bent in staat een kritische sparringpartner te zijn van de directeur-bestuurder en medeleden van de RvT op agrarisch/ landbouw gebied. 
 • U bent goed op de hoogte van relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van landbouw en begrijpt de verschillende belangen. 
 • U weet dit te vertalen naar wat er belangrijk is voor de missie en activiteiten van Landschap Noord-Holland.
 • U brengt een netwerk mee met o.a. agrarische ondernemers. 

Zie voor het profiel marketing/ fundraising de andere vacature op de website.

Verder vragen wij van alle leden van de Raad van Toezicht

 • affiniteit met natuur- en landschapsbeheer;
 • een brede maatschappelijke binding en relevante netwerken; 
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden en omstandigheden; 
 • Als gehele raad samen beschikken over een combinatie van specifieke kennis met betrekking tot de volgende relevante ervaringsgebieden: ‘natuur- en landschapsbeheer, bedrijfsvoering, openbaar bestuur, juridische zaken en HRM/verandermanagement; 
 • expertise om de werkgeversrol adequaat in te vullen; 
 • adequaat een advies- en klankbordfunctie vervullen ten behoeve van de directeur bestuurder en de werkorganisatie. 

De RvT handelt als collectief en functioneert hierbij als team, waarbij transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid en een eerlijke en open communicatie belangrijke uitgangspunten zijn. We zijn op zoek naar twee nieuwe leden die energie brengen, zich flexibel kunnen opstellen, sterk op de relatie zijn en scherp op de inhoud. De RvT verricht haar activiteiten onbezoldigd. De leden zijn alle woonachtig en/of werkzaam in de Noord-Holland en beschikken over een functioneel netwerk binnen de regio dat zij zo nodig kunnen inzetten ten dienste van Landschap Noord-Holland. De nieuwe RvT leden worden via een inwerkprogramma welkom geheten. 

De procedure 
Landschap Noord-Holland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Landschap Noord-Holland geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 selectiegesprekken zijn met de leden van de RvT en een klikgesprek met de directeur-bestuurder. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met door Christine Changoer of Nicole Boevé op 035 – 548 0760. 

Solliciteer