Manager Finance & Operations

ROM regio Utrecht
27-08-2021    2021-00184   

Manager Finance en Operations, lid MT

Achtergrond en aanleiding
De ROM Utrecht Region is op zoek naar een lid voor het managementteam, verantwoordelijk voor de afdelingen Finance, ICT, BI en Secretariaat. De Manager Finance en Operations geeft vorm aan de besturing van zijn/haar taakgebied en begeleidt, evalueert, ontwikkelt en motiveert zijn/haar team.
 
Het team bestaat uit 7 medewerkers: het financiële hart van de ROM bestaat uit drie medewerkers, twee medewerkers werken op Business Intelligence, twee medewerkers op het Secretariaat en ICT hebben we extern belegd. 
 
Over de ROM
De ROM Utrecht Region bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveer het versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Als maatschappelijke investeerder richt ROM Utrecht Region zich op op start-ups, scale-ups en het innovatieve MKB. Concreet betekent dit dat het innovatieve bedrijfsleven zich met al haar bedrijfseconomische ondersteuningsvragen tot ROM Utrecht Region kan richten.
 
De ROM zelf is een jonge organisatie. In het afgelopen jaar zijn er al veel beslissingen genomen over de juridische en fiscale inrichting, de keuze voor de accountant, administratie, systemen, beleid, etc.. Tegelijkertijd is er nog veel beleid dat nog uitgewerkt moet worden.
 
Wat doet de Manager Finance en Operations bij de ROM?
Als Manager van het Finance team ben je verantwoordelijk voor alle interne en externe financiële aspecten van de ROM zoals een transparante en optimaal verlopende planning- en verantwoordingscyclus en (financiële) bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, harmonisering, implementatie, realisatie en evaluatie van het financiële beleid. 
 
Je ontwikkelt beleid en richtlijnen omtrent de inrichting van financiële, organisatie- en bedrijfsvoering doelen. Ook ontwikkel en beheer je procedures, uitgangspunten, richtlijnen en instructies ten behoeve van de (jaarlijkse en meerjaren-) financiële cyclus. Je zorgt voor de innovatie van de architectuur van de financiële cyclus en voor geïmplementeerde en effectieve financiële activiteiten. Tevens adviseer en ondersteun je het directie met betrekking tot beleid, instrumenten, risicobeheersing, richtlijnen en toetsingskaders in de bedrijfsvoering en in de primaire processen. Daarnaast monitor je en zie je toe op de efficiency en effectiviteit van de ondernomen activiteiten.
 
De ROM is weliswaar een relatief kleine organisatie. Maar zij is wel op heel veel verschillende vlakken actief met zowel publieke als private stakeholders en zowel investeringen uitzetten als subsidietrajecten binnenhalen. We zoeken dus een manager die deze complexiteit aankan. Denk aan de volgende uitdagingen:

 • Inrichten financiële complexiteit van meerdere B.v’s;
 • Managen van cashflow waarbij de inkomsten stromen een ander ritme/ timing volgen dan de uitgaven;
 • Zorgen voor de verantwoording van publieke gelden en een actieve rol bij “incasseren” van externe gelden;
 • Managen van grote fondsen met een meer jaren scope.

 
 Belangrijkste werkzaamheden

 • Zorgen voor de uitvoering van de financiële cyclus (o.a. jaarplannen en begroting, periodieke verantwoording, analyse van resultaten en projecten en het opstellen van de maand- en kwartaalrapportages en jaarrekening);
 • Verzorgen van de stuurinformatie en analyses ten behoeve van het managementteam;
 • Zorgen voor een goede externe financiële verantwoording naar aandeelhouders en subsidienten;
 • Toetsen van plannen aan beleid, strategie, doelstellingen en ontwikkelingen en adviseert inzake bijstellingen;
 • Opstellen en onderhouden van de administratieve organisatie en interne beheersing van processen en procedures;
 • Adviseren van de directeur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot het stellen en realiseren van de doelen en strategieën op korte, middellange en lange termijn, veelal vanuit financieel-economische perspectief;
 • Instrueren en begeleiden van het managementteam op financieel-economisch gebied.

 
Als Manager van de teams die onder Operations vallen ben je verantwoordelijk voor het aansturen van en leiding geven aan de medewerkers van BI en het secretariaat. Het ICT beleid van de ROM (hardware, software, netwerk en faciliteiten) bespreek je met onze externe partij.
 
Ervaring en vaardigheden

 • Afgeronde HBO/WO opleiding in financiële richting;
 • Ruime, relevante ervaring als controller bij voorkeur in een publiek-private omgeving;
 • Ervaring met (Europese)subsidies en de verantwoording daarvan;
 • Bekend met projectmatig werken;
 • Weet veel van geautomatiseerde systemen;
 • Analytisch vaardig en cijfermatig sterk;
 • Besluitvaardig en resultaatgericht;
 • Helikopterview;
 • Leidinggevende kwaliteiten;
 • In staat om mee te bouwen aan een groeiende organisatie;
 • Goede communicatieve vaardigheden.

  
Remuneratie
De ROM Regio Utrecht volgt geen CAO en heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Het salarisgebouw is gerelateerd aan de CAO Rijk (BBRA), schaal 15. De ROM Regio Utrecht is aangesloten bij de pensioenregeling van het ABP en heeft een 36-urige werkweek en 192 uur (24 dagen) vakantie per jaar op basis van een volledig dienstverband. Verder is er een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis.
 
 
Over de procedure
ROM Regio Utrecht laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt, partner van Partners at Work. De procedure bestaat een eerste kennismakingsgesprek met de directeur-bestuurder en tweede gesprek met een delegatie van het management team. Ook een online drijfveren en competentie potentieel analyse kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Tot slot vindt een kennismaking plaats met een delegatie van de Raad van Commissarissen.
 
Onze maatschappij wordt steeds diverser. Talenten kunnen overal vandaag komen. De ROM wil kansen geven aan verschillende talenten en streeft naar een goede afspiegeling van de samenleving na. Deze diversiteit is belangrijk voor de ROM om niet alleen een sociale en betrokken organisatie te zijn maar ook effectief en innovatief. Voor deze vacature gaat gezien de samenstelling van het MT sterk de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.
 
Als je je kandidaat wil stellen voor deze mooie rol upload dan je CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.
Voor achtergrond informatie kan je telefonisch contact opnemen met Karen Kragt, Partners at Work, via 035 54 80 760.

Solliciteer