Ondernemende Onderwijsmanager

SVO Vakopleiding Food
13-07-2021    2021-00170   

De organisatie
SVO Vakopleiding Food (SVO) is dé MBO-opleidingsexpert in de foodbranche. SVO leidt vakmensen op voor slagerijen, visspeciaalzaken, groentespeciaalzaken, poelierbedrijven, supermarkten, industriële voedingsbedrijven en out of home-bedrijven, waaronder restaurants, fastfoodketens, cafetaria’s en andere fastservicebedrijven. SVO heeft een breed aanbod van BBL- en BOL-opleidingen en trainingen in food. Er zijn verschillende opleidingslocaties verspreid over het land en het servicekantoor is centraal gevestigd in Houten.

Werken bij SVO betekent werken met collega’s met liefde en passie voor food en voor het vak: doeners en aanpakkers. De docenten komen uit de praktijk en zijn expert op hun vakgebied. SVO is een kleinschalige opleider met persoonlijke aandacht voor studenten en deelnemers. In nauwe samenwerking met foodbedrijven stellen ze hun opleidingen en trainingen samen. Op die manier blijft het aanbod actueel en relevant. Zie ook www.svo.nl.

SVO wordt aangestuurd door het College van Bestuur. Het managementteam bestaat uit vijf onderwijsmanagers, een directeur bedrijfsvoering en de manager onderwijs, kwaliteit en communicatie. De vijf onderwijsmanagers bedienen elk een eigen regio: Midden; Noord-Oost; Noord-West; Zuid-Oost en West & Zuid-West. 

Er werken ruim 100 medewerkers bij SVO. Het aantal BOL-studenten is ruim 200 en het aantal BBL-studenten is ruim 2000.

De vacature
Voor de regio Midden-Nederland zijn wij op zoek naar een: 

ONDERWIJSMANAGER
netwerker, ondernemer, teamspeler, ontwikkelingsgericht

De Onderwijsmanager geeft leiding aan de onderwijsregio Midden-Nederland en maakt tevens deel uit van het managementteam. De Onderwijsmanager is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en vormgeving van het onderwijs en de dienstverlening, de bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van SVO en het leiding geven aan de onderwijsregio. De Onderwijsmanager legt verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur (CvB). 

In deze brede functie is je interne bijdrage net zo belangrijk als je externe rol. Intern richt je je op de aansturing van het regioteam Midden, dat bestaat uit 16 medewerkers, waarvan het grootste deel docent is. Deze professionals zijn grotendeels afkomstig uit het food-vak en beschikken over stevige inhoudelijke kennis en ervaring. Binnen het MT speel je een SVO-brede rol, waarbij elk MT-lid ook een eigen inhoudelijke portefeuille heeft. 

Extern onderhoud je betekenisvolle contacten met bedrijven, instellingen, brancheorganisaties en overheden. Je brengt kennis van buiten naar binnen en blijft op deze wijze continue aansluiten bij de vraag uit de praktijk. Deze externe taak beslaat circa de helft van de tijd.

Je hoofdtaken zijn:

1. Beleidsontwikkeling en vormgeving van onderwijs- en dienstverlening

 • coördineert het onderwijs binnen de onderwijsregio(s);
 • draagt binnen de strategische kaders zorg voor de meerjaren beleidsontwikkeling van onderwijscurricula afgestemd op behoeften uit het werkveld en onderwijsaansluiting;
 • richt het onderwijs in en stelt dit bij (zowel inhoud als uitvoering) conform vastgestelde plannen en ziet toe op de inrichting en uitvoering van het onderwijs conform afspraken met betrekking tot efficiency, kwaliteit en rendement;
 • stelt opleidingsjaarplannen/activiteitenplannen op basis van ontwikkelingen in de beroepspraktijk en de gehanteerde onderwijsmethodieken op en laat de plannen door het CvB vaststellen;
 • formuleert voorstellen voor onderwijsinnovatie, nieuwe (vormen van) leermethoden en leermiddelen;
 • adviseert het CvB over het aannamebeleid voor studenten van de onderwijsregio(s) en doorstroomcriteria naar andere studierichtingen;
 • is budgetverantwoordelijk en maakt op basis van de toegekende FTE een formatieplan;
 • bouwt en onderhoudt een netwerk, initieert en onderhoudt samenwerking met bedrijven, (onderwijs)instellingen, de MBO-raad en brancheorganisaties in het kader van onderwijsontwikkeling en –vernieuwing;
 • stelt onderlinge (afwijkende) taaktoedelingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op van docenten en formuleert voorstellen ten aanzien van (afwijkende) loopbaanpaden;
 • formuleert in-, door- en uitstroombeslissingen die positief uitwerken op de realisatie van de vastgestelde streefformatie en laat deze door het CvB vaststellen inclusief bijbehorende beloningsbeslissingen;
 • stelt de opleidingsbegroting op, draagt zorg voor de vaststelling door de CvB en bewaakt de besteding van de toegewezen budgetten.

2. Bijdragen aan de ontwikkeling van het centrale beleid van SVO

 • levert als management lid een bijdrage aan de organisatiebrede (strategische) visieontwikkeling en centrale meerjaren beleidsvorming;
 • ontwikkelt (nieuwe) ideeën, concepten en beleidsvoorstellen gericht op ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs of over algemene beleidszaken;
 • vertaalt het organisatiebreed beleid naar de eigen onderwijsregio(s) en ziet toe op adequate uitvoering, waarbij de uniformiteit van SVO als geheel gewaarborgd is;
 • is organisatiebreed verantwoordelijk voor toegewezen portefeuilles en klanten en neemt in dat kader deel aan overlegorganen;
 • levert een bijdrage aan de ontwikkeling van en draagt zorg voor adequate uitvoering van onderwijs- en examenregelingen.

3. Leidinggeven aan de onderwijsregio

 • stelt de planning op voor de onderwijsregio(s), bewaakt deze en geeft prioriteiten aan;
 • draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden binnen de onderwijsregio(s);
 • begeleidt medewerkers bij hun werkzaamheden;
 • begeleidt medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling;
 • voert de personeelszorg uit (onder andere functionerings- en beoordelingsgesprekken).

Als leidinggevende combineer je leiderschap en visie met managementvaardigheden. Je hebt oog voor de zelfstandige positie van vakdocenten en slaagt er tevens in het team als geheel telkens een stap verder te brengen in zijn ontwikkeling. Dat doe je door het tonen van ondernemerschap en initiatief, het prikkelen van de teamleden en het geven van vertrouwen en vrijheid aan deze professionals. De sfeer binnen het team is goed, de mate van zelfstandigheid groot, er wordt respectvol samengewerkt en direct gecommuniceerd. Als manager ben je toegankelijk en aanspreekbaar en combineer je een zorgvuldige afweging met resultaatgerichtheid en daadkracht. Je herkent je in de ‘aanpakkersmentaliteit’ van deze vakmensen.

Jouw profiel
Om deze rol goed te kunnen vervullen beschik je over een brede combinatie van ervaring en persoonlijke competenties. Zo kun je deze rol bijvoorbeeld goed vervullen als leidinggevende in het onderwijs met een externe oriëntatie en passie voor food. Of je hebt (leidinggevende) ervaring opgedaan binnen de food(service), retail of horeca en je hebt aantoonbare affiniteit met onderwijs. 

Je stijl als leidinggevende en netwerker zijn cruciaal voor het slagen in deze rol. Je bent in staat het team continu te laten doorontwikkelen en mee te nemen in deze tijden van snelle veranderingen binnen het beroepsonderwijs en op de arbeidsmarkt. Deze dynamiek combineer je met het brengen van rust en je houdt vast aan een gezamenlijk geformuleerde koers. 
Je relaties met het zeer diverse werkveld waarmee SVO te maken heeft (grote bedrijven, MKB, overheden etc..) beheer je zorgvuldig en op een prettige en open manier. Je kent de cultuur die grote betrokkenheid bij het vak en hardwerkende ondernemers met zich meebrengen. 
Je schakelt in deze rol continu tussen je team en de overkoepelende school en tussen interne en externe belangen. 
Overige vaardigheden:

 • kennis en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen;
 • vaardigheid in het opstellen van (opleidings-) plannen, (beleids-) voorstellen en begrotingen;
 • vaardigheid in het leidinggeven en coachen van professionals;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids-) standpunten en nieuwe ideeën;
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk.

Het aanbod
Het salaris is conform CAO MBO 2018-2020, functieschaal 13 (max. € 6065,- bpm voor 36 per week).

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • reiskostenvergoeding: woon-werk kilometers € 0,19 per kilometer en zakelijk € 0,25.
 • tegemoetkoming in ziektekostenverzekering = € 30,19 eu bij 1.0 fte
 • tegemoetkoming in aanvullende ziektekostenverzekering = €15,81 eu bij 1.0 fte
 • Aantal vakantiedagen: 30 vakantiedagen + 141 adv-uren
 • 8% vakantiegeld in mei 
 • 8,33 % eindejaarsuitkering in december
 • Ruime scholingsmogelijkheden
 • Pensioen bij ABP
 • collectiviteitskorting bij Zilveren Kruis en VGZ mogelijk.
 • korting bij afsluiten aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (eigen keuze mdw, dus niet verplicht) 
 • laptop en telefoon.

De procedure
Partners at Work ondersteunt SVO Food in de werving van deze Onderwijsmanager. Marieke van Kilsdonk zal de search uitvoeren en voert de eerste selectiegesprekken met kandidaten. Bij potentiële geschiktheid presenteert zij vervolgens de kandidaat-profielen aan de selectiecommissie van SVO Food. Op basis hiervan worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met SVO Food. Een online assessment, het opvragen van referenties en deskresearch op internet/social media kunnen deel uitmaken van de procedure.

Je kunt je cv met motivatie uploaden door te klikken op onderstaande knop SOLLICITEER. Bij voorkeur reageer je vóór 13 augustus, uiterlijk 20 augustus, zodat we voldoende tijd hebben om de selectiegesprekken in te plannen. 

Voor vragen kun je contact opnemen met Marieke van Kilsdonk via 06-288 30 683 of per mail op m.vankilsdonk@partnersatwork.nl.

Planning procedure
Search: 14 juli-20 augustus
Selectiegesprekken: 4 augustus – 25 augustus
Presentatie kandidaten: 30 augustus 
Selectiegesprekken bij SVO Food: 6-24 september 
Optioneel: online assessment + referenties: 20-24 september 
Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding: 27-30 september

Solliciteer