Risicomanager Informatiebeheer en Technologie

PME Pensioenfonds
25-08-2022    2022-00154   

Introductie 
PME zoekt een stevige risicomanager Informatiebeheer en Technologie die IT risico beheer stevig neerzet, op basis van de beleidskaders. Je rol is centraal in de organisatie. Je richt je tot de uitvoeringsorganisatie en uitbestedingspartners en bent adviseur van het bestuur van PME. Heb jij meerdere jaren ervaring in IT Risico management en ben je bekend met de complexiteit van regievoering op uitbestedingsrelaties? En wil je werken bij een professionele organisatie met korte lijnen en een persoonlijke benadering? Dan is deze vacature iets voor jou.

PME
PME is het pensioenfonds van én voor de mensen in de metaal en technologische industrie. PME is een toonaangevend pensioenfonds en is daarmee zichtbaar! Wij zijn er van overtuigd dat je pensioen het beste samen regelt. Door met elkaar de kosten en risico’s te delen, is iedereen beter af. Onze ambitie is om voor zoveel mogelijk mensen in onze sector een goed pensioen te bieden. Dat doen wij voor de mensen die nu werken, die bijna met pensioen gaan, voor de uitkeringsgerechtigden, maar ook voor de mensen die morgen aan de slag gaan. Om onze taken nu en in de toekomst adequaat uit te voeren, werken we met de blik vooruit, zijn we wendbaar en in staat ons aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

Organisatie bestuursbureau
Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor beleid, verantwoording en uitvoering. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, acht niet-uitvoerende bestuurders (vanuit werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers), en drie onafhankelijke uitvoerend bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau met zo’n 30 medewerkers (waarvan 8 consulenten voor persoonlijke dienstverlening aan deelnemers en werkgevers). Wij beogen een eenvoudige en doeltreffende wijze van besturen (‘governance’). Om wendbaar te kunnen zijn, moeten we ons ook zo organiseren en gedragen. Het omgekeerd gemengd bestuursmodel met een uitvoerend bestuur past daar goed bij.

Het bestuursbureau bestaat uit drie kolommen: 1. Uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer 2. Uitvoerend bestuurder strategie, pensioenbeleid en -uitvoering (voorzitter UB) en 3. Uitvoerend bestuurder governance, risk, IT, compliance, financiën en bedrijfsvoering.

PME zorgt voor een goed, betaalbaar, duurzaam en persoonlijk pensioen. Voor de 1.400 werkgevers, bijna 170.000 actieve deelnemers en bijna 170.000 gepensioneerden in de metaal- en technologische industrie. Dat is waar PME elke dag voor werkt. Een goed pensioen voor de mensen in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. Zij geloven dat je pensioen het beste samen regelt. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken.

Doel van de functie
Bijdragen aan het risicobeleid van PME en het voeren van regie op risicobeheersing, met onder andere als aandachtsgebied informatiebeheer en -technologie, door het systematisch monitoren en beoordelen van relevante risico’s en het geven van advies en creëren van bewustwording in lijn met missie en doelstellingen van PME en relevante wet- en regelgeving.

Kernactiviteiten
1. Beleidsontwikkeling
Opstellen en onderhouden van het informatiebeleid en informatiebeveiligingsraamwerken en vertalen naar procedures en richtlijnen in lijn met de missie en doelstellingen van PME.

2. Procedures
Vertalen van het informatiebeleid naar procedures en werkwijzen als ook het definiëren van bevoegdheden.

3. Onderzoek en Analyse
Identificeren en analyseren van operationele risico’s en het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot informatiebeheer en -technologie en wanneer relevant het doen van voorstellen voor beheersmaatregelen.

4. Monitoren en Rapportage
Het systematisch monitoren en toetsen van de risico’s op het gebied van informatiebeheer en – technologie, het geven van gevraagd en ongevraagd advies, het doen van verbetervoorstellen op basis van verkregen inzichten en het rapporteren hierover.

5. Risicobeoordeling
Beoordelen van beleidsvoorstellen en interne processen van PME en/of de uitvoeringsorganisaties vanuit perspectief van informatiebeheer en -technologie en indien nodig aandragen van
verbetervoorstellen.

6. Procesverbetering
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe / verbeterde processen met betrekking tot informatiebeheer en – technologie in de bedrijfsvoering van PME.

7. Advies
Proactief adviseren van de eerste lijn en de uitvoerende organisaties over de good practice met betrekking tot het management van risico’s op het gebied van informatiebeheer en -technologie.

8. Bewustwording
Promoten van risicobewustzijn onder bestuurders, collega’s en medewerkers van de uitvoerende organisaties en het bijdragen aan het creëren van een wendbare cultuur en structuur.

9. Onderzoek toezichthouders
Coördineren van de onderzoeken van de toezichthouders als ook voorbereiden en faciliteren van (thema)onderzoek van toezichthouders op het gebied van risicomanagement, analyseren van de resultaten en zorgdragen voor de follow up.

10. Stakeholder Management
Onderhouden van relaties met een divers stakeholdersveld (toezichthouders, bestuurders, de uitvoerende organisaties en anderen) en inschatten en managen van belangen.

Je onderhoudt contacten zowel intern als extern (inclusief toezichthouders), representeert PME en acteert op bestuurlijk niveau. Daarbij overzie je de totale risicopositie van PME (operationeel, markt, financieel, juridisch) en in het bijzonder met betrekking tot informatiebeheer en -technologie. Je werkt op strategisch niveau en adviseert proactief op alle beleidsterreinen m.b.t. risicobeheersing.

Kennis en ervaring

  • Voor deze functie zoeken wij:
  • Academisch (Master), financieel economische achtergrond (bijvoorbeeld EDP Audit, informatie technology)
  • Meer dan 8 jaar relevante werkervaring in een IT risicomanagement functie
  • Diepe kennis van business processen
  • Ervaring met uitbestedingsvraagstukken
  • Ervaring met IT Security / stress testing / TIBER

De procedure
PME Pensioenfonds laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PME Pensioenfonds geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek bij PME Pensioenfonds. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann via 035 – 548 0760.

Solliciteer