Secretaris Raad van Bestuur (32-36 uur) – JP van den Bent

JP van den Bent Stichting
25-06-2024    2024-00051   

Over de JP
De JP is een waarden gestuurde organisatie. We werken vanuit aanspreekbaarheid, eigenaarschap, leervermogen, professionaliteit, transparantie en vertrouwen. Cultuur en waarden vormen onze kern. Ze bepalen wie we zijn, hoe we ons gedragen, hoe we samenwerken en wat daarin nodig is. De waarden zijn sterk verankerd binnen de JP en je ziet ze overal terug.
De visie en de waarden sluiten ook aan bij wie jij bent en waar jij voor staat. Deze draag je uit en handelt er ook naar. De vier kwaliteitspijlers; kwaliteit van dienstverlening, arbeid, middelen en dialoog en het werken van uit de kernwaarden staan hierbij centraal.
De verantwoordelijkheden liggen laag bij de JP. Dit vertaalt zich naar een regelarme organisatie waardoor medewerkers de ruimte hebben om voor de client te kunnen doen wat nodig is op basis van hun professionele inzicht. Om deze werkwijze te ondersteunen kent de JP kleine teams (ongeveer 15 medewerkers) op kleinschalige locaties in de wijk. Een team wordt ondersteund door een locatiecoördinator. Deze is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de 4 kwaliteitspijlers op de locatie. De locatiecoördinatoren worden ondersteund door de regiocoördinatoren. De JP kent een Centraal Bureau met een compacte overhead (ongeveer 35 professionals) en dat willen we graag zo houden.

Onze kernwaarden

Aanspreekbaarheid
Je durft je te verwonderen en spreekt uit wat je opvalt. Zo blijven we als organisatie in beweging. Door met elkaar in gesprek te zijn en te blijven staan we open voor elkaar en helpen we elkaar om het juiste te blijven doen.
Eigenaarschap
Je krijgt het vertrouwen om zelfstandig beslissingen te nemen. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet en handelt daar ook naar. Omdat we werken zonder al teveel protocollen en richtlijnen, blijf je zelf nadenken over wat we doen en waarom we het zo doen. Zo behouden we de eenvoud en blijven we in beweging.
Leervermogen
Je bent nieuwsgierig en deelt graag jouw ‘kijk’ op hoe we de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden. Je durft je daarbij kwetsbaar op te stellen en collega’s te bevragen: zien zij dit ook zo? Of denken zij er anders over? Wat kun jij daarvan leren?
Professionaliteit
Zonder moeite wissel je tussen de mensen die je ondersteunt. Je kijkt, vraagt, luistert en speelt in op veranderingen, want wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn. Je neemt initiatief, denkt in kansen en mogelijkheden en durft je ideeën uit te spreken.
Transparantie
Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Dat doen wij als organisatie namelijk ook. Zo simpel is het.
Vertrouwen
Vanaf het moment dat je bij de JP aan de slag gaat, werken we samen op basis van vertrouwen. Deze basis maakt het mogelijk om te handelen vanuit de kernwaarden. Zo doe jij wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ben jij nieuwsgierig en maak jij ingewikkelde dingen eenvoudig? Heb je het lef om buiten de gebaande te treden en kan je mensen daarmee inspireren? Ben jij dan de Secretaris Raad van Bestuur die wij zoeken?

Wat ga je doen als secretaris raad van bestuur?
Je hebt binnen het Centraal Bureau (CB) een leidinggevende en coachende rol voor de collega’s op het secretariaat en de teams Communicatie, Mens & Organisatie en Cliëntzaken. Als secretaris raad van bestuur ben je de verbindende factor tussen Raad van Bestuur en daarvan afgeleid de Raad van Toezicht, regiocoördinatoren, gedragskundigen en professionals van het centraal bureau. Je inspireert de collega’s op het CB zodat zij de locatiecoördinatoren en regiocoördinatoren adequaat kunnen ondersteunen en adviseren. Je waarborgt de integraliteit van de vier kwaliteitspijlers en het werken vanuit de JP visie.

 • Je coördineert de integrale advies en beleidsontwikkeling op het CB en daarbij draag je zorg voor een optimale afstemming tussen beleid, processen en bewaakt de aansluiting met het organisatie brede beleid.
 • Je bent de sparringspartner voor collega’s op het CB voor onderwerpen vanuit de vier kwaliteitspijlers.
 • Je ondersteunt in projecten bij de besluitvorming, bewaakt de uitvoering en gemaakte afspraken.
 • Je zorgt voor gestructureerd overleg met diverse professionals zodat de inhoudelijke kennis inbreng van deze professionals wordt gewaarborgd.
 • Je ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bij hun werkzaamheden.
 • Je signaleert externe ontwikkelingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Je verbindt dat aan de ontwikkelingen en doelstellingen binnen de JP en adviseert de raad van bestuur hierover.
 • Je adviseert de Raad van Bestuur en de regiocoördinatoren over de ontwikkeling en implementatie van strategisch beleid. Je adviseert over juridische- en compliance vraagstukken en de te volgen procedures bij beleids- en strategieontwikkeling.
 • Je ondersteunt in het besturingsproces in ruime zin, daaronder valt ook intern en extern toezicht en verantwoording. Je kijkt hierbij naar de lange termijn.

Hoe doe je dit?
Je blijft bij de eenvoud, houdt het praktisch en sluit aan bij wat op de locaties nodig is. Dit doe je door het aangaan van de dialoog, het stellen van de juiste vragen en het verbinden aan bredere onderwerpen. Ontmoeting en verbinding staan hierbij centraal.

Wat breng je mee

 • Je hebt interesse in de dienstverlening van de JP, in de verhalen van mensen die ondersteuning krijgen en die van hun verwanten en in de ervaringen van medewerkers van en betrokkenen bij de JP.
 • Generalist met kennis van de gezondheidszorg.
 • Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol als secretaris raad van bestuur, bestuurssecretaris of stafmedewerker.
 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau. Te denken aan bestuurskunde, beleid en management in de zorg, gezondheidswetenschappen of bedrijfskunde.
 • Je bent onafhankelijk, analytisch en beschouwend.
 • Je kunt pragmatisch handelen.
 • Door jouw (kritische) vragen help je de ander in het maken van afwegingen en om besluiten te nemen.
 • Je bent concreet in wat je van de ander verwacht zonder daarbij eigenaarschap weg te nemen.

Waar kom je te werken?

Centraal bureau in Deventer
Bij de JP staat het primaire proces – mensen ondersteunen bij hun leven – centraal. Iedere locatie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening, arbeid en middelen. De ondersteuning vanuit het centraal bureau richt zich op de basisadministratie en het beschikbaar stellen van expertise, op het gebied van cliëntregistratie, personeelszaken en financiën. Bij het centraal bureau zijn 38 medewerkers werkzaam. Tevens worden er vanuit deze locatie diverse JP trainingen gegeven.
Of het nu gaat om het ontwikkelen van het nieuwe digitale ondersteuningsplan of het uitwerken van een reiskostenregeling: medewerkers van het centraal bureau betrekken actief collega’s van de locaties. Met elkaar hebben we de kennis en ervaringen die nodig zijn om tot een passende uitkomst te komen. Door continu te blijven kijken naar wat helpt en wat belemmert, houden we zaken simpel.

Wat biedt de JP?

Arbeidsovereenkomst
Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

Salaris
Als secretaris raad van bestuur word je ingeschaald in functiegroep 65 van de CAO Gehandicaptenzorg (min. € 4.269,– en max. € 6.446,– bruto per maand bij een fulltime dienstverband). Je krijgt een reiskostenvergoeding en een toeslag wanneer je onregelmatig werkt.

Eigen regie
Om zelf je rooster in te delen. Om te bepalen hoe en wanneer je je eindejaarsuitkering en vakantiegeld laat uitbetalen. Om balansverlofuren op te nemen wanneer je dat nodig hebt.

Eenvoud
Werken zonder veel protocollen en richtlijnen. Je houdt het simpel. We nemen de tijd die nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen.

Groei
Je wordt uitgedaagd jezelf te blijven ontwikkelen. Wil jij een opleiding doen of een training volgen? Ga hierover in gesprek. Samen kijken we wat jij nodig hebt om de best mogelijke ondersteuning te blijven bieden.

Zeggenschap
Jij maakt de JP! Wie jij bent, maar ook jouw rol en ervaring, doen ertoe! Vanuit jouw blik nodigen we je uit je ideeën en suggesties te delen. Zo heeft iedere JP-er invloed op dát wat we doen.

Enthousiast geworden?
Solliciteer op jouw manier! Wij nodigen je uit om jezelf te laten zien in je manier van solliciteren. Is het schrijven van een motivatiebrief niet jouw ding? Neem een sollicitatievideo op of maak je enthousiasme kenbaar op een andere manier. Kies wat bij jou past!

Sollicitatieproces
De JP heeft deze vacature uitgezet via het eigen netwerk maar ook via het netwerk van Partners at Work. 

Wil je meer weten, dan kan je terecht bij de P&O Adviseurs van de JP: Esther van Egmond (0570-244432, evanegmond@jpvandenbent.nl) of Marijke ten Dam (0570-244431, mtendam@jpvandenbent.nl).

Je solliciteert
Upload de informatie over jezelf (bijvoorbeeld via je CV, brief, filmpje of anders) via: Solliciteert voor Secretaris Raad van Bestuur – Deventer Uiterlijk één week na de sluitingsdatum hoor je of we je uitnodigen voor een gesprek.

Kennismakingsgesprek
Het eerste gesprek vindt op 10 juli plaats met Ronald Helder (bestuurder), Gerjanne Kleen (bestuurder), Inge Overmars en Esther van Egmond (personeelsadviseur).

Het vervolggesprek
Bij een eventueel vervolg, nodigen we je uit om op 19 juli met de adviescommissies in gesprek te gaan.

Wederzijdse klik
Zijn we allebei enthousiast? Dan maken we afspraken en verwelkomen we je als nieuwe collega.

Sluitingsdatum: 7 juli 2024.

Solliciteer