Senior Lifecycle Beleggingsspecialist NN

Nationale Nederlanden
14-12-2021    2021-00275   

Senior Lifecycle Beleggingsspecialist DC
Binnen het pensioendomein is er volop ontwikkeling. De wetgeving wordt volledig ingericht conform het beschikbaar premieprincipe waar met behulp van beleggingsresultaten een goed pensioen bereikt moet worden. 

NN leven en BeFrank hebben in deze markt al een bewezen productaanbod met de grootste DC portefeuille van Nederland. 

Als Senior Investment specialist DC speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de lifecycle beleggingsoplossingen. Zowel intern als extern. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld: Hoe kunnen de beleggingen verder geoptimaliseerd worden? Hoe kan NN het duurzaamheidsbeleid verder optimaliseren? Wat zijn slimmere indexfondsen? En een betere communicatie over beleggingen? 

Wat je gaat doen
Als Senior Investment Specialist DC ga je met een breed scala aan onderwerpen aan de slag:
Strategische ontwikkeling van de beleggings-life cycle in samenwerking met de ALM experts. Hoe kan NN de asset allocatie verder verbreden met nieuwe asset categorieën, maar ook verdiepen door binnen bestaande asset categorieën het universum beter in te richten. Dit inspelend op de ontwikkeling van de financiële markten met de nieuwste SAA-modellen gebaseerd op realistische marktverwachtingen die frequent geüpdatet worden. Dit uiteraard in overleg met de overige specialisten binnen NN, BeFrank en de asset manager en met behulp van externe ondersteuning. Het maken van beleid over asset selectie en het selecteren & monitoren van asset categorieën en bijbehorende beleggingsstrategieën/fondsen met sterke focus op beleggingen en markten. Hierbij is het nodig om de laatste beleggingstrends te kunnen identificeren en deze kunnen vertalen naar het product.  

Onderdeel van het werk is het bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en implementering hiervan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen/beleggen. Het kunnen uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve analyse van financiële markten om zo gewenste en ongewenste marktrisico’s te kunnen identificeren en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Ondersteuning bieden aan commerciële werkzaamheden, zoals het input geven aan de concurrentievergelijking en gesprekspartner zijn voor pensioenadviseurs met het geven van presentaties. 

Met wie je werkt
Je werkt binnen het Expert centrum Pensioen binnen het team dat verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid van de DC producten van NN Leven en BeFrank. Een enthousiast team wat vanuit diverse invalshoeken kijkt hoe de beleggingspropositie en de communicatie daarover verbeterd kan worden. Ze werken samen met de afdeling marketing om te kijken welke marktsignalen we krijgen en hoe we hierop het beste kunnen inspelen. Met NN IP om vanuit beleggingsoptiek te bekijken waar verdere optimalisatie mogelijk is. En met onze marktonderzoekers om te kijken of we kunnen komen tot een betere afstemming van de risicohouding en de beleggingen. Als laatste zoeken we periodiek overleg met de wetenschap en Netspar om vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek praktische verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Wat je meebrengt

  • Je bent een creatieve vooruitstrevende teamspeler met bewezen vaardigheden in Asset Management en is daarbij een volwaardig gesprekspartner richting de externe asset managers.
  • Je hebt relevante financiële diploma’s op wetenschappelijk niveau.
  • In onze dynamische pensioenomgeving zoeken we een investment specialist met voldoende ervaring (5-7 jaar) die in staat is de huidige DC propositie verder te ontwikkelen.
  • De functie vergt doorzettingsvermogen en de drang tot het doen naar onderzoek en analyses, waarbij het ook essentieel is verbinding te kunnen zoeken met andere stakeholders om te komen tot praktische implementatie.

Blijf je ontwikkelen
NN biedt de ruimte en het vertrouwen om te groeien in je carrière en als mens:

  • Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied van pensioenen
  • Volop training- en opleidingsmogelijkheden in ons Learning & Development Centre
  • Een groot (internationaal) netwerk van collega’s die graag hun kennis met je delen
  • De autonomie om je eigen ontwikkelroute te bepalen.

Arbeidsvoorwaarden die bij jou passen
Jij bent meer dan alleen een collega en dat snappen ze bij NN heel goed. Je hebt verschillende rollen in het leven en daar horen keuzes bij. Zij stellen je in staat arbeidsvoorwaarden te kiezen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan het bijkopen van extra vakantiedagen en flexibele werktijden. Je maakt met je leidinggevende en collega’s afspraken over tijd- en plaats onafhankelijk werken, zodat je je werkritme aan kunt passen aan je privé-wensen. Ook (voorlopig online) sportlessen en thuiswerkvergoedingen voor internet en een goede werkplek horen daarbij. 

De procedure
NN laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij NN geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg bij NN. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de button SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann via 035 – 548 0760 of i.reichmann@partnersatwork.nl

Solliciteer