Statutaire Directeur Finance PC Uitvaart

PC Uitvaart
17-02-2021    2021-00033   

Introductie PC Uitvaart
PC Uitvaart is sinds 1931 een begrip in de uitvaartbranche in de regio Groot-Amsterdam. Tot de activiteiten behoren uitvaartbegeleiding, exploitatie van uitvaartlocaties (uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen) en financiële dienstverlening (sparen). De markt verandert razendsnel en PC Uitvaart verandert in hetzelfde tempo. Wij staan voor een goed afscheid, dus zoeken wij continu naar manieren om optimaal op de klantwensen van vandaag én de toekomst in te spelen.
 
PC Uitvaart gelooft dat een mooie, persoonlijke uitvaart nabestaanden helpt om de dood van hun naaste een goede plek te kunnen geven in hun leven. De missie van PC Uitvaart is het verzorgen van een stijlvolle uitvaart, met respect voor de overledene en een goede herinnering voor de nabestaanden.
 
PC Uitvaart is van oorsprong een Amsterdamse organisatie en zoals de stad sinds 1931 veranderd is, zijn uitvaarten dat ook. PC Uitvaart is specialist op het verzorgen van uitvaarten van iedere achtergrond, religie en cultuur. Hoewel PC Uitvaart van oorsprong uit Amsterdam komt, is zij na de sterke ontwikkeling van, en de overloop vanuit Amsterdam naar, nieuwe woongebieden in Purmerend, West-Friesland en de Flevopolder, haar leden gevolgd met haar dienstverlening.
 
De dienstverlening
PC Uitvaart biedt verschillende producten en diensten rondom de uitvaart aan. Naast het geheel – het naar wens van nabestaanden verzorgen van uitvaarten – worden nazorg services en financiële diensten ten behoeve van de uitvaart aangeboden. De activiteiten van PC Uitvaart zijn te onderscheiden in drie groepen:

 •  Exploitatie van de eigen crematoria en begraafplaatsen;
 • Uitvaartbegeleiding;
 • Het aanbieden van een deposito spaarplan (PC AfscheidSparen), waarmee onze klanten kunnen sparen voor de bekostiging van de uitvaart.

 
Exploitatie van de eigen crematoria en begraafplaatsen
PC Uitvaart heeft op dit moment elf uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen in eigendom die met name gelegen zijn in Amsterdam en in het Westen- en midden van het land. Via onze eigen uitvaartbegeleiding bieden wij op onze locaties maatwerk in uitvaartmogelijkheden, die aansluiten op de verscheidenheid aan wensen en behoeften van onze verschillende bevolkingsgroepen, religies en culturen. Ook verhuren wij onze eigen begraafplaatsen en crematoria – voor het houden van plechtigheden – aan andere uitvaartorganisaties.
 
Uitvaartverzorging
Een van onze kerntaken is het verzorgen van uitvaarten. De uitvaartbegeleider adviseert en begeleidt de nabestaanden bij begrafenis of crematie en hanteert daarbij de kernwaarden van PC Uitvaart: persoonlijk en professioneel, klantvriendelijk, met respect en betrokkenheid. Doel is het verzorgen van een optimale uitvaart, geheel overeenkomstig de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Culturele achtergronden en religie zijn daarbij een gegeven; mede vanwege de Amsterdamse oorsprong is er in de klantenkring sprake van een grote culturele en religieuze verscheidenheid. Uitvaarten worden verzorgd in heel Nederland, waarbij op de locatie van keuze van overledene en/of nabestaanden, het afscheid en de crematie of begrafenis plaatsvinden. De uitvaartbegeleider neemt daarbij zoveel mogelijk uit handen van nabestaanden.
 
Het begraven of cremeren kan plaatsvinden op de eigen begraafplaatsen en in de eigen crematoria van PC Uitvaart, maar ook elders in het land. Men verzorgt met eigen medewerkers zowel uitvaarten voor eigen klanten als voor klanten van andere uitvaartorganisaties.
 
Deposito spaarplan
Met PC AfscheidSparen maken wij het onze cliënten mogelijk om de uitvaart, voordat het zover is, financieel te regelen.
 
De organisatie 
Binnen de vennootschap PC Uitvaart wordt sturing gegeven aan de uitvaartbegeleiding en aan elf uitvaartlocaties. PC Uitvaart heeft een directie bestaande uit twee statutair directeuren (waarvan er één onder meer portefeuillehouder finance & IT is) en een managementteam van drie leden, verantwoordelijk voor respectievelijk de uitvaartlocaties, uitvaartbegeleiding en marketing & sales. Bij PC Uitvaart werken in totaal ca. 150 medewerkers. De jaaromzet bedraagt ca. 20 miljoen euro. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van PC Uitvaart en monitort de algemene gang van zaken. Hierbij richt zij zich op het waarborgen van het voortbestaan van PC Uitvaart en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de belangen van alle stakeholders. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen de statutaire directie met raad terzijde en fungeert als klankbord én werkgever van de collegiale directie.
 
De activiteiten met betrekking tot het deposito spaarplan zijn ondergebracht in een aparte stichting: Stichting PC Uitvaart Deposito. Deze stichting vormt een personele unie met PC Uitvaart; de twee statutair directeuren van PC Uitvaart vormen tevens de directie van Stichting PC Uitvaart Deposito. De stichting kent een eigen Raad van Toezicht, waarvan een onafhankelijk voorzitter en twee leden van de Raad van Commissarissen van PC Uitvaart. Deze Raad van Toezicht controleert hetgeen Stichting PC Uitvaart Deposito doet en wat zij aan haar klanten belooft.
 
Stichting PC Hooft heeft een bestuur dat uit vijf leden bestaat en fungeert als houdster van de aandelen van PC Uitvaart; voor het overige heeft deze stichting geen eigen bezittingen.
 
De opgaven
PC Uitvaart staat midden in een samenleving met een grote diversiteit aan tradities, culturen, rituelen en religies. Deze diversiteit uit zich ook in de wijze waarop men de uitvaart wenst vorm te geven. PC Uitvaart wil inspelen op die diversiteit en maatwerk kunnen bieden in haar dienstverlening. Dat betekent dat wij onze bestaande klanten en contacten willen koesteren maar daarnaast nog meer in verbinding willen zijn met verschillende bevolkingsgroepen. Kwaliteit en maatwerk bieden, weten wat wensen en behoeften zijn en meegroeien met de ontwikkelingen in de samenleving. En dit vertalen naar onze dienstverlening bij zowel onze uitvaartbegeleiding als bij onze uitvaartlocaties. Voor onze uitvaartbegeleiding vertalen wij dat naar onze eigen dienstverlening; nóg beter aansluiting vinden bij verschillende doelgroepen en hun wensen. Daarbij richten wij ons ook op diensten op het vlak van professionele en betrokken stervensbegeleiding. Wij streven daarbij ook naar de verdere versterking van de samenwerking met een diversiteit aan zelfstandige uitvaartondernemingen (B2B).
 
Context
De Statutair Directeur (SD) is gelijkwaardig lid van de tweehoofdige collegiale statutaire directie van PC Uitvaart (PC) en haar dochters en gelieerde instellingen. Deze statutaire directie geeft tezamen leiding aan de onderneming.
 
De SD legt, evenals de collega-directeur, rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van PC (die de rol van werkgever vervult).
 
De SD heeft als primair aandachtsgebied de afdelingen Financiën, IT, Vastgoed, Facilitaire Zaken en Salarisadministratie. De collega-bestuurder heeft als primair aandachtsgebied de afdelingen Uitvaartbegeleiding, Uitvaartlocaties, Marketing & Sales, HR en het Directiesecretariaat.
 
Uitdagingen
PC ontwikkelt momenteel een strategisch plan voor de jaren 2021-2023 waarin duurzame groei centraal staat in een zeer divers en multicultureel marktgebied. Op het gebied van uitvaartbegeleiding is de uitdaging het grootst, hier is sprake van een dalend marktaandeel en een zeer beperkt rendement.
 
Resultaatsgebieden

 1. Tezamen met de collega-directeur komen met een inspirerend, samenhangend en financieel evenwichtig strategisch plan dat moet leiden tot een significante, rendabele, groei van het marktaandeel van PC in haar marktgebied op zowel het gebied van uitvaartbegeleiding alsook uitvaartlocaties.
 2. Dat strategisch plan inspireert en motiveert de medewerkers van PC en geeft ze een heldere handelingscontext voor de komende jaren, leidend tot een hoge mate van medewerkerstevredenheid (KPI).
 3. De gewenste groei wordt mede gedreven door een diepgaand begrip van de “drivers” van klanttevredenheid, zowel in de “business-to-consumer” context van uitvaartbegeleiding als ook de “business-to-business” context van uitvaartlocaties. Klanttevredenheid is hier een belangrijke prestatie- indicator.
 4. Rand voorwaardelijk voor een succesvolle strategische transitie is uiteraard een duurzaam rendabele bedrijfsvoering – PC streeft niet naar rendementsmaximalisatie, maar wel naar een duurzaam evenwicht tussen een hoge klanttevredenheid, geleverd door betrokken en gecommitteerde medewerkers en een optimaal, maar niet maximaal, economisch resultaat.
 5. De bedrijfsvoering van PC is en blijft zodanig ingericht dat haar operationele en financiële risico’s goed worden overzien en waar nodig worden gemitigeerd.
 6. De financiële en operationele verslaglegging is zodanig dat ze te allen tijde leidt tot een compleet en accuraat inzicht in de operationele en financiële positie van de onderneming, zowel achter-uitkijkend (verslaglegging) als ook prospectief.
 7. De operationele stuurinformatie is van dusdanige kwaliteit en transparantie dat ze de operationeel managers in staat stelt waar nodig correctief te handelen en de kernoorzaken van eventueel achterblijvende performance helder in beeld brengt.
 8. De interactie met externe partijen, zoals de financier(s), de fiscus, de externe accountant en eventuele anderen is zodanig dat PC gezien wordt als een partij met een beheerste en integere bedrijfsvoering.

  
Algemeen profiel
De SD is een teamspeler die in staat is in een collegiaal tweehoofdige directie, strategische doelen te bereiken. Verbinding met medewerkers op alle niveaus in de organisatie is belangrijk, dat vraagt vermogen om zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te schakelen.
 
De SD heeft de drive en ambitie de komende jaren de strategische groei-ambitie van de onderneming mede vorm te geven, en heeft begrip voor, en affiniteit met, het zeer diverse werkgebied van PC én de maatschappelijke relevantie van haar kernfunctie.
 
De SD is consequent en consistent in woord en daad en is zich bewust van de rol als directeur in een onderneming en het daarbij behorende voorbeeldgedrag. Rust, vertrouwen, daadkracht en ruimte in de uitvoering zijn daarbij naast oog voor de kwaliteit van de operationele processen belangrijk.
 
Als directielid onderhoudt de SD contacten met strategisch belangrijke netwerkpartners en is mede bepalend voor het imago van de onderneming, zowel intern als extern.
 
Kennis en ervaring

 • Financieel-economische opleiding op academisch niveau
 • 10+ jaar ervaring met het direct en indirect aansturen van professionals/teams in verschillende disciplines binnen een financiële context
 • Ervaring als Bestuurder
 •  Inzicht in- en ervaring met veranderprocessen en (digitale) transformatie
 • Affiniteit met IT, Operations, Verslaglegging, Vastgoed
 • Ervaring met ERP systemen bij voorkeur Microsoft Dynamics 365
 • Conceptuele kennis van rapportage instrumenten bij voorkeur Power BI
 • Resultaatgericht
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

 
Salarisindicatie: tussen EUR 125.000 – 140.000,- bruto
 
De procedure
PC Uitvaart laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Josephine van der Vossen en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PC Uitvaart geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 
 
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onderstaande knop SOLLICITEER.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Josephine van der Vossen of Nicole Boevé op 035 – 548 0760.

Solliciteer