Voorzitter Bestuur

Talent naar de Top
20-07-2022    2022-00148   

Stichting Talent naar de Top
Talent naar de Top is een stichting die diversiteit en inclusie in de top en subtop van het bedrijfsleven de norm wil maken.

Stichting Talent naar de Top is opgericht in 2007 op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het maatschappelijke veld, VNO-NCW en de SER. Stichting Opportunity in Bedrijf, Advies en Opleidingen zijn opgericht in 1996 op initiatief van de Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNO-NCW en sinds 2001 een onafhankelijke stichting

In 2016 zijn deze twee toonaangevende stichtingen samengevoegd met samen meer dan 30 jaar ervaring op het vlak van diversiteit en inclusiviteit. Momenteel telt Talent naar de Top 1 directeur, 7 medewerkers, 5 bestuursleden en een flexibele schil van 4 professionals en 6 trainers.
Talent naar de Top ondersteunt organisaties op basis van drie pijlers:

  • Charter en Monitor Talent naar de Top
  • Cross-company programma‘s en bijeenkomsten
  • Advies en trainingen over diversiteit en inclusie

Inmiddels is in Nederland de wet voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit aan de top een feit. Dit betekent dat de initiële missie van Talent naar de Top (‘diversiteit en inclusie is de norm aan de top van het bedrijfsleven’) voor een groot deel ingevuld is. Talent naar de Top heeft echter sinds haar oprichting unieke en state-of-the-art kennis en expertise opgebouwd die naar de toekomst toe van grote waarde is om verder vorm en inhoud aan een grotere diversiteit en inclusie te geven. Daartoe is Talent naar de Top begonnen met een strategische heroriëntatie om vast te stellen op welke wijze en in welke samenstelling Talent naar de Top haar kernkwaliteiten en expertise kan blijven inzetten om maximaal bij te dragen aan diversiteit en inclusie aan de top.
Onderdeel van deze heroriëntatie is de samenstelling van het bestuur, gewenst en nodig om deze nieuwe strategie tot uitvoering te brengen. Daarnaast lopen de termijnen van drie van de vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter, in de nabije toekomst af.

De functie
Talent naar de Top is op zoek naar kandidaten voor de rol van Voorzitter van het Bestuur. De rol van voorzitter is cruciaal, en vormt samen met de directeur het ‘boegbeeld’ en ‘het gezicht naar buiten’. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur en geeft daarnaast op een natuurlijke en ontspannen manier sturing aan bestuursvergaderingen, is een verbinder en zorgt voor een goede samenwerking tussen het bestuur en de directeur.

De nieuwe voorzitter heeft een positief publiek profiel, wordt algemeen herkend als een voorvechter van diversiteit en inclusie, en is daarom nadrukkelijk een ambassadeur voor Talent naar de Top. Hij of zij heeft daarnaast een bovengemiddelde politieke en maatschappelijke antenne, brede bestuurlijke ervaring in publieke of (semi)publieke organisaties en opereert vanuit kracht door samenwerking.

De ideale kandidaat brengt inhoudelijk kennis op één of meer van de volgende expertisegebieden: strategie, financiën & bedrijfsvoering, digital & technology en/of diversiteit & inclusie. Omdat de sterke wens bestaat om het profiel van het bestuur een afspiegeling te laten zijn van de doelgroep zoeken wij nadrukkelijk naar diversiteit in brede zin (waaronder maar niet beperkt tot gender, etniciteit, leeftijd etc).

De beoogd voorzitter zal een stevige stem hebben in het samenstellen van een nieuw bestuur met een gebalanceerd eigentijds profiel.

Het bestuur komt circa 4 keer per jaar samen. Gemiddeld is de verwachte tijdsbesteding voor de voorzitter van het bestuur circa 4 dagen per maand.

Talent naar de Top is gehuisvest in B. Amsterdam.

De procedure
Talent naar de Top laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor selectiegesprekken. Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt en Nicole Boevé via 035 – 548 0760 of een mail sturen naar n.boeve@partnersatwork.nl of k.kragt@partnersatwork.nl

Uiterste reactietermijn is 30 augustus 2022.

Solliciteer