Voorzitter en drie leden van de investeringscommissie van het fonds IQCapital

InnovationQuarter
14-01-2022    2021-00235   

InnovationQuarter als investeerder 
InnovationQuarter is sinds 2014 de meest actieve investeerder in Zuid-Holland en heeft naast haar eigen fonds IQCapital drie fondsen in beheer. Voor IQCapital is zij op zoek naar 4 leden voor de investeringscommissie. 

InnovationQuarter combineert maatschappelijk belang met financieel rendement en onderscheidt zich door: 

 • Focus op de lange termijn – ze durft vroeg in te stappen en financiert ook langere trajecten  
 • Verstrekt geduldig kapitaal in hoogtechnologische sectoren 
 • Als Impact Investeerder financiert ze de nieuwste technologieën die de wereld slimmer, schoner en gezonder maken  
 • Meer dan alleen kapitaal – de collega’s van de andere business units helpen bij internationale expansie en aansluiting bij het ecosysteem 
 • Een breed netwerk van co-financiers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen 

IQCapital heeft een fondsomvang van ruim € 140mln. Dit fonds investeert vanaf de proof-of-concept fase. Daarnaast heeft InnovationQuarter nog 3 fondsen in beheer. Elk van deze fondsen heeft een eigen aandeelhoudersstructuur en governance:  

 • UNIIQ is een proof-of-conceptfonds van € 27,8 mln. dat is opgezet door Erasmus MC, TU Delft, Universiteit Leiden en InnovationQuarter om de meest risicovolle fase van concept tot veelbelovend bedrijf te overbruggen. 
 • ENERGIIQ is een fonds voor het financieren van de commercialisatie van bewezen energie-innovaties die leiden tot CO2-reductie. Het fonds van € 35 mln. is van de Provincie Zuid-Holland. 
 • Energietransitiefonds Rotterdam is een investeringsfonds van €100 mln. voor investeringen in scale-ups op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Het geld is beschikbaar gesteld door de gemeente Rotterdam. 

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. Onze kernopdracht is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio. De aandeelhouders zijn naast het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat regionale overheden, kennisinstellingen en medische centra. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en een ondernemende en professionele cultuur.  

Fonds IQCapital 
IQCapital heeft ruim € 140mln. beschikbaar voor investeringen in innovatie in Zuid-Holland. Het fonds investeert geduldkapitaal vanaf de proof-of-concept fase in startups, scale-ups en het innovatieve MKB en verstrekt achtergestelde leningen, converteerbare leningen en aandelenkapitaal met een maximum van €5 mln. per onderneming. Het uitgangspunt is om te investeren in een consortium met private investeerders. Sinds de start in 2014 heeft ze ruim 90 investeringen gedaan in meer dan 50 bedrijven. In totaal werd tot op heden ruim € 70 mln. geïnvesteerd. Het meeste kapitaal werd geïnvesteerd in de sectoren Life Sciences & Health (33%), Digital Technology (24%) en Hightech (20%). Daarnaast investeert ze in de volgende focussectoren van InnovationQuarter: Energie, Circulair, Aerospace, Maritiem, Horticulture en Cybersecurity. 

IQCapital investeert gemiddeld op jaarbasis in 10-14 bedrijven, waarvan 6-8 nieuwe bedrijven. De overige investeringen zijn vervolgrondes in bestaande portfoliobedrijven. Zie voor meer informatie het meerjarenplan 2019-2022.  

Werkwijze  
De Investeringscommissie (IC) brengt advies uit over de aan haar voorgelegde investeringsvoorstellen, waarbij zij uitdrukkelijk let op het afwegingskader (past een investering bij het doel van het fonds), de investeringsrationale en de investeringsvoorwaarden, alsmede de kwaliteit van het voorgelegde investeringsvoorstel. Zij brengt haar advies uit aan het Hoofd Investeren, die de uiteindelijke investeringsbeslissing neemt. De investeringsvoorstellen worden ingebracht door de Fondsmanager van IQCapital. 

 • De IC bestaat uit een gebalanceerd team van 5 leden die de besluitvorming met advies ondersteunen op basis van de gezamenlijke wetenschappelijke, markt- en financiële kennis en ervaring en vanuit een positief-kritische houding.  
 • De leden hebben een onafhankelijke positie en zijn dan ook geen lid van de raad van commissarissen.  
 • De taken en bevoegdheden van de IC zijn vastgelegd in een reglement dat door de leden wordt aanvaard bij benoeming door de AVA.  
 • Ieder lid wordt benoemd voor de duur van vier jaar. De zittingstermijn kan eenmaal voor een termijn van maximaal vier jaar worden geprolongeerd door de raad van commissarissen met instemming van de bestuurder en na goedkeuring van de aandeelhouders. 
 • De IC komt gemiddeld iedere zes weken een dagdeel bij elkaar. Dat is voornamelijk op de vrijdagochtend. De commissie wordt tijdig geïnformeerd door de Fondsmanager en de leden bereiden zich goed voor. Bij nieuwe investeringsvoorstellen kunnen managementteamleden van de onderneming worden uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting. 

Profieleisen nieuwe IC-leden 
Vanwege het verstrijken van de twee maximale benoemingstermijnen van vier leden van de IC wil het fonds 4 nieuwe leden -waarvan 1 voorzitter- aantrekken.  

Voor de IC zoekt InnovationQuarter leden die elkaar aanvullen in diverse persoonskenmerken, ervaring en deskundigheden en ook de nodige tijd kunnen en willen investeren in deze rol. Het gaat om de volgende mix:  

 • Kennis van het investeringsvak, waaronder dealstructurering en strategie; 
 • Relevante domeinkennis binnen één van de 9 speerpuntsectoren van InnovationQuarter, waarbij life sciences (medtech) vanwege de dominantie van de sector in de regio een must is 
 • Ervaring met schalen van een innovatief (hardware) bedrijf, bij voorkeur een serial entrepreneur; 
 • Sterk gevoel voor en affiniteit met (opkomende) trends en doorbraaktechnologieën; 
 • Kennis van financierings- en waarderingsmethodieken; 
 • Sterk analytisch vermogen; 
 • Ervaring met het ontwikkelen van succesvolle teams in een groeiend bedrijf; 
 • Een mix van mensen binnen en buiten de regio. 

Procedure en bezoldiging 
InnovationQuarter laat zich bij de werving en selectie van nieuwe de leden begeleiden door executive search bureau Partners at Work. Voor nadere informatie kunt u contact met Karen Kragt (partner) opnemen via: 035 – 548 0760. 

In potentie geschikte kandidaten die zullen worden uitgenodigd zullen kennismaken met Rinke Zonneveld (Directeur IQ), Liduina Hammer (Hoofd Investeren) en Maurice Bakker (Fondsmanager) en Janneke Niessen (lid IC).  

De nieuwe leden worden door de AVA benoemd die staat gepland in april 2022 en zullen gefaseerd toetreden in mei (2 leden), juli en oktober. Uit eigen midden zal een voorzitter worden benoemd.  

Aan de leden van de IC zal een beloning ad € 1.000,– (€ 1.250,– voor de voorzitter) inclusief onkostenvergoeding en exclusief BTW per vergadering worden toegekend.  

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via SOLLICITEER.  

Uiterste reactie datum: 26 januari 2022

Solliciteer