Voorzitter Raad van Toezicht SAAPF

Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds
08-12-2023    2023-00183   

Voorzitter Raad van Toezicht met specifieke kennis van Governance & Communicatie
Uitdagende rol voor een ervaren bestuurder met diepgaande kennis van governance en communicatie, affiniteit met pensioenfondsen en de pensioensector en sterke voorzittersvaardigheden.

Over SAAPF / Centraal Beheer APF
SAAPF, Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds, ook bekend als Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, is een pensioenuitvoerder die de krachten van werknemers, werk­gevers en pensioenfondsen bundelt. Door samenwerking en innovatie ontstaan er schaal­voordelen in administratie, vermogensbeheer en bestuur en wordt er een pensioen gecreëerd dat is opgewassen tegen de toekomst. Een APF maakt het makkelijker om verschillende pensioenregelingen in één pensioen­fonds uit te voeren, waarbij ook de mogelijkheid bestaat voor een pensioenfonds om de eigen identiteit en beleid te behouden door het deelnemen in een ‘eigen kring’.
 
SAAPF is een ambitieuze, groeiende organisatie. SAAPF wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur en ondersteund door een pensioenbureau. Het interne toezicht wordt uitgeoefend door een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT).
 
Het fonds is opgebouwd uit diverse kringen. Standaardkringen worden vertegenwoordigd door een Samengevoegd Belanghebbenden orgaan (SBO). Daarnaast zijn er eigen kringen, met ieder een eigen belanghebbenden orgaan (BO). In het Kring Overstijgend Medezeggenschapsorgaan (KOM) hebben de voorzitters van de BO’s en het SBO zitting.
 
 Het KOM benoemt de Raad van Toezicht.
 
Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht (RvT)
De RvT is verantwoordelijk voor het interne toezicht op SAAPF, waarbij het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds kritisch worden beoordeeld. Specifieke aandacht gaat uit naar risicobeheersing, belangenafweging, en naleving van de Code Pensioenfondsen. De RvT beoordeelt procedures, processen, en de wijze waarop het bestuur SAAPF aanstuurt.
 
Profiel Voorzitter RvT: Als Voorzitter van de RvT ben je een verbindende en sensitieve leider. Je bent een toegankelijk en transparante persoonlijkheid, die aanspreekpunt is voor de voorzitter van het bestuur en de voorzitters van de SBO’s en het KOM.

Je beschikt over:

 • Ervaring als bestuurder, bij voorkeur in complexe organisaties.
 • Diepgaande kennis van governance, communicatie, en relevante wet- en regelgeving in de pensioenfondsensector.
 • Voorzittersvaardigheden om vergaderingen efficiënt te leiden en een open sfeer te creëren.
 • Het vermogen om als sparringpartner op te treden voor stakeholders en constructieve feedback te geven.
 • Kennis van het speelveld van sociale partners en ervaring met het besturen van organisaties.

Competenties:
Je bent een professionele, onafhankelijke en integere persoon met de volgende competenties:

 • Reflecterend vermogen en multidisciplinair denken.
 • Samenwerken, sensitief, communicatief vermogen, en omgevingsbewustzijn.
 • Onafhankelijkheid, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, overtuigingskracht, en authenticiteit.

Specifieke Eisen:

 • Ervaring met besturen van een organisatie.
 • Kennis van en ervaring met pensioensector.
 • Voldoen aan geschiktheidseisen volgens DNB.

Tijdsbesteding:
VTE normering is 0,2. Dit staat voor gemiddeld acht uur per week, met flexibiliteit afhankelijk van omstandigheden.
 
Selectieproces:
Selectie op basis van functieprofiel met aandacht voor diversiteit. Beoordeling van onafhankelijkheid en toetsing geschiktheid door DNB.
 
Aandachtspunt Onafhankelijkheid: De voorzitter kan geen financiële of hiërarchische verhouding hebben met belanghebbenden van en bij het SAAPF.
 
Als jij de ambitieuze en ervaren voorzitter bent die SAAPF zoekt, nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en een waardevolle bijdrage te leveren aan het toezicht op dit pensioenfonds.
 
De procedure
Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Stichting Achmea Algemeen Pensioenfonds geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
 
Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Reageren graag voor 12 januari 2024.

De gesprekken vinden plaats op 9 en 12 februari.
 
U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via de knop 'Solliciteer'.
 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicolette van Helsdingen: 035 – 548 0760.
 
 

Solliciteer