Allianties

Bij Partners at Work geloven we sterk in de kracht van allianties. In een snel veranderende wereld is het van cruciaal belang dat we ons verenigen met gelijkgestemde organisaties om onze visie te verwezenlijken. Alliantiepartnerschappen vormen de hoeksteen van onze missie om een toekomst te creëren waarin duurzaam leiderschap de boventoon voert.

Hieronder presenteren wij graag onze gewaardeerde alliantiepartners.

Talent naar de Top

Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling: de top van het bedrijfsleven in Nederland ‘inclusiever’ maken. Dit doet Talent naar de Top met bewezen effectieve en concrete instrumenten zoals onze Charter, Monitor, Cross company mentoring programma’s & gerichte trainingen. Partners at Work en Talent naar de Top hebben een jarenlange samenwerking op het gebied van kennisdeling en het verbinden van netwerken. Partner at Work is ondertekenaar van de Executive Search Code. Eén van onze partners, Christine Changoer, is bestuurslid van Stichting Talent naar de Top.

Womeninc

Womeninc is een platform wat zich inzet voor de versterking van de positie van vrouwen in Nederland. Zij streven naar een samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Zij voeren campagne, geven trainingen en advies en werken samen met de politiek en het bedrijfsleven op thema’s op het gebied van gendergelijkheid. Partners at Work steunt Women Inc en haar missie als ‘Funding Mother’ en is daarmee onderdeel van het netwerk.

SER Topvrouwen

SER Topvrouwen onderschrijft het belang van een groter aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Met het oog op innovatief vermogen, evenwichtige besluitvorming en zo breed mogelijk afgestelde maatschappelijke antennes, hoort genderdiversiteit in bedrijven bovenaan de boardroomagenda te staan. Partners at Work is als strategische alliantiepartner bij de oprichting van SER Topvrouwen betrokken geweest. Tevens dragen wij jaarlijks bij aan diverse bijeenkomsten, speeddatesessies en panels georganiseerd door de SER.

The Sunflower Circle

Partners at Work steunt het Van Gogh Museum in Amsterdam door lidmaatschap van de Sunflower Circle. Ook zijn we actief in de adviescommissie van de Sunflower Circle. “Kunst verbindt en geeft andere inzichten, leert je kijken vanuit diverse invalshoeken”.

Governance Academy

Governance Academy is een samenwerkingspartner van Partners at Work bij de ontwikkeling van commissarissen en bestuurders. Governance Academy is in 2005 opgericht met als doel om organisaties en governance professionals te ondersteunen in het professionaliseren en ontwikkelen. De missie van de Governance Academy is dan ook om organisaties en bedrijven (zowel binnen de profit als non-profit sector) te ondersteunen bij het professionaliseren van hun corporate governance en verbeteren van de bestuurseffectiviteit.
Potentiele en ervaren bestuurders en commissarissen die zich verder willen laten professionaliseren en hun kennisnetwerk willen uitbreden kunnen deelnemen aan een van de opleidingstrajcten van de Governance Academy .

GovernanceQ

GovernanceQ is een onafhankelijk adviesbureau gericht op de governance en bestuurlijke effectiviteit van bestuur en toezicht van private ondernemingen, professionele dienstverleners en semi-publieke instellingen. GovernanceQ is onze samenwerkingspartner op vraagstukken van onze opdrachtgevers rondom soft controls, cultuur en gedrag, boardroom dynamics, interacties binnen bestuur en toezicht en ieders individuele bijdrage. Door optimalisatie van deze aspecten gaan hard controls ook beter functioneren.

Kearney

Kearney is een wereldwijd opererende strategie consultancy firma en is leidend op het gebied van transformatie en operations. Partners at Work en Kearney hebben een lange historie van samenwerking. Beide organisties brengen topvrouwen samen om van gedachten te wisselen over maatschappelijke en economische vraagstukken. Zo organiseren wij elk jaar, in januari tijdens het World Economic Forum in Davos, in samenwerking met Management Scope hét Executive Women Event. Het evenement brengt ongeveer 100 topvrouwen uit heel Nederland samen uit zowel de publieke als private sector. Een relevant thema staat centraal waar de deelnemers op worden geinspireerd: een platform voor constructieve, toekomstgerichte dialogen. En zo dragen wij bij aan het vinden van oplossingen via publiek-private samenwerking.

INSEAD

INSEAD is al zes decennia een wereldleider in educatie en -onderzoek. INSEAD brengt mensen, culturen en ideeën samen om verantwoordelijke leiders te ontwikkelen die het bedrijfsleven en de maatschappij transformeren. INSEAD en Partners at Work hebben een jarenlange samenwerking op het gebied van leiderschapsontwikkeling. Partners at Work verzorgt een IN-BOARD Module “Finding our Board position” in het governance programma voor INSEAD alumni. Eén van onze partners, Nicole Boevé, is bestuurslid van IN-BOARD in Nederland.

WIFS

Partners at Work is preferred partner van WIFS. Met deze samenwerking bekrachtigen WIFS en Partners at Work de gedeelde missie: Empowerment van vrouwen en stimuleren van benoemingen op topposities in de financiële sector. Over WIFS: WIFS heeft als missie om middels een betere balans van feminiene en masculiene waarden een bijdrage te leveren aan herstel van de financiële sector. Eén van de manieren waarop WIFS dat wil bereiken is door vrouwen te ‘empoweren’. Onderdeel van empowerment van de WIFS- vrouw is dat zij in een baan en werkomgeving functioneert waarin haar talent maximaal tot bloei komt. WIFS: “Wij zijn dan ook trots op onze exclusieve samenwerking met Executive Search bureau Partners at Work. Wij verwachten met dit partnership de benoemingen van vrouwen op executive posities binnen de financiële sector te kunnen stimuleren.”

ViiP

ViiP staat voor Vrouwen in Institutioneel Pensioen en is hét netwerk van en voor vrouwen die op academisch niveau werkzaam zijn in de pensioensector. ViiP gelooft in de kracht van diversiteit en geeft daar invulling aan door te ijveren voor meer vrouwen op beleidsbepalende posities in de Nederlandse pensioenwereld en in de boardroom van pensioenfondsen en bedrijven in de NL pensioensector. Partners at Work en ViiP versterken elkaar door actieve bijdragen aan commissies, bij kennisdeling-bijeenkomsten, netwerkborrels en het onder de aandacht brengen van openstaande vacatures in de pensioensector.

CFA Institute

Het CFA Institute is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van ethische en professionele normen in de financiële sector. Het instituut is vooral bekend vanwege het Chartered Financial Analyst (CFA) programma, dat het beheert en aanbiedt. Naast het CFA- programma biedt het CFA Institute ook netwerkbijeenkomsten en kennissessies aan om de professionele ontwikkeling van financiële professionals te bevorderen. Zo organiseerde het CFA Institute en Partners at Work een bijeenkomst met als thema: How to get recruited for your next position?