Duurzaam Leiderschap

De impact op organisaties in de maatschappelijke shift van dingen doen naar de goede dingen doen is enorm. En daarmee worden nu andere eisen gesteld aan leiderschap. Leiders zullen meer oog moeten hebben voor het hele ecosysteem en de relatie van de organisatie tot dit systeem. Leiders zullen ook verantwoordelijk gehouden worden voor de bredere impact van beslissingen op het milieu, de samenleving en daarmee ook de lange termijn-prestaties van de organisatie.

De kenmerken van duurzame leiders

Deze nieuwe leiders tonen een grotere betrokkenheid bij milieukwesties zoals klimaatverandering. Ook erkennen deze leiders het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze streven ernaar om positieve sociale impact te creëren, zoals het bevorderen van diversiteit en inclusie, het ondersteunen van lokale gemeenschappen en het handhaven van ethische normen in hun organisatie.

Nieuwe leiders richten zich op langetermijndenken en begrijpen dat het voldoen aan ESG-normen naast het goede doen ook kan leiden tot een grotere aantrekkelijkheid voor investeerders en een betere voetafdruk bij klanten en partners. Nieuw leiderschap in relatie tot ESG benadrukt de noodzaak voor leiders om zich bewust te zijn van de bredere impact van hun beslissingen en  verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van een positieve impact op het milieu en de samenleving.

Mocht je van gedachten willen wisselen over ESG leiderschap? Neem dan contact met ons op via +31 35 548 07 60.

Werving en selectie van nieuwe leiders

In de werving en selectie hebben wij een bijzonder oog voor de kenmerken gericht op duurzaamheid die een leider aantoonbaar heeft. Acteert iemand vanuit intrinsieke overtuigingen, en welke zijn dat? Kan een kandidaat moed en lef tonen maar ook verbindend en adoptief zijn ? Per organisatiecontext of vacature zijn er specifieke kwalificaties die van nieuwe leiders gevraagd worden om effectief te kunnen opereren in een ESG-gerichte omgeving.

Bij het selecteren van nieuwe leiders zullen organisaties steeds meer rekening gaan houden met kandidaten met aantoonbare ervaring en expertise op het gebied van ESG. Dit kan inhouden dat ze ervaring hebben met het beheren van duurzaamheidsprogramma’s, het begrijpen van milieu- en sociale kwesties, en het hebben van kennis van ESG-rapportagestandaarden. Vanuit Partners at Work hebben wij gedurende het gehele werving- en selectieproces aandacht voor ESG- waarden bij zowel de kandidaten als de organisatie en hopen wij op die manier onze verantwoordelijkheid te nemen en impact te maken voor een duurzamere en mooiere wereld.