Talent Motivation Analysis (TMA)

Talent motivatie - Het eigen vermogen

Onze partners zijn gecertificeerd en ervaren in het verrichten van Talenten Motivatie Analyses (TMA). We zetten de TMA in als onderdeel van onze werving & selectie procedures, team evaluaties en 360 graden feedback van management teams, directies, bestuur en toezicht. De TMA analyse bieden we ook aan voor kandidaten die hun eigen talenten en diepere drijfveren willen leren kennen. Hiermee kan je je persoonlijke profilering tijdens selectiegesprekken verbeteren en je CV en LinkedIn profiel aanscherpen.

De TMA is een objectief, opbouwend en diepgaand online analyse instrument dat 22 drijfveren, 44 talenten, 53 competenties van kandidaten in kaart brengt. Het geeft inzicht in de relatie tussen talenten en competenties en ontwikkelpotentieel. De verkregen inzichten kunnen worden vergeleken met de gevraagde competenties van een functie. Ook kunnen de kwaliteiten van kandidaten onderling goed worden vergeleken. De resultaten worden persoonlijk nabesproken en in een overzichtelijke en uitgebreide rapportage vastgelegd. Na toestemming van de kandidaat kan deze rapportage worden overlegd aan de selectiecommissie.

De TMA kan niet alleen worden ingezet voor de evaluatie van de competenties en drijfveren bij de afzonderlijke kandidaten. Het instrument is ook inzetbaar voor de evaluatie van het team waar een kandidaat deel van uit gaan maken. Een teamanalyse geeft inzicht in de aanleg en potentie van bepaalde competenties van de teamleden, de talenten, teambalans,  groepscultuur en leiderschapsvoorkeuren. Het inzicht draagt bij aan een beter onderling begrip, samenwerking en effectiviteit. Tot slot kan de TMA worden ingezet voor interne draagkracht analyses wanneer interne kandidaten deelnemen aan een selectieprocedure.

De TMA wordt online afgenomen. Je wordt gevraagd om van 312 stellingen steeds de best passend of minst slechte te selecteren. Dit duurt circa 45 – 60 minuten. De TMA is gebaseerd op positieve psychologie. De basis van de TMA-methode is de koppeling van individuele talenten (psychometrie) aan professionele gedragsindicatoren, op basis van competenties en resultaatgebieden. De rapporten en aanbevelingen worden op een niet-oordelende en talentgerichte wijze aangeboden en altijd door een van onze partners persoonlijk besproken.