Directeur-Bestuurder – Zeeuwind

Zeeuwind
25-03-2024    2024-00028   

Introductie
Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de burgerkracht in de energietransitie in Zeeland? Kom dan het energieke team van Zeeuwind versterken. 

Al sinds 1987 is Zeeuwind koploper in de energietransitie met als doel een duurzame toekomst voor Zeeland. En niet alleen plannen maken, maar daarmee ook echt aan de slag gaan. Dat doet Zeeuwind samen met meer dan 3400 leden; zij maken samen één van de grootste duurzame energiecoöperaties van Nederland. Doelgericht, werkt Zeeuwind als toonaangevende organisatie natuurlijk nauw samen met Zeeuwse inwoners, bedrijven en overheden.

Dit is wat Zeeuwind doet 
Zeeuwind levert genoeg energie om alle Zeeuwse particuliere huishoudens van stroom te voorzien. Het bedrijf van de coöperatie ontwikkelt en exploiteert wind- en zonneparken en richt zich op de warmtetransitie en energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hierbij is Zeeuwind vernieuwend: met slimme samenwerkingsverbanden wordt opwek aan afname verbonden. Zowel via innovatieve stroomcontracten als met de fysieke inrichting van gesloten distributiesystemen. Met een kleine, deskundige organisatie en grote, professionele flexibele schil wordt kennis, kunde en innovatief vermogen geborgd. De gezonde financiële positie maakt het mogelijk te handelen vanuit langetermijnperspectief. De visie en kennis wordt graag gedeeld, zowel in de coöperatieve sector als in het publieke debat. Maar bij dat alles staat centraal dat Zeeuwind verschil wil maken! Niet alleen denken, maar vooral doen. 

Meer weten over Zeeuwind? Bezoek de website

Over de functie
Vanwege het aankomend vertrek van de directeur/bestuurder ontstaat er in het derde kwartaal van dit jaar een vacature. 

Als directeur/bestuurder heb je de algehele verantwoordelijkheid voor de leiding aan de organisatie en voor de strategische, integrale bedrijfsvoering van Zeeuwind. Verder is het jouw taak een langetermijnvisie te ontwikkelen. Je speelt in op en hebt inzicht in de relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en onderhoudt op landelijk en regionaal niveau een relatienetwerk. Je vertegenwoordigt Zeeuwind als aandeelhouder bij haar verschillende deelnemingen. Transparantie en openheid zijn kernbegrippen, zowel naar de leden, de raad van commissarissen (RvC) als naar de medewerkers. Voor de leden in het algemeen en bij de algemene ledenvergadering van Zeeuwind in het bijzonder ben je het vertrouwenwekkende boegbeeld van de coöperatie. Zeeuwind is een organisatie van mensen voor mensen. Dat is een omgeving waarin je je als een vis in het water voelt!

Organisatorische positie en governance
De directeur/bestuurder is eindverantwoordelijk voor opbouw van de personele organisatie. Momenteel heeft Zeeuwind 15 medewerkers. De activiteiten zijn verdeeld over meerdere aandachtsvelden. Het zwaartepunt ligt bij de ontwikkeling en het beheer van wind- en zonneparken. Het tweede belangrijke domein is de energietransitie in de gebouwde omgeving, met de focus op wijkgerichte aanpak. Van toenemend belang zijn de financiën. De complexiteit van de projecten samen met de dynamiek op de energiemarkten en de netcongestie vragen om accuraat financieel- en risicomanagement. 

Het belang van het coöperatieve domein kan niet worden overschat. Betrokkenheid vanuit de samenleving en van de leden op het energievraagstuk is essentieel. Dat vertaalt zich ook in een constructieve verhouding met de leden, RvC en de medewerkers. 

Je staat er niet alleen voor. Zeeuwind heeft een managementteam waarin de manager coöperatie, de programmamanager en de financial controller zitting hebben. Regelmatig heb je overleg met de voorzitter van de RvC van Zeeuwind en 6 keer per jaar zijn er reguliere RvC vergaderingen. De door de leden gekozen RvC houdt toezicht en is een sparring partner. 

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan in de vereniging en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De formele bevoegdheden van de ledenvergadering, de RvC en de directeur/bestuurder zijn vastgelegd in de statuten en reglementen.

Wie ben jij?
Alles draait bij Zeeuwind als burger-coöperatie om vertrouwen. Als directeur/-bestuurder ben je intrinsiek gemotiveerd en ondernemend. Je houdt van het coöperatieve karakter en hebt een warm en groen hart. 

Je neemt verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie tot aan de veiligheid van de werknemers. Je bent zowel strategisch als financieel breed ontwikkeld en bent in staat besluiten van operationele zaken tot aan kapitaalintensieve investeringen te nemen.

De financiële en maatschappelijke belangen van de coöperatie zijn groot. De energiemarkt is enorm in beweging. De projecten kenmerken zich door complexe en soms onvoorspelbare externe afhankelijkheden. Ook ben je namens Zeeuwind de aandeelhoudersvertegenwoordiger in de deelnemingen. Dit brengt ook op het gebied van governance de nodige dynamiek met zich mee. Je bent dan ook bij voorkeur bekend met de energiemarkt en haar stakeholders of bent in staat je deze omgeving snel eigen te maken. 

Je doorziet de onderlinge samenhang en afhankelijkheden van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke stakeholders door je sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit. Je zet de koers uit op basis van kennis van de markt en de relevante ontwikkelingen daarin en speelt in op toekomstige ontwikkelingen. Je neemt actief deel aan netwerken en plaatst Zeeuwind op de juiste wijze in het krachtenveld. Je onderkent het belang van samenwerking en onderneemt actie in het kader van het versnellen van de energietransitie. Je bent integer, toegankelijk en op samenwerking ingesteld. Je ontwikkelt en verstevigt relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie Je zet de verschillende kwaliteiten en talenten van de teamleden in om de organisatiedoelen te realiseren.

Tegelijkertijd ben je ook hands-on en faciliteer je de verdere uitbouw en professionele ontwikkeling van het team. Je faciliteert de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden om te komen tot goede prestaties. Je stimuleert het team om samen te werken, vergroot het probleemoplossend vermogen en het denken in kansen, inspireert hen en straalt visie en geloof in de toekomst van Zeeuwind uit en in de deskundigheid van het team. Naast je zorg voor de interne organisatie faciliteer je ook een goede selectie van en samenwerking met de externe schil van partners. 

Je bent het boegbeeld van Zeeuwind. Voor het stakeholderveld, maar ook voor de leden. Twee keer per jaar vindt de drukbezochte en zeer gewaardeerde ALV plaats. Je bent in staat de ALV goed te organiseren en structureren en op een heldere en transparantie wijze uit te leggen waar Zeeuwind mee bezig is; nu en in de komende 10 jaar. Je licht het beleid en belangrijke strategische keuzes toe en legt financieel verantwoording af. Ook zorg je met je team voor de organisatie van één of meerdere inspirerende en informatieve activiteiten voor de leden om zo ook het informele contact met de leden ruimte te geven. 

Tot slot onderhoud je een professionele relatie met de betrokken RvC. Je neemt ze mee in de strategie en keuzes die worden gemaakt. 

Om deze functie goed te kunnen vervullen zoeken we naast de hierboven genoemde eigenschappen iemand die zich persoonlijk verbonden voelt met Zeeland of bereid is zich diep in te zetten om deze verbinding te realiseren. Daarnaast zoeken we een combinatie van ervaring, inzicht in en/of kennis van:

  • groeiende en professionaliserende organisaties;
  • kapitaalintensieve investeringen en duurzame innovaties;
  • de energie/stroommarkt (sterke pré) of als alternatief aantoonbare ervaring dat je in een nieuwe en complexe omgeving bent gestapt en daarin succesvol bent geworden. 

Over de procedure
Zeeuwind laat zich in de werving- en selectieprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten voorgelegd aan de RvC. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken met de RvC. Ook vindt een adviesgesprek plaats met drie kernteamleden. Onderdeel van de procedure is het verifiëren van referenties en diploma’s en een talenten motivatie analyse (TMA).

Gewenste startdatum: 1 september 2024.

Ben jij de nieuwe directeur/ – bestuurder van Zeeuwind? 
Dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waar jouw toegevoegde waarde ligt voor Zeeuwind en wie weet ontmoeten we elkaar. 

Upload je gegevens (CV en motivatie) vóór 30 april 2024 bij deze vacature via SOLLICITEER.

Heb je vragen, dan kan je terecht bij Karen Kragt van Partners at Work via: 035-54 80760.

Bronnen
Reglementen, statuten en jaarrekeningen
Jaarplan 2024

Solliciteer