Directeur-bestuurder

Abeos Agri Diensten
03-06-2022    2022-00117   

Over Abeos Agri Diensten
Abeos Agri Diensten heeft een interessante ontstaansgeschiedenis. In 1963 werd de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging opgericht. Een bedrijf van en voor agrariërs met als primaire doelstelling: de continuïteit van het agrarisch bedrijf waarborgen. Bij ziekte of overlijden van de ondernemer, kunnen leden een beroep doen op de medewerkers van Abeos. Bij vervanging van de agrarisch ondernemer alleen is het niet gebleven. Het takenpakket van de medewerkers is in de loop der jaren uitgebreid met sectorspecifieke werkzaamheden zoals klauwverzorging, plaagdierbeheersing, veescheren, pluimveevangen en het afspenen van varkens. Agrariërs doen tegenwoordig ook een beroep op Abeos voor vaste medewerkers.
 
Abeos Agri Diensten streeft naar lange termijn relaties waarbij de focus ligt op persoonlijke aandacht voor medewerkers en opdrachtgevers. Abeos Agri Diensten wil echt toegevoegde waarde leveren en goed zijn in de dienstverlening naar haar opdrachtgevers en vakkrachten. Vandaag de dag is Abeos Agri Diensten een bedrijf met een rijke historie, met het vizier gericht op de toekomst. Met de kenmerkende nuchterheid uit het oosten, vakmanschap en vriendelijkheid. Werken vanuit de coöperatieve gedachte, samen met en voor elkaar!
 
Abeos Agri Diensten bestaat uit een holding met twee werkmaatschappijen die vallen onder de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A. (CVAB). De CVAB heeft circa 7000 leden. Er zijn circa 750 directe medewerkers werkzaam voor of via Abeos Agri Diensten, waarvan een kleine 200 bedrijfsverzorgers.
 
Over de vacature
Vanuit de focusstrategie, waarbij terug wordt gegaan naar de roots van Abeos Agri Diensten, zijn in 2019 twee bedrijven ontstaan: Abeos Agri Holding en Abeos Uitzend Holding . Voor Abeos Agri Holding zal een nieuwe directeur-bestuurder aangetrokken worden die gaat rapporteren aan een Raad van Commissarissen. Het directe team waar leiding aan wordt gegeven bestaat hoofdzakelijk uit 2 managers, een accountmanager en circa 25 flexconsultants die werkzaam zijn verspreid over 5 locaties in Doetinchem, Dronten, Beilen, Heeten en Huissen.
 
De directeur-bestuurder wordt het nieuwe gezicht van Abeos Agri Diensten naar de medewerkers, leden en externe partijen en zal de komende jaren met name het transitiepad naar een coöperatieve dienstenorganisatie op een energieke en verfrissende wijze nadrukkelijk vorm en inhoud gaan geven. Succesvol coöperatief ondernemerschap vraagt om een directeur-bestuurder met visie, verbindend vermogen, inspirerend leiderschap en de souplesse om te kunnen zorgen voor draagvlak van de leden.
 
De nieuwe directeur-bestuurder wordt verantwoordelijk voor:

 • het zorgdragen voor de leden, klanttevredenheid en het behartigen van hun belangen op het gebied van bedrijfsverzorging en personeelsvoorziening.
 • het borgen van de medewerkerstevredenheid, het maken van verbinding met en aansluiten bij de medewerkers die werken voor Abeos Agri Diensten en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid, integrale samenwerking, klant- en servicegerichtheid.
 • constructieve medezeggenschapsverhoudingen. Dat betekent open staan, oog hebben voor en stimuleren.
 • het uitdragen van een visie en strategie, in het bijzonder ten aanzien van duurzame inzetbaarheid van diensten en personeel.
 • het managen van het strategievormingsproces en het opstellen van een jaarlijkse begroting.
 • het leiden en coachen van de commerciële organisatie vanuit een duidelijke resultaatgerichtheid, verder professionaliseren van de organisatie, planmatig werken.
 • het informeren van de Raad van Commissarissen met betrekking tot de strategie, de cijfers, besluitvormingsprocessen en investeringen.
 • het doorontwikkelen van de dienstenstrategie, waarbij nieuwe activiteiten worden ontwikkeld en aangeboden en sterke aandacht is voor het aantrekken, binden en boeien van bedrijfsverzorgers en andere werknemers.
 • het verhogen van de ledenbetrokkenheid binnen de CVAB.
 • een goede onderlinge samenwerking, het optimaal inzetten van elkaars kwaliteiten en het verder ontwikkelen van de commerciële vaardigheden van de medewerkers van het kantoor.
 • het optimaliseren van de inzetbaarheid en ontwikkeling van directe medewerkers optimaliseren en de realisatie van een veilige (werk)omgeving voor teams.
 • het onderhouden van effectieve relaties met Abeos Service Groep.
 • het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van Abeos Agri Diensten bij externe stakeholders.

 
Samengevat zijn de volgende competenties van belang om in deze functie succesvol te zijn:

Groepsgericht leidinggeven:
Je houdt van het werken met mensen, bent toegankelijk en staat met beide benen op de grond. Je bespreekt strategische doelen, missie en visie en kan deze vertalen naar de operationele uitvoering. Je inspireert, benadrukt de eigen verantwoordelijkheid, maakt verwachtingen helder en maakt gebruik van verschillende competenties in de organisatie. Je onderkent complexe belangen en onderlinge spanningen en maakt gedrag bespreekbaar. Je bent je bewust van de effecten van keuzes, besluiten en activiteiten op de eigen organisatie.

Klantgerichtheid:
Je voelt je sterk verbonden met de leden uit de verschillende agrarische sectoren en begrijpt daardoor de wensen en behoeften, onderzoekt deze en vertaalt de behoeften naar diensten van de organisatie.

Ondernemerschap en commercieel vermogen:
Je hebt ambitie en houdt van uitdaging. Je handelt vanuit kansen in de markt om nieuwe diensten te ontwikkelen voor de leden en bent in staat de marktontwikkelingen op de juiste waarde te schatten en om te zetten naar klantgericht handelen. Je legt en onderhoudt relaties voor de lange termijn en weet leden aan de organisatie te binden.

Resultaatgerichtheid:
Je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te realiseren en treedt daarin besluitvaardig en daadkrachtig op. Je ontwikkelt een concreet actieplan, spreekt andere aan op de voortgang, geeft niet op en zoekt naar alternatieven bij hindernissen en communiceert regelmatig met de betrokken stakeholders over de stand van zaken.

Overtuigingskracht:
Je bent communicatief sterk, kan luisteren en bent in staat anderen met juiste argumenten te beïnvloeden, hanteert verschillende overtuiging strategieën en maakt gebruik van de dialoog met anderen. Je gelooft in de eigen voorstellen en creëert draagvlak voor voorstellen. 

Oordeelsvorming:
Je bent als bestuurder financieel en bedrijfsmatig ontwikkeld en baseert je strategische keuzes op een gedegen (risico)analyse en toetst aannames, houdt rekening met meerdere scenario’s bent in staat informatie op waarde te beoordelen. conclusies te trekken en de koers van de organisatie aan te passen.

Omgevingsbewustzijn:
 Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en benut deze kennis ten behoeve van Abeos Agri Diensten. Je neemt actief deel aan relevante netwerken om kennis op te doen, diensten te verbeteren en de organisatie verder te ontwikkelen.
 
Tot slot is affiniteit met de Agri business in de regio en het coöperatieve gedachtengoed wenselijk en ervaring in arbeidsbemiddeling of zakelijke dienstverlening een sterke pré.
 
Over de procedure
Abeos Agri Diensten laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Zij zal de eerste verkennende gesprekken voeren, waarna de kandidaten die passen bij de cultuur en opdracht van Abeos Agri Diensten zullen worden gepresenteerd aan de Raad van Commissarissen, de huidige bestuurder en de voorzitter van de Ondernemingsraad. De procedure bestaat uit een eerste kennismakings- en selectiegesprek, een ontwikkelassessment (online of face to face – nog nader te bepalen), en tweede verdiepingsgesprek, het overleggen van VOG en een arbeidsvoorwaardengesprek.

De nieuwe directeur-bestuurder start zo snel als mogelijk.
 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Karen Kragt via 035-5480 760.

Maak je interesse kenbaar en upload je CV en motivatiebrief via de knop 'Solliciteer".

Solliciteer