Directeur Corporate & Legal Affairs

Enexis Groep
04-04-2024    2024-00056   

Enexis, introductie
Enexis zorgt mede in Nederland voor het dagelijks toegang hebben tot elektriciteit en gas. Naast een veilige en betrouwbare energievoorziening werken de mensen van Enexis hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windparken, zonneweides, warmtenetten en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met de stakeholders te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst.

De Raad van Bestuur van Enexis Groep voelt zich verantwoordelijk voor de duurzame impact die de organisatie met haar mensen kan maken. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingevuld door goed ondernemerschap en goed werkgeverschap. Met de dagelijkse activiteiten en de MVO-ambities en -resultaten draagt Enexis bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De rol in de energieketen
De energieketen is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Het grootste deel van de energie (circa 75%) komt van energiecentrales, windparken op zee en uit het buitenland. Via landelijke energienetten brengen TenneT en Gasunie deze energie naar het regionale net. Daarnaast zijn eindgebruikers belangrijke spelers geworden in de energieketen. Zij produceren samen inmiddels circa 25% van alle energie via wind, zon, afval en warmtekrachtkoppelingen. Meer dan 670.000 aansluitingen leveren duurzaam opgewekte energie aan het regionale net en dat worden er iedere dag meer.

Visie op de toekomst
“We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.”

Missie 
“Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar.”

Zo ga jij deze uitdaging aan 
De energietransitie zorgt ervoor dat de netbeheerders de komende decennia een enorm werkpakket hebben. Alle beschikbare resources moeten worden ingezet en nieuwe worden aangeboord, zowel intern als bij samenwerkingspartners. 
 
Enexis is volop in verandering en ook haar omgeving verandert snel. Dat heeft impact op de klanten, de maatschappij, de stakeholders en natuurlijk op de organisatie en op de medewerkers. Enexis transformeert zich als organisatie waarin continu het streven is naar het vergroten en efficiënter benutten van de productiecapaciteit. Daarbij staan veilig werken, samenwerken en de klant centraal.

Ook Corporate & Legal Affairs draagt bij aan deze verandering. Ondernemersgeest en creativiteit om nieuwe oplossingen te bedenken worden steeds belangrijker. Voor de directeur Corporate & Legal Affairs zien ze graag iemand komen die werkt vanuit verbinding, die de samenwerking op zoekt en oog heeft voor stakeholdermanagement. 

De aandachtsgebieden voor de nieuwe directeur Corporate & Legal Affairs zijn: 

  • Corporate Affairs, waaronder Corporate Governance;
  • Compliance, Privacy & Legal;
  • General Counsel (RvB en RvC advisering).

Jouw belangrijkste speerpunten in de functie Directeur Corporate & Legal Affairs
Je bent adviseur en gesprekspartner voor de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Commissarissen (RvC) rond bestuurlijke en juridische vraagstukken. Je vervult de rol van secretaris van de RvB en RvC en draagt vanuit die rol bij aan de kwaliteit van de agendering. Daarbij heb je oog voor zowel de korte als lange termijn. Je acteert als general counsel in een brugfunctie tussen de verschillende partijen. Met een integrale en strategische blik draag je bij aan de visie, missie en strategie van Enexis en daarmee vervul je een belangrijke rol in het team van de andere directeuren van Enexis.

De afdeling Corporate & Legal Affairs (CLA) staat opgesteld voor het geven van gedegen juridische expertise, het goed en proactief kunnen samenwerken met andere disciplines en het ontwikkelen van nieuwe (juridische) instrumenten om de energietransitie mogelijk te maken. Daarnaast de juiste inrichting en coördinatie van de governance processen vormgeven. Vastgesteld is dat het een heel stevige klus is en daar heeft Enexis jouw slagkracht en executiekracht hard bij nodig! 

Inhoudelijk ben je met je team verantwoordelijk voor de volgende uitdagingen:

  • Je bent verantwoordelijk voor het neerzetten, begeleiden en realiseren van de CLA strategie.
  • Je bent een echte boardroom advisor, denkt strategisch, breed en stappen vooruit. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan RvC en RvB. 
  • Coördinatie van de RvB, RvC en aandeelhouders agenda gericht op strategische ontwikkelingen, voorgenomen besluitvorming met oog voor wisselwerking tussen de partijen.
  • Vanuit juridische expertise oplossingen en verbeteringen aandragen voor relevante wetgeving voor Enexis en tevens in de sector samenwerkingen.
  • Juridisch meedenken en doen op alle uitdagingen rond uitvoering energietransitie, zoals tijdigheid aansluitingen, schaarse netcapaciteit, inzet duurzame moleculen en eventuele M&A trajecten.
  • Vergroten van bewustwording en goede implementatie van compliance en privacy.

Je onderschrijft de kernwaarden Duidelijk, Inclusief, Lerend uit het Enexis leiderschapskompas. Je bent sterk in verbinden en denkt buiten de gebaande paden voor het bereiken van resultaat. Je bent een stevige, onafhankelijke professional met hart voor je mensen.
 
Jouw werkomgeving 
Corporate & Legal Affairs is onderdeel van het CFO domein. Je bent direct verantwoordelijk voor je eigen MT, bestaande uit een manager Legal Affairs en een manager Corporate Affairs, en indirect verantwoordelijk voor 25 gedreven (met name juridische) collega’s. Je rapporteert aan de CFO van Enexis, vanuit je general counsel rol onderhoudt je een intensieve relatie met de CEO en voorzitter van de RvC. 

Wat breng je mee 
Jij hebt passende leidinggevende (juridische) ervaring op vergelijkbaar niveau aan senior managers en (juridische) professionals. Jouw leiderschapsstijl is verbindend, duidelijk, lerend en inclusief. Je weet jouw team in beweging te krijgen en stimuleert persoonlijke groei en ontwikkeling.  
 
Je bent bekend met strategische doelen en plannen en weet deze te realiseren en te organiseren. Transparantie en draagvlak zijn sleutelwoorden in jouw besluitvorming. Je bekijkt zaken vanuit diverse perspectieven en bent positief kritisch. Als gesprekspartner voor interne en externe stakeholders ben je ondernemend, duidelijk, creatief en daadkrachtig.

Je bent een netwerker en hebt een hoge mate van organisatiesensitiviteit. Ervaring met stakeholdersmanagement is een vereiste. Je toont hierin een gepaste mate van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en hebt het vermogen om nieuwe en bestaande relaties aan te gaan en te versterken. 
 
Als leider ben je toegankelijk en zichtbaar, heb je een flinke dosis overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. Je behoudt in de drukte en de belangen het overzicht en je bent beschikbaar voor afstemming, sparren en coaching. Je toont lef en blijft dicht bij jezelf. 
 
En wat brengt Enexis jou?  
Bij Enexis werk je in de voorhoede van een van de grootste uitdagingen van onze tijd: de energietransitie. Daarbij zorgt Enexis goed voor je. Dat begint met een uitgebreid welkomstpakket en -programma om je collega’s te leren kennen. 

Als Directeur Corporate & Legal Affairs draag je actief bij aan de missie van Enexis en werk je mee aan de realisatie van een CO2-neutrale samenleving. Enexis biedt een dynamische werkomgeving waarin innovatie, samenwerking en duurzame impact centraal staan. 
 
De procedure
Enexis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Christine Changoer, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Enexis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Een assessment, het inwinnen van referenties en openbare bronnen en een screening maken onderdeel uit van de procedure.

Ben jij de nieuwe directeur Corporate & Legal Affairs voor Enexis? Dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. 
Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nicole Boevé en Christine Changoer via 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum: 22 april 2024.

Solliciteer