Directeur Strategie – Enexis

Enexis Groep
12-03-2024    2024-00046   

Enexis, introductie
Enexis zorgt mede in Nederland voor het dagelijks toegang hebben tot elektriciteit en gas. Naast een veilige en betrouwbare energievoorziening werken de mensen van Enexis hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windparken, zonneweides, warmtenetten en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met de stakeholders te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst.

De Raad van Bestuur van Enexis Groep voelt zich verantwoordelijk voor de duurzame impact die de organisatie met haar mensen kan maken. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingevuld door goed ondernemerschap en goed werkgeverschap. Met de dagelijkse activiteiten en de MVO-ambities en -resultaten draagt Enexis bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De rol in de energieketen
De energieketen is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Het grootste deel van de energie (circa 75%) komt van energiecentrales, windparken op zee en uit het buitenland. Via landelijke energienetten brengen TenneT en Gasunie deze energie naar het regionale net. Daarnaast zijn eindgebruikers belangrijke spelers geworden in de energieketen. Zij produceren samen inmiddels circa 25% van alle energie via wind, zon, afval en warmtekrachtkoppelingen. Meer dan 670.000 aansluitingen leveren duurzaam opgewekte energie aan het regionale net en dat worden er iedere dag meer.

Visie op de toekomst
“We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.”

Missie 
“Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar.”

Enexis structuur
Enexis heeft ongeveer 7000 medewerkers en de organisatie is ingericht vanuit 4 domeinen met 4 leden in het bestuur (CEO, CTO, CFO en COO) en 21 directeuren. 

Het CEO domein wordt aangestuurd door Rutger van der Leeuw en heeft 5 directeuren. Dit zijn de directeur Human Resources, directeur Communicatie, directeur Regulering, directeur HSEQ en directeur Strategie. 

De vacature
De directeur Strategie rapporteert aan de CEO van Enexis en is de drijvende kracht achter het versterken van het strategische en innovatieve vermogen van Enexis. De directeur is verantwoordelijk voor de strategie ontwikkeling tot aan implementatie hiervan. Samen met de collega’s van het directieteam bepaalt de directeur Strategie de strategische koers van het bedrijf en richt zich daarbij vooral op de middellange- en lange termijn. De huidige Enexis strategie loopt tot 2026 en de nieuwe directeur Strategie zal samen met de RvB leden en de directeuren de nieuwe strategie vorm gaan geven en implementeren. 

De transitie begint bij de strategieafdeling. De directeur Strategie zorgt voor de juiste vertaling van beleid naar uitvoer en ziet erop toe dat de klantgerichte visie altijd centraal staat, onder meer in de aanpak voor veilig meer werk verzetten. Daarnaast is zij/hij verantwoordelijk voor het vergroten van het innovatief vermogen van de organisatie en het opzetten van een organisatie die hierbij past. 

De directeur Strategie brengt vernieuwing door voortdurend inspirerende voorbeelden en best practices binnen en buiten de organisatie te verzamelen. De directeur Strategie brengt de strategie helder over aan interne en externe stakeholders, en neemt hen overtuigend mee in de plannen. Bij vernieuwing hoort ook het scannen van kansen in de buitenwereld. Deze directeur heeft een signalerende en initiërende functie voor eventuele acquisitie mogelijkheden die er nu of in de toekomst mogelijk zijn. 

De verbinder die de directeur Strategie naar buiten toe is, is diegene ook intern: de directeur zoekt proactief samenwerking met de vier RvB leden en de overige directeuren en managers binnen Enexis. De directeur adviseert aan RvB leden en directeuren. 

Het strategisch vermogen en de implementatiekracht van de directeur strategie zijn onmisbaar om Enexis naar de strategische doelen te leiden. Daarvoor krijgt de directeur als lid van de directie de volledige verantwoordelijkheid en vrijheid. Dat maakt dat je vanuit deze positie ook een significante bijdrage kan leveren aan het oplossen van enkele van de meest ingrijpende maatschappelijke uitdagingen in deze tijd. 

Als maatschappelijk bedrijf werkt Enexis Groep aan het verduurzamen van de energievoorziening en heeft het zich gecommitteerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Ook neemt Enexis verantwoordelijkheid in het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering. De directeur Strategie krijgt de verantwoordelijkheid om de MVO doelstellingen naar een hoger plan te tillen, zodat het draagvlak, bewustzijn en realisatiekracht wordt vergroot bij de verschillende relevante doelgroepen binnen en buiten de organisatie. Enexis wil haar fair share in de SDG’s waar maken. De integrale verantwoordelijkheid voor het CSRD beleid ligt dan ook bij de directeur strategie.

De directeur Strategie stuurt een team aan van nu 4 personen. Het team strategie mag versterkt worden en een bredere blik ontwikkelen. De huidige uitdagingen zijn veel diverser geworden, dit vraagt meer en anders van het team strategie. De nieuwe directeur gaat dit team zelf uitbouwen en samenstellen.

Kandidaatprofiel
Persoonlijkheid en competenties

 • een resultaatgerichte people manager die vernieuwing kan brengen;
 • coachend en dienend leiderschap;
 • empathisch kunnen handelen met juiste hoeveelheid implementatiekracht;
 • gericht op veranderen, brengt een frisse blik van buiten;
 • zelfstartend en ondernemende geest;
 • weet op diverse borden te schaken en iedereen te betrekken;
 • uitstekende vaardigheid tot samenwerken.

Achtergrond en ervaring

 • een afgeronde academische studie met relevante werkervaring;
 • aantoonbaar ‘thought leader’ in strategie van ontwerp tot implementatie inrichting;
 • ervaring met een gereguleerde omgeving met publieke aandeelhouders is een pré; 
 • ervaring in de energie- of aanverwante sector is een pré.

De procedure
Enexis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste interviews voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Enexis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de vervolg gesprekken.

Een assessment, het inwinnen van referenties en openbare bronnen en een screening maken onderdeel uit van de procedure.

Je kan je CV en motivatie uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER.

Herken je je in dit profiel maar heb je nog vragen, zoek dan contact met Nicole Boevé of Karen Kragt van Partners at Work via 035 – 548 0760.

De uiterste reactiedatum is: 2 april 2024.

Solliciteer