Secretaris Raad van Bestuur- JP van den Bent

JP van den Bent Stichting
29-02-2024    2024-00051   

Wie zijn wij?
De JP is een waarden gestuurde organisatie. We werken vanuit aanspreekbaarheid, eigenaarschap, leervermogen, professionaliteit, transparantie en vertrouwen. Cultuur en waarden vormen onze kern. Ze bepalen wie we zijn, hoe we ons gedragen, hoe we samenwerken en wat daarin nodig is. De waarden zijn sterk verankerd binnen de JP en je ziet ze overal terug.
De visie en de waarden sluiten ook aan bij wie jij bent en waar jij voor staat. Deze draag je uit en handelt er ook naar. De vier kwaliteitspijlers; kwaliteit van dienstverlening, middelen, arbeid en dialoog en het werken van uit de kernwaarden staan hierbij centraal.

Situatieschets
De verantwoordelijkheden liggen laag bij de JP. Dit vertaalt zich naar een regelarme organisatie waardoor medewerkers de ruimte hebben om voor de client kunnen doen wat nodig is op basis van hun professionele inzicht. Om deze werkwijze te ondersteunen kent de JP kleine teams (ongeveer 15 medewerkers) op kleinschalige locaties in de wijk. Een team wordt ondersteund door een locatie coördinator. Deze is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de 4 kwaliteitspijlers: arbeid, middelen, dienstverlening en dialoog op de locatie. De locatiecoördinatoren worden ondersteund door de regiocoördinatoren. De JP kent een centraal bureau met een compacte overhead (ongeveer 35 professionals) en dat willen we graag zo houden.

Maak jij ingewikkelde dingen eenvoudig? Heb je het lef om buiten de gebaande te treden en kan je mensen daarmee inspireren? Ben jij dan onze secretaris raad van bestuur die wij zoeken?

Beschrijving
Je bent de verbindende factor tussen raad van bestuur, regiocoördinatoren, gedragskundigen en professionals van het centraal bureau. Je stemt af met de coördinatoren van het centraal bureau. Je inspireert de collega’s op het centraal bureau zodat zij de locatiecoördinatoren en regiocoördinatoren adequaat kunnen adviseren. Daarnaast ondersteun je de raad van toezicht bij haar werkzaamheden.
Je hebt daarbij overzicht, verbindt, ziet het grotere geheel en kijkt vooruit. Je waarborgt de integraliteit van de vier kwaliteitspijlers en het werken vanuit de JP visie. 
Wat ga je doen?

 • Je bent de sparringspartner voor collega’s op het centraal bureau voor onderwerpen vanuit de vier kwaliteitspijlers. Je creëert overzicht en samenhang. Je ondersteunt in projecten bij de besluitvorming, bewaakt de uitvoering en gemaakte afspraken.
 • Je signaleert externe ontwikkelingen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Je verbindt dat aan de ontwikkelingen en doelstellingen binnen de JP en adviseert de raad van bestuur hierover.
 • Je coördineert overleggen van de raad van bestuur denk hierbij aan advisering, voorbereiding en het bewaken van de voortgang. Je vertaalt en communiceert dit naar de betrokkenen. 
 • Je ondersteunt in het besturingsproces in ruime zin, daaronder valt ook intern en extern toezicht en verantwoording. Je kijkt hierbij naar de lange termijn.
 • Je zorgt voor gestructureerd overleg met de gedragskundigen zodat de inhoudelijke kennis inbreng van deze professionals wordt gewaarborgd. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor deze groep collega’s.

Je werkt vanuit de kernwaarden van de JP. Je blijft bij de eenvoud, houdt het praktisch en sluit aan bij wat op de locaties nodig is. Doen wat nodig is kan per locatie en/of regio anders zijn. Zo blijven we slagvaardig en flexibel en kunnen we blijven aansluiten in wat op de locaties nodig is. Dit vraagt van jou het aangaan van de dialoog en het stellen van de juiste vragen en het verbinden aan bredere onderwerpen. Je hebt oprechte interesse in de dienstverlening van de JP, in de verhalen van mensen die ondersteuning krijgen en die van hun verwanten en in de ervaringen van medewerkers van en betrokkenen bij de JP. Ontmoeting en verbinding staan hierbij centraal.

Wat vragen wij?

 • Generalist met kennis van de gezondheidszorg. 
 • Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol als secretaris raad van bestuur, bestuurssecretaris of stafmedewerker.
 • Wetenschappelijk werk- en denkniveau. Te denken aan bestuurskunde, beleid en management in de zorg, gezondheidswetenschappen of bedrijfskunde.
 • Je kan goed luisteren, partijen bij elkaar brengen en informeren
 • Onafhankelijk
 • Analytisch
 • Beschouwend
 • Vertaling maken naar de eenvoud. Je hebt een gezonde weerstand tegen bureaucratie.  
 • Stevige gesprekspartner
 • Communicatief vaardig; aansluiting bij anderen
 • Pragmatisch kunnen handelen
 • Verschillende belangen en tegenstellingen goed af te stemmen en te verbinden
 • Door jouw (kritische) vragen help je de ander in het maken van afwegingen en om besluiten te nemen. Je communiceert helder en je bent concreet in wat je van de ander verwacht zonder daarbij eigenaarschap weg te nemen. 

Wat bieden wij

 • Een inspirerende werkomgeving in een dynamische eigenzinnige organisatie.
 • Een inschaling in FWG 65 conform CAO gehandicaptenzorg.
 • Een contract voor 28 uur.

Hoe verloopt de procedure?
De JP laat zich met betrekking tot het selectieproces ondersteunen door Partners at Work. Voor vragen over de vacature kun je terecht bij de P&O Adviseurs van de JP: Marlies Mens op 06-30300999 of Marijke ten Dam 0570-244431.
Een selectiecommissie, bestaande uit een financieel adviseur, HR adviseur en een regio coördinator, doet de CV selectie van de kandidaten die worden uitgenodigd voor het eerste gesprek. De best passende kandidaten die daar uit voortkomen worden voorgelegd aan twee adviescommissies. Dat worden de adviesgesprekken. De selectiecommissie neemt, onder voorzitterschap van de bestuurder, op basis van de adviezen een beslissing met welke kandidaat het arbeidsvoorwaardengesprek zal plaatsvinden. Alle gesprekken vinden plaats in Deventer. 

Wil je in aanmerking komen voor deze mooie vacature, upload dan je CV bij deze vacature via SOLLICITEER.

Solliciteer