Governance as a tool

Governance als tool - Een stap vooruit
  • Governance advies met systemische kijk en aandacht voor de samenstelling van bestuur en toezicht, risico management, cultuur, gedrag en reputatie (hard EN soft controls)
  • Advies m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden in de board room en de daarvoor benodigde kennis, ervaring en persoonlijkheden
  • Omgeving en stakeholder analyses
  • Begeleiding searches van commissarissen en toezichthouders met aandacht voor de besluitvormingsproces en het creëren van consensus met de diverse stakeholders en inspraakorganen
  • Team analyses en zelfevaluatie van raden van advies, commissarissen toezicht
  • Begeleiding toetsingsprocedures (AFM, DNB, AW e.d.)