Partners at Work B.V.

Hooftlaan 1
1401 EA te Bussum
The Netherlands

Routeplanner

Tel: +31 (0)35 6940425

info@partnersatwork.nl

Privacy Statement

Privacy Statement

Partners at Work heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Voor een goede relatie met ons netwerk is vertrouwen en transparantie een belangrijke basis. Met die reden informeren wij u dan ook graag over ons privacy beleid.

Wij behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Sinds onze oprichting in 2003, delen wij bijvoorbeeld nooit uw cv met derden zonder uw toestemming. Wij zorgen er ook voor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wie zijn wij Partners at Work is het executive search bureau voor topfuncties in de financiële en zakelijke dienstverlening. Wij bemiddelen bestuurders, toezichthouders, management & directie en senior professionals. Wij vertegenwoordigen een nieuwe generatie leiders (m/v) en voeren een actief beleid om vrouwen zichtbaar te maken voor senior posities. Wij zijn gevestigd aan de Hooftlaan 1 in Bussum. Meer informatie vindt u op onze website www.partnersatwork.nl. Voor vragen rondom privacy kunt u contact met ons opnemen op 035 6940425 of via email i.reichmann@partnersatwork.nl

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

 • Wanneer u uw curriculum vitae (CV) aan ons toestuurt.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor ons relatie magazine People at Work.
 • Wanneer u deelneemt aan één van onze netwerken en netwerkbijeenkomsten of aan door ons (mede) georganiseerde events.
 • Wanneer wij een zakelijke relatie met u en/of uw organisatie onderhouden c.q. deze nastreven.
 • Wanneer wij uw profiel tegenkomen bij het in kaart brengen van relevante onderdelen van de arbeidsmarkt.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

(Potentiële) kandidaten:

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze executive search dienstverlening en leggen contactmomenten met u vast, zodat wij:

 • Uw beschikbaarheid en algemene geschiktheid kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een vacature;
 • U kunnen benaderen en informeren over mogelijk voor u interessante posities;
 • Uw mogelijke belangstelling c.q. geschiktheid als kandidaat kunnen beoordelen voor specifieke vacatures, bijvoorbeeld door middel van referenties en getuigschriften.
 • U kunnen uitnodigen om mee te werken aan artikelen voor plaatsing in ons relatiemagazine People at Work of op onze website
 • U ons relatiemagazine People at Work kunnen toesturen per post
 • U kunnen betrekken bij onze netwerkactiviteiten zoals bijvoorbeeld ronde tafel bijeenkomsten die wij (mede) organiseren

Voor alle duidelijkheid: Wij vragen u altijd eerst om toestemming voordat wij uw CV delen met onze opdrachtgevers.

 

Zakelijke relaties (opdrachtgevers en dienstverleners):

Wanneer wij een zakelijke relatie met u onderhouden c.q. beogen op te bouwen, leggen wij contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

 • Bij het vervullen van opdrachten
 • Bij het inspireren van ons netwerk door bijvoorbeeld het plaatsen van interviews in ons relatiemagazine People at Work of op onze website (na uw expliciete goedkeuring)
 • Met het opbouwen van branche en vakkennis
 • Met het toesturen van nieuwsbrieven en/of ons relatiemagazine People at Work
 • Met het u betrekken bij onze overige netwerkactiviteiten

 

Wanneer u een leverancier / dienstverlener bent aan Partners at Work leggen wij contactinformatie en contact momenten vast.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

(Potentiële) kandidaten:

 • Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Huidige functie(s) en werkgever(s), en relevante werkervaring
 • Uw curriculum vitae (wanneer u ons dat toestuurt)
 • Gegevens die van belang (kunnen) zijn voor het beoordelen van uw geschiktheid enbeschikbaarheid als kandidaat voor diverse posities uit onze portefeuille
 • Deelname aan door ons (mede) georganiseerde events


Zakelijke relaties:

 • Uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Huidige functie(s) en werkgever(s)
 • Deelname aan door ons (mede) georganiseerde events

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten) delen?
Wij delen informatie van potentiële kandidaten alleen met opdrachtgevers in het kader van vacatures om een beeld van de arbeidsmarkt te schetsen en te polsen of zij u als mogelijke kandidaat mee zouden willen nemen bij een relevante vacature.

 

Wij zullen uw CV pas delen met een opdrachtgever nadat dit met u is besproken en door u is goedgekeurd.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Als standaard bewaartermijn hanteren wij voor:

 1. gegevens over kandidaten en bewaartermijn van 5 jaar.
 2. gegevens over opdrachtgevers en leveranciers en contactpersonen die opdrachtgevers en leveranciers vertegenwoordigen een bewaartermijn van 10 jaar.

Uiteraard heeft u op elk moment de gelegenheid om aan te geven dat u uw eerder gegeven toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke informatie intrekt, wilt wijzigen of inperken. U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid Reichmann van Partners at Work door het sturen van een email naar i.reichmann@partnersatwork.nl

 

Uw rechten
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Verder heeft u het recht om van ons te verlangen:

 • Dat enige onjuiste informatie die we hebben opgeslagen wordt gecorrigeerd
 • Dat informatie over u wordt verwijderd
 • Dat we stoppen uw informatie voor bepaalde doeleinden te gebruiken
 • Dat de informatie waarmee u staat ingeschreven in een overdraagbare vorm aan u beschikbaar wordt gesteld
 • Dat beslissingen over u niet via volledig geautomatiseerde methoden worden genomen

U kunt ons benaderen om uw rechten uit te oefenen of vragen door te geven rondom uw rechten. Wanneer u een dergelijk verzoek bij ons indient, zullen wij u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) beantwoorden. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor enig redelijk verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, of als u een klacht heeft over hoe een data verzoek is afgehandeld, stuurt u dan alstublieft een bericht naar i.reichmann@partnersatwork.nl zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

Beveiliging
Partners at Work doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens en in onze systemen is eenduidig herkenbaar wie persoonlijke gegevens verwerkt.

 

Vragen, opmerkingen, klachten, (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Partners at Work dan kunt u per email contact opnemen met de privacy officer van Partners at Work, Ingrid Reichmann, email i.reichmann@partnersatwork.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 035 6940425.

 

Algemeen

Website
Partners at Work blijft graag de hoogte van het aantal bezoekers van haar website. Daarbij is de identiteit van de bezoekers niet van belang. Er wordt dan ook geen specifieke, tot personen herleidbare, informatie opgeslagen of bewaard. Wel wordt geanonimiseerd bijgehouden en bewaard het aantal bezoekers, welk deel van de site (het meest) wordt bezocht, het tijdstip van de bezoeken, het land van waaruit de site wordt bezocht en algemene informatie over de software waarmee de bezoeker werkt. Met behulp van deze informatie kan Partners at Work de website blijven optimaliseren.

 

Overdracht van gegevens
In het geval dat we onze zakelijke activiteiten verkopen of op andere wijze van de hand doen, geheel of gedeeltelijk, behouden we ons het recht voor uw informatie over te dragen als onderdeel van de zakelijke activa van ons bedrijf. U kunt er van op aan dat we uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden of gebruiken voor andere zakelijke activiteiten die onverenigbaar zijn met ons services en doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

 

Wijzigingen
Partners at Work kan van tijd tot tijd haar Privacy statement up to date maken. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Partners at Work.

Deze versie is opgesteld in mei 2018.

This post is also available in: Engels