Josephine van der Vossen

Josephine heeft een achtergrond in het internationale bankwezen en startte in 2003 Partners at Work. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in het invullen van toezicht, bestuur en directie posities binnen de financiële en zakelijke dienstverlening. Ze is een groot voorstander van diversiteit en heeft een scherp oog voor de ontwikkeling van mens en organisaties. Josephine is lid van de Raad van Advies van Women in Financial Services (WIFS) en lid van de Cliëntenraad van Tergooi Ziekenhuizen.

Ze was een van de initiatiefnemers van de Executive Search Code van Talent naar de Top en heeft vanuit de klankbordgroep van het Ministerie van OC&W mede vorm gegeven aan Topvrouwen.nl. Ze heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is MBTI en 16PF gecertificeerd.

Josephine van der Vossen

Partner
0355480760
j.vandervossen@partnersatwork.nl
LinkedIn