Anita Nijboer

ln meer dan 15 jaar ben ik advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht. In mijn werk sta ik zowel grote fabrieken, projectontwikkelaars als overheden bij. Een deel van mijn werk omschrijf ik als juridisch projectmanagement. Ik sta bedrijven van begin tot eind bij bij het verkrijgen van vergunningen, zoals bijvoorbeeld bij een algehele revisievergunning. Ik maak een juridische projectplanning, voer de onderhandelingen met overheden en technische deskundigen, beoordeel hun rapporten op juridische haalbaarheid en help bij het opstellen van onderbouwingen. Mijn doel is om het bedrijf snel en op de juiste wijze door het gehele vergunningenproces te loodsen, zodat er zo snel mogelijk sprake is van een onherroepelijke vergunning en het bedrijf zich bezig kan houden met de corebusiness. 

Je hebt recent een carrièreswitch binnen de advocatuur gemaakt, van Ekelmans & Meijer naar Kennedy van der Laan. Wat ga je in je nieuwe rol als Partner Omgevingsrecht bij Kennedy van der Laan doen?

Kennedy Van der Laan is een kantoor met een indrukwekkend track-record, ook binnen mijn vakgebied. Het omgevingsrecht is constant in beweging. Niet alleen de wetgeving verandert, maar ook in specifieke aandachtsgebieden als duurzaamheid, natuur en de mogelijkheden van dubbelgebruik van onze schaarse ruimte zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen. Ik blijf daarom overheden en bedrijven adviseren op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, natuur en milieu.

Naast omgevingsrecht houd ik mij ook bezig met regelgeving omtrent Smart City toepassingen in de openbare ruimte. Onlangs heb ik meegewerkt aan een tweede boek over dit onderwerp en een modelverordening voor de Smart City geschreven voor gemeenten. Bij Kennedy Van der Laan werk ik samen met de sectie privacy en de sectie IT om bedrijven en overheden te adviseren over dit onderwerp.

Wat is jouw drijfveer in jouw carrière tot nu toe?

Een van mijn drijfveren is om de verschillende stakeholders in een zaak bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar begrijpen en er een goede samenwerking ontstaat. Ik ken de manier van denken vanuit de overheid én vanuit het bedrijfsleven. Zaken worden op een verschillende manier aangepakt. Het helpt dan om elkaars belangen te zien en te begrijpen. Ik sta bijvoorbeeld bedrijven bij die snel een aangepaste vergunning nodig hebben, omdat er een mega-order is binnengekomen en de benodigde hoeveelheid gevaarlijke stoffen niet overeenkomt met de bestaande vergunning. Als er begrip en vertrouwen is in elkaars goede bedoelingen, dan is er veel meer ruimte om samen te onderzoeken of er een oplossing is.

Uit recent onderzoek bleek dat Kennedy van der Laan met 42% vrouwelijke partners een voorbeeld is voor andere prominente advocaten- en accountantskantoren. Is dit diversiteitscijfer voor jou een van de drijfveren geweest voor de overstap?

Mijn drijfveer voor de overstap is vooral geweest dat Kennedy Van der Laan een kantoor is met ongelooflijk veel expertise, onder meer op het gebied van IT, privacy en zorg, terwijl het tegelijkertijd een kantoor is met een ontzettend goede sfeer waarbij onderling heel goed wordt samengewerkt. Een voorbeeld is de samenwerking tussen omgevingsrecht, privacy en IT op het onderwerp Smart City. Dat daarnaast een grote groep vrouwen in de partnergroep zit, is de kers op de taart.

Wat zijn jouw persoonlijke uitdagingen voor de toekomst?

Er vinden ongelooflijk veel slimme, nieuwe technische ontwikkelingen plaats, die een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheid en een positieve bijdrage hebben aan het milieu. De regelgeving loopt echter vaak achter op wat technisch mogelijk is. Ik vind het ontzettend interessant om cliënten te helpen met een creatieve oplossing waarbij de bestaande regelgeving kan worden gebruikt om de ontwikkelingen mogelijk te maken.

Auteur: Baart Koster