Céline van Asselt

Sinds september 2011 ben ik Chief Finance and Risk Officer en benoemd in de directie bij APG Asset Management. APG AM beheert het pensioenvermogen van ruim 4,5 miljoen Nederlanders uit o.a. het onderwijs, de overheid, de bouw. Daarvoor was ik adjunct directeur Risk Management bij ASR Nederland en ben ik verantwoordelijk geweest voor het Solvency II programma en voor operationeel risk management en management control. Ook was ik voorzitter van de ORSA Werkgroep van het Verbond van Verzekeraars. Voordat ik bij ASR Nederland ging werken heb ik verschillende management posities bekleed bij financiële organisaties zoals Fortis en MeesPierson. Ik heb een universitaire graad in bedrijfseconomie van de Universiteit van Amsterdam en meerdere management trainingen gedaan aan INSEAD en IMD. Ik geef geregeld lezingen en gastcolleges over risico management.

Waarom heb je deze nieuwe stap in je carrière gemaakt?

Wat waren voor jou belangrijke overwegingen? Ik heb altijd al ambities gehad om eindverantwoordelijk te zijn. Ik heb veel energie en die stop ik in werk dat ik heel leuk vind. Ik houd van een uitdaging en ben gedreven. In het bestuur heeft de CFRO een onafhankelijke opstel- ling. Deze rol, de countervailing power, ligt mij heel goed. Verder ben ik zelf ooit als belegger begonnen en na enkele omzwervingen ben ik weer helemaal terug in het beleggingsvak en niet bij zo maar een belegger, maar bij één van de grootste beleggers ter wereld. Ook is dit een positie in een zeer dynamisch maatschappelijk veld. Het is fijn bij een bedrijf te werken dat focust op wat goed is voor de samenleving als geheel. Tenslotte komt mijn langjarige ervaring met leiding geven en  veranderingsprocessen goed van pas. Ik ben een hele goede motivator en inspirator. Mijn persoonlijke missie is de vermenselijking van de financiële sector om duurzame resultaten te boeken. Vele overwegingen dus, maar doorslaggevend was dat dit mij een hele leuke functie leek in een heel leuk team.

De pensioensector is enorm in ontwikkeling en staat in grote maatschappelijke belangstelling. APG neemt als marktleider een vooraanstaande positie in. Hoe zie je de toekomst van de sector en de rol van je eigen organisatie daarin? Nederland is een uniek land als het gaat om pensioenen. Pensioenfondsen in Nederland zijn ontstaan aan het einde van de 19e eeuw. Het Nederlands pensioenstelsel wordt wel het beste ter wereld genoemd. Het is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit, dat is mooi. Over de houdbaarheid ervan is nu veel te doen en terecht. We mogen de ogen niet sluiten voor de problemen op lange termijn. Ik zie het als een voorrecht om actief bij te mogen dragen aan een goed en betaalbaar collectief pensioen voor de huidige èn komende generaties.

Wat is de uitdaging in je nieuwe functie? Wat verwacht je te kunnen realiseren op de korte en lange termijn?

De financiële markten staan momenteel sterk onder druk. Op de korte termijn zal dit mijn werk sterk beïnvloeden. Mijn aandacht zal vooral uit gaan naar de beheersing van de financiële en niet-financiële risico’s. Meer dan ooit is het zaak om de risico’s die je als bedrijf loopt te kennen èn af te dekken of bewust te accepteren. Verder wordt het steeds meer van belang om aan te tonen dat geen onnodige kosten worden gemaakt en dat het kostenbewustzijn groot is. De grote omvang van het belegd vermogen bij APG brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. “Great power comes with great responsibility”. Ik ben me daarvan terdege bewust. De uitdaging van de CFRO op de langere termijn is om een sterke financiële en risicomanagementfunctie neer te zetten. Het dominante korte termijn denken zal plaats moeten maken voor een lange termijn focus, waarbij het niet gaat om maximalisatie, maar om optimalisatie van de resultaten. De wereld van de CFRO heeft zich ontwikkeld van cijfers en data naar die van mensen en hun gedrag, per definitie een langere termijn zaak.

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas