Christine Changoer, partner bij ons is toegetreden tot het bestuur van Talent naar de top

Met deze stap wil zij werken aan vergroten van diversiteit in leiderschap van BV NL.

“De beweging die we hebben ingezet op D&I in Nederland verder stimuleren en letterlijk om meer talent naar de top te krijgen. Ik hoop dat we meer en ander talent kunnen bereiken en inspireren. De kweekvijver van leiderschap moet groeien en ik zou het mooi vinden wanneer we ongesegmenteerd naar diversiteit kunnen kijken. Dat betekent dat we andere kanalen, andere netwerken en andere manieren van benadering moeten durven uitproberen.”


Mooi nieuws! Per 1 november 2022 treedt Christine Changoer toe tot het bestuur van Talent naar de Top. Een mooie aanleiding voor een duo interview met Christine Changoer & onze voorzitter Mariëtte Turkenburg.

Christine: Kun je je kort voorstellen? Wat is je achtergrond?

Ik ben Christine Changoer, heb Indiase roots, ben geboren en deels opgegroeid in Suriname en sinds 1993 woonachtig in Nederland. Ik voel me een wereldburger en ben van vele markten thuis. Ik woon in Reeuwijk, heb een hele leuke vriend en samen vormen we een samengesteld gezin met 4 kinderen. Ik heb rechten gestudeerd aan de UvA en ben meteen daarna op mijn 21ste begonnen met werken. De vele bijbaantjes vanaf mijn 14de niet meegerekend ;-). Al jong voelde ik een roeping om mijn stem te laten horen en om te strijden voor gelijkwaardigheid. Dat deed ik toen en dat doe ik nu nog steeds. Vanuit mijn positie als Partner bij executive search bureau Partners at Work zit ik nu dichter bij het vuur om een impact te maken voor meer diversiteit in de top van organisaties. En zoals ik vaker wel zeg; dat doe ik vooral door ‘hokjes’ op te ruimen.

“Ik kan wel honderd dingen bedenken waarvoor je me ’s nachts mag wakker maken; van eten tot reizen. Maar in het kader van mijn persoonlijke missie kun je me op elk moment wekken wanneer ik voor D&I ten strijde moet trekken, of nog beter als D&I helemaal geen thema meer is. Maar een gegeven. Dat is namelijk mijn droom, dus geen mooier moment te ontwaken.”

Christine Changoer,

Christine: Per 1 november ben je toegetreden tot ons bestuur, wat wil je bijdragen?

De beweging die we hebben ingezet op D&I in Nederland verder stimuleren en letterlijk om meer talent naar de top te krijgen. Ik hoop dat we meer en ander talent kunnen bereiken en inspireren. De kweekvijver van leiderschap moet groeien en ik zou het mooi vinden wanneer we ongesegmenteerd naar diversiteit kunnen kijken. Dat betekent dat we andere kanalen, andere netwerken en andere manieren van benadering moeten durven uitproberen.

Christine: Wat is je persoonlijke missie?

Mijn persoonlijke missie is dat jouw kinderen, mijn kinderen en alle andere jonge zielen een diversiteit aan rolmodellen hebben. Uiteindelijk zorgt het hebben van rolmodellen voor hoop. Want als een leider die op jou lijkt het kan, waarom zou jij het dan niet kunnen?

En helaas, zo blijkt o.a. uit een recent onderzoek van McKinsey zijn we er nog lang niet, maar er gloort wel hoop. Uit datzelfde onderzoek blijkt namelijk wel dat vrouwen assertiever worden en zich meer bewust worden van hun marktwaarde. Women in the Workplace | McKinsey

Mariëtte: Wat is de reden om Christine te vragen?

Ik ken Christine al een aantal jaren waarbij zij met succes vanuit heel verschillende rollen opereerde. En zij weet daarmee ieder keer weer dicht bij mensen te komen en een groot netwerk te ontsluiten. Dat is een kwaliteit waar binnen de community van Talent aan de Top zondermeer behoefte aan is. Diversiteit en Inclusie vraagt die open mindset en wendbaarheid. Ik verwacht daarom dat zij een grote bijdrage zal leveren aan onze eigen organisatie en daarmee ook aan de organisaties waar wij mee en voor werken.

Mariëtte: Wat is er de afgelopen jaren veranderd als het gaat om D&I in het bedrijfsleven in NL?

Gelukkig hoeven we niet meer het gesprek over de noodzaak van D&I te voeren. En er zijn veel voorbeelden van bedrijven en andere organisaties, die deze leercurve hebben doorlopen. En er zijn ook fantastische leiders, die zich ook als voortrekkers op het onderwerp roeren. De verbreding naar culturele diversiteit en bredere persoonskenmerken dan alleen gender komt op gang. Het besef is er. Het onderwerp wordt niet meer weggeredeneerd. En zelfs de gevoelde onmacht om er echt voortgang op te maken wordt gedeeld. En waar een wil is, is een weg!

En natuurlijk hebben we een wettelijk kader gekregen voor de top. Dat helpt zeker, maar veel belangrijker vind ik de intrinsieke motivatie.

“Je mag mij wakker maken zodra iedereen met ambities rustig slaapt zonder de zorg of zij/hij/hen wel gezien wordt, niet meer op zoek is naar de ongeschreven regels van de zittende orde; kortom ongehinderd haar/zijn/hun carrière pad kan vervolgen. Helaas, betekent dat niet dat ik in die tussentijd per se geheel iedere dag ongestoord zal slapen”

Mariëtte Turkenburg,