Credit Team

MEER MAATSCHAPPELIJKE IMPACT DOOR BEDRIJVEN TE BEWEGEN HET GOEDE TE DOEN

Het Credit team van APG Asset Management, de pensioenuitvoerder van pensioenfondsen waaronder ABP en BPF Bouw, werkt hard en geïnspireerd aan de tweede pijler van de pensioenopbouw van ongeveer 4 ½ miljoen Nederlanders. Partners at Work was betrokken bij de werving van nieuwe krachten die dit jaar tot het team toetraden. Hoe is het team nu opgebouwd, hoe werkt het samen, welke beleggingsvisie wordt gevolgd, wat is er überhaupt nodig om APG’er te worden en door de werving- en selectieprocedure heen te komen? Het vernieuwde Credit team beantwoordde die en andere vragen in het gesprek met People at Work.

Herman Slooijer, hoofd van de Credit afdeling startte elf jaar geleden bij het toenmalige Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Hij zag de cultuur veranderen en professionaliseren, onder meer omdat er veel goede professionals binnenkwamen. “Ik ben blij met de versterking van ons team met Rik Fennema, hoofd credit research en met Sybren Brouwer, research analist. Het is ook heel prettig dat HR ons helpt om mensen aan boord te halen die complementaire kwaliteiten hebben en ons zodoende als team sterker maken. De ondersteuning door Fenneken Ongering, onze HR Business Partner, was belangrijk bij de vorming van ons huidige credit team”, begint Slooijer.

Wat doet het Credit team precies?

Slooijer: Wij investeren wereldwijd in vastrentende beleggingen die niet zijn uitgegeven door overheden. Die beleggingscategorie is breed en die willen we ook breed proberen aan te vliegen. In de staatsgegarandeerde leningen zit bijna geen risico, maar we investeren ook in risicovollere categorieën, zoals high yield en leveraged loans. En tevens in bijvoorbeeld distressed debt en Non Performing Loans waarin we toch een klein deel van onze toevertrouwde gelden beleggen, omdat we goede kansen zien daar geld mee te verdienen.

Dergelijke beleggingscategorieën klinken spannend, zeker voor een pensioenbelegger, wat APG uiteindelijk is.

Slooijer: We worden gelukkig door weinig restricties gehinderd en dat is ook de kracht van ons product. Dat product is breed en omdat we geen standaardbeleggingsfonds zijn, kunnen we inderdaad investeren in beleggingscategorieën waar niet iedereen zomaar in kan beleggen. De mooiste bloemetjes groeien vaak op lastig bereikbare plaatsen. Overigens is onze beleggingsbenadering heel gestructureerd en meetbaar. Iedereen weet exact wat zijn rol daarin is. Onze beleggingsfilosofie draagt er overigens duidelijk de kenmerken van dat wij een pensioenfondsbelegger zijn. Zo vinden wij lange termijn belangrijk en geeft onze omvang ons de mogelijkheid om bepaalde leningen aan te trekken die buiten het bereik van andere beleggingsfondsen liggen.

Leidt dat tot goede beleggingsresultaten?

Slooijer: We zitten redelijk consequent boven ons target om 0.6 procent meer te verdienen dan onze benchmark. Dit jaar zitten we al op de 1 procent en over de drie- en vijfjaars historie zitten we op zo’n 0.8 procent.

Hoe is de afdeling opgebouwd?

Slooijer: Die bestaat grofweg uit twee teams; het research – en het portefeuillemanagement team. Er is voor beide teams veel werk te verzetten, vandaar dat je de focus en specialiteit die wij belangrijk vinden weerspiegeld ziet in de manier waarop onze afdeling is georganiseerd. Tegelijk zijn die rollen ook weer niet strak afgekaderd, want wij geloven er sterk in dat werken een samenspel is. De analist weet dus wat er in de portefeuille speelt en de portefeuillemanager is ook in staat om een credit te kunnen analyseren. Dat zorgt mede voor de goede interactie en samenwerking binnen het team.

Fennema: Ik wil het zelfs een van de krachten van dit Credit team noemen. Ik heb in mijn loopbaan honderden institutionele beleggers gezien in Europa en allemaal hebben ze net weer een andere manier om hun investeringsproces vorm te geven, maar APG heeft daarin een hele goede positie gekozen door die nauwe samenwerking tussen analisten en portefeuillemanagers. De beste resultaten krijg je als je de analytische kant, de portfoliomanagement kant en de marktgerichte kant zo nauw mogelijk laat samenwerken.

Jij werkte jaren in Londen. Is er een groot verschil met de werkwijze hier in Amsterdam?

Fennema: Ja, maar dat zit hem vooral in het feit dat ik in mijn vorige betrekking bij een bank werkte aan de trading desk. Dus de andere kant van de tafel, want als bank waren portfoliomanagers en institutionele investeerders onze klanten. Dat is nu dus anders, wat betekent dat ik in Londen op een andere manier naar risico’s keek, alleen al omdat mijn horizon veel korter was. Terwijl ik nu een andere insteek heb omdat ik hier bij een langetermijnbelegger werk. Dat betekent dat ik meer aandacht moet richten op de langere termijn vooruitzichten van een bedrijf, maar ook op de vragen: ‘wat betekent de grootte van onze beleggingen, hoe snel kan ik in- en uit deze beleggingen komen?’ Dat zijn de materiële verschillen tussen het werken op een handelsafdeling van een bank en bij een instituut als APG.

Sybren, jij werkte aanvankelijk ook bij een bank. Hoe bevalt het jou bij APG?

Brouwer: Wat mij aantrok in APG is dat je met een heel concreet product bezig bent. Er komt geld onze kant op en het is aan ons om ervoor te zorgen dat het op een verantwoorde manier belegd wordt, zodat binnen een acceptabele risicomarge een goed rendement wordt behaald. Daarin voel ik ook duidelijk een verantwoordelijkheid tegenover de pensioendeelnemer. Wat heel tastbaar wordt op verjaardagen waar ik ze tegenkom. Het feit dat je aan het werk bent voor hun pensioenen voegt waarde toe aan deze baan. Dat is bij een bank toch anders, ook al heb je daar je verantwoordelijkheid voor je klanten. Het staat gevoelsmatig net iets verder van je af omdat het hier om een toevertrouwde pensioenpot gaat waar we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen.

Slooijer: Wij merken in ons recruitment proces dan ook dat veel van de kandidaten die wij op het oog hadden ook met ons wilden spreken. Je komt hier niet alleen werken voor het geld, ook speelt mee dat je met je werk voor een pensioenfonds een maatschappelijke rol vervult. Onze mensen zijn niet primair trots omdat ze van geld meer geld maken, maar omdat ze werken voor het pensioenfonds waarbij ook hun vader aangesloten is. Dat voorbeeld geef ik, omdat dat voor mij geldt.

Welke rol speelt MVO in het beleggingsbeleid?

Slooijer: We willen weten waarin we beleggen. Voorheen was die kennis vooral gericht op investeringsrisico’s, maar dat hebben we uitgebreid naar duurzaamheidsrisico’s en het een stap verder gebracht. Nu moeten bedrijven waarin we beleggen aan minimale duurzaamheidsvoorwaarden voldoen. Wat niet wil zeggen dat een bedrijf dat niet aan alle voorwaarden voldoet voor ons een no go area is. Soms heb je meer maatschappelijke impact door de slechte bedrijven te bewegen het goede te doen, dan om alleen in de goede te beleggen.

Fenneken, waar let jij op om te bepalen of nieuwe mensen in de APG-cultuur passen?

Ongering: Uiteraard moeten vaardigheden en ervaring aanwezig zijn, maar bepalend voor mij zijn houding, gedrag en mentaliteit. Om APG’er te zijn moet je een ‘eagerness to learn’ bezitten. Want ik ben van mening dat je niet dezelfde rol moet blijven vervullen die je al jaren hebt gehad. Dat iemand al tien jaar bij een andere werkgever in credits heeft belegd wil dus nog niet zeggen dat hij of zij in ons team past. Naast het feit dat iemand in cultuur en team moet passen, kijk ik naar diversiteit in kennis en kunde, maar ook in soft skills. Complementariteit is belangrijk. Dat zijn allemaal redelijk concrete criteria die ik hanteer, maar daarnaast is werving van mensen ook een stukje fingerspitzen gefühl.

Hoe ziet die pre-employment screening eruit?

Ongering: APG Asset Management huurt daarvoor een externe partij in, afhankelijk van de zwaarte van de functie. Hoe groter het risico hoe zwaarder de screening. Standaardonderdeel is een verklaring van goed gedrag, maar tevens kan een kredietcheck er onderdeel van zijn. Praat je over risico’s dan speelt ook de vraag ‘welke informatie kun je in je toekomstige functie eventueel doorspelen aan andere partijen waarmee APG geschaad kan worden?’. De screening die we laten uitvoeren is dus heel gedegen.

Slooijer: Omdat we wel weten wat we zoeken proberen we op elke functie een praktijkervaring na te bootsen. Een nieuwe credit analist krijgt, nadat hij door een aantal rondes gekomen is, door ons een bedrijf aangewezen met als opdracht om daar twee weken later op ons kantoor zijn analyse over te presenteren. Dat gebeurt ten overstaan van onze medewerkers die vervolgens kritisch doorvragen op die analyse. Iemand die kan waarmaken wat hij eerder in het sollicitatieproces heeft gezegd, hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

APG CREDIT TEAM – FEITEN EN CIJFERS:

  • Totaal beheerd vermogen APG: 440 miljard
  • Waarvan in credits: 58.5 miljard
  • Het Credit team bestaat uit 42 investment specialists
  • Gemiddelde ervaring in investment: 19 jaar
  • Gemiddeld werkzaam bij APG: 10 jaar

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas