Foeke Kolff, president-commissaris van technologiebedrijf Nedap

“Een jaar geleden zat de termijn van een van onze commissarissen erop. Vanwege de samenstelling van het team ging onze voorkeur uit naar een vrouw. Een gebalanceerde raad – met leden die verschillende expertise en ervaring in huis hebben en waarin het aantal mannen en vrouwen in verhouding is – is immers in staat de business vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Zo vind je beter aansluiting bij een brede groep stakeholders. Dat Van der Laan & Co als executive searcher beschikt over een uitgebreid netwerk met hooggekwalificeerde vrouwen was ons bekend. Dat was de voornaamste reden om voor dit bureau te kiezen. 

Elke raad van commissarissen kent een eigen dynamiek, en het is belangrijk dat de leden complementair zijn aan elkaar. De vertrekkende commissaris had ondernemerschap als in het oog springende kwaliteit; hij heeft meerdere IT-bedrijven groot gemaakt. Voor een techbedrijf als Nedap, dat hoogwaardige technologische oplossingen levert aan uiteenlopende marktgroepen en regelmatig nieuwe markten aanboort, is het binnen een toezichthoudende functie waardevol als je aansluiting vindt bij dat ondernemerschap en er bovendien guidance aan kunt geven. Wij wilden ondernemerschap daarom opnieuw verankeren binnen de raad en waren op zoek naar een vrouw die in dat plaatje paste. Die vrouw heeft Van der Laan & Co voor ons gevonden. Dat gebeurde niet direct op de eerste longlist: een search is een kwestie van aftasten wat het exacte profiel is, elkaar leren verstaan. Dat is prima, want alles draait om het uiteindelijke resultaat – en deze kandidaat hadden wij zelf nog niet gespot. Ons nieuwe lid heeft specifieke expertise in huis, veel affiniteit met Nedap en is bovenal zeer ondernemend: zij is de oprichter van een bekend IT-bedrijf, dat onder haar leiding erg succesvol is geworden. Zij past hiermee prima in het team.”